L ile biten 9 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 9 harfli 91 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Aklıevvel, Aksülamel, Alemşümul, Anterosel, Atarkanal, Bağlamsal, Bakteryel, Basketbol, Behemehal, Bertafsil, Beytülmal, Biseksüel, Bozbakkal, Buğdaycıl, Çevrimsel, Destansal, Diyagonal, Dömifinal, Düzlemsel, Eğitimsel, Ekvatoral, Eleştirel, Espritüel, Eşelmobil, Etilalkol, Fenomenal, Flüorışıl, Fotomodel, Gökçeağıl, Gökkandil, Hayvansal, Hidroksil, İçgüdüsel, İlineksel, İsim-fiil, İstençsel, Jeotermal, Kaplamsal, Karabakal, Karamasal, Karamusal, Karboksil, Kavramsal, Kıvrıkdal, Kıvrımdal, Koaksiyal, Kolibasil, Koramiral, Lisanıhal, Lokomobil, Mantıksal, Merkezcil, Mesleksel, Metrdotel, Mevsimsel, Muzmahill, Müstahsil, Müstakbel, Mütedavil, Mütekabil, Mütekamil, Mütemayil, Orgeneral, Orostopol, Özüştürül, Piramidal, Pislikçil, Sağlıksal, Spiritüel, Suistimal, Şambriyel, Takı-fiil, Tavşancıl, Tezgensel, Tirhandil, Toplumsal, Toprakçıl, Tuğamiral, Tümamiral, Üniversal, Üniversel, Üretimsel, Üstdilsel, Varlıksal, Vazıhamil, Visamiral, Viskonsül, Yaprakçıl, Yardımsal, Yoğrumsal, Zarf-fiil

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


aksülâmel : tepki, reaksiyon
âlemşümul : evrensel, üniversel
bakteryel : bakteriyel
basketbol : sepettopu, sepet topu
bertafsil : açıklamalı
bozbakkal : karatavukgillerden
çevrimsel : devrî
diyagonal : köşegen, çapraz
ekvatoral : eşleksel
eleştirel : tenkidî, eleştirmeli
espritüel : spritüel
etilalkol : alkol
flüorışıl : flüoresan
hayvansal : hayvanî
istençsel : iradi
jeotermal : sıcaklığı
kıvrımdal : burmadal, kıvrıkdal
kolibasil : toprakta, sütte
mesleksel : meslekî
metrdotel : başgarson
mevsimsel : mevsimlik
müstakbel : gelecek, istikbal, gelecekteki
mütedavil : döner, geçen, geçer
mütekabil : karşılıklı
mütekâmil : olgunlaşmış, gelişmiş, gelişkin
orostopol : orospu çocuğu
özüştürül : metabolik
pislikçil : dışkısal
takı-fiil : ekeylem
tezgensel : katalitik
tuğamiral : tuğa.
üniversal : evrensel, cihanşümul
üniversel : evrensel, âlemşümul
üstdilsel : metalinguistik
vazıhamil : doğurma

Bazı L ile biten 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


üretimsel :

TDK:
sıfat Üretimle ilgili

L ile biten 9 harfli İlçe isimleri

Altıeylül (Balıkesir)

Kelime Bulma Motoru