L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aklıevvel : densiz, münasebetsiz, akıllı
âlemşümul : evrensel, üniversel
bakteryel : bakteriyel
basketbol : sepettopu, sepet topu
bertafsil : açıklamalı
buğdaycıl : patates
diyagonal : köşegen, çapraz
ekvatoral : eşleksel
eleştirel : tenkidî, eleştirmeli
flüorışıl : flüoresan
gökçeağıl : kemente
hayvansal : hayvanî
jeotermal : sıcaklığı
karabakal : karatavukgillerden
kıvrıkdal : kıvrımdal
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
koaksiyal : eksendeş
kolibasil : toprakta, sütte
mesleksel : meslekî
müstakbel : gelecek, istikbal, gelecekteki
mütedavil : döner, geçen, geçer
mütekabil : karşılıklı
mütekâmil : olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin
orostopol : orospu çocuğu
özüştürül : metabolik
pislikçil : dışkısal
sağlıksal : hijyenik
suistimal : görev
şambriyel : iç lâstik
takı-fiil : ekeylem
üstdilsel : metalinguistik
yardımsal : sübvansiyonel
zarf-fiil : ulaç, durum ulacı, gerundium, hâl ulacı

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mütedavil :

TDK:
sıfat Tedavülde bulunan, elden ele gezen

mütekabil :
TDK:
sıfat Karşılıklı

piramidal :
TDK:
1. sıfat, matematik Piramit biçiminde olan
2. Piramitle ilgili

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

L ile biten 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı: 63 - Toplumsal Cinsiyet 1 - Yazar: Kolektif
Sosyoloji Divanı 3 - Toplumsal Tipler - Yazar: Kolektif
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 223 - Yazar: Kolektif
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 159 - Yazar: Kolektif
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 28 - Yazar: Kolektif
Sosyoloji Divanı 5 - Toplumsal Hareketler - Yazar: Kolektif
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 147 - Yazar: Kolektif
Zevkin Felsefesi ve Toplumsal Tarih - Yazar: Davut Akgül
Toplumsal Tarih Dergisi Sayı: 203 - Yazar: Kolektif
Din, Ahlak, Evrim ve Toplumsal Yaşam'a Dair Diyaloglar - Yazar: Denis Diderot

Kelime Bulma Motoru