L ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 13 harfli 19 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Alacabalıkçıl, Anlambilimsel, Biçimbilimsel, Bütünbirimsel, Devimbilimsel, Dikdörtgensel, Dirimbilimsel, Dirimkurgusal, Enternasyonal, Gayrimuhtemel, Hiperboloidal, İnfinitezimal, İnkisarıhayal, Kazib-üş-şekl, Konvansiyonel, Sidimbilimsel, Sosyokültürel, Sübvansiyonel, Transandantal

Bazı L ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


dikdörtgensel :

TDK:
sıfat Dikdörtgen benzeri, dikdörtgen gibi

enternasyonal :
TDK:
1. isim Uluslararası
2. Devletlerin proletaryasının katıldığı uluslararası topluluk

sosyokültürel :
TDK:
sıfat Aynı anda bir toplumu veya toplumsal bir grubu ve kendine özgü olan kültürü ilgilendiren

L ile biten 13 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mehteran Bölüğüyle Enternasyonal - Yazar: Cihan Oğuz

Kelime Bulma Motoru