L ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 11 harfli 33 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alfasayisal, Beynelmilel, Bilgiliksel, Buyrultusal, Çağrışımsal, Çekirdeksel, Çeşmibülbül, Dilbilgisel, Dolikosefal, Endüstriyel, Entelektüel, Failimeçhul, Feldmareşal, Fonksiyonel, Gayrimenkul, Gelişigüzel, Homoseksüel, İzzetüikbal, Kanunuevvel, Mıknatıssal, Profesyonel, Ruhbilimsel, Ruhçözümsel, Sansasyonel, Santimantal, Silindirsel, Söylencesel, Sukutuhayal, Tiabendazol, Tradisyonel, Transeksüel, Varsayımsal, Yerbetimsel

Bazı L ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fonksiyonel :

TDK:
1. sıfat İşlevsel
2. kimya Bir kimyasal fonksiyon ile ilgili

profesyonel :
TDK:
1. sıfat Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse), amatör karşıtı
"Profesyonel boksörden, antrenman bahanesiyle senin karşında dayak yemek işime gelmiyor, kızım!" - N. Hikmet
2. Ustalaşmış, uzmanlaşmış

L ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beynelmilel Şiirler - Yazar: Atakan Sarıkaya
Profesyonel Hayalci - Yazar: Bilgin Sılan

Kelime Bulma Motoru