L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıevvel : densiz, münasebetsiz, akıllı
aksülâmel : tepki, reaksiyon
behemehal : mutlaka
bertafsil : açıklamalı
buğdaycıl : patates
çevrimsel : devrî
diyagonal : köşegen, çapraz
eğitimsel : terbiyevî, pedagojik
eleştirel : tenkidî, eleştirmeli
etilalkol : alkol
hayvansal : hayvanî
isim-fiil : eylemlik
istençsel : iradi
jeotermal : sıcaklığı
karabakal : karatavukgillerden
karamasal : yıltırık
kıvrıkdal : kıvrımdal
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
mevsimsel : mevsimlik
muzmahill : dağılmış
müstahsil : üretici, yetiştirici
mütekabil : karşılıklı
mütekâmil : olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin
mütemayil : eğilimli
özüştürül : metabolik
pislikçil : dışkısal
suistimal : görev
takı-fiil : ekeylem
tezgensel : katalitik
toplumsal : içtimaî, sosyal, çevre, göç, maşerî, soysuzlaşmak
tuğamiral : tuğa.
üniversal : evrensel, cihanşümul
üstdilsel : metalinguistik
varlıksal : ontik

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


koramiral :

TDK:
isim, askerlik Deniz kuvvetlerinde, rütbesi tümamiral ile oramiral arasında bulunan, kara ve hava kuvvetlerindeki korgeneralin dengi olan subay

mütedavil :
TDK:
sıfat Tedavülde bulunan, elden ele gezen

mütekabil :
TDK:
sıfat Karşılıklı

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru