L ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 12 harfli 20 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Abecesayisal, Aritmetiksel, Besibilimsel, Çiftdudaksıl, Değişmecesel, Diferansiyel, Ekstrasistol, Elektromobil, Enstrümantal, Entellektüel, Güzelduyusal, Jeosenklinal, Makromolekül, Matematiksel, Mecazimürsel, Rastlantısal, Rebiyülevvel, Teşrinievvel, Transseksüel, Uygulayımsal

Bazı L ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


enstrümantal :

TDK:
1. sıfat, müzik Çalgısal, sözsüz
2. dil bilgisi Vasıta hâli

rebiyülevvel :
TDK:
isim Ay takviminin üçüncü ayı, büyük mevlit ayı

teşrinievvel :
TDK:
isim Ekim

L ile biten 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seyyid Ahmed Han ve Entellektüel Modernizmi - Yazar: Şaban Ali Düzgün
Rastlantısal Düşünceler - Yazar: Kutsi Akıllı
Bir İktisatçının Entellektüel Portresi - Yazar: Sabri F. Ülgener

Kelime Bulma Motoru