M ile başlayan 14 harfli kelimeler

Başında M harfi bulunan 14 harfli 41 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Madenselleşmek, Mahallebicilik, Makineleştirme, Masallaştırmak, Medenileşmemiş, Medenileştirme, Medeniyetçilik, Melezleştirmek, Menafiiumumiye, Meraklandırmak, Merhametsizlik, Merkezleştirme, Mesahaisathiye, Meşrulaştırmak, Metafizikçilik, Metalinguistik, Mevcudiyetinde, Mevzuubahsetme, Meymenetsizlik, Mıknatıslanmak, Mikroorganizma, Milletlerarası, Milletseverlik, Millileştirmek, Milliyetperver, Modernleştirme, Muasırlaştırma, Muhafazakarlık, Muhallebicilik, Mutlulandırmak, Muvaffakıyetli, Muvaffakiyetli, Muvazenesizlik, Müddeiumumilik, Müesseseleşmek, Mürekkeplenmek, Müsamahakarlık, Müsamahasızlık, Müstehcenleşme, Müziklendirmek, Müzminleştirme

Bazı M ile başlayan 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


medeniyetçilik :

TDK:
isim Medeniyet yanlısı olma durumu

merhametsizlik :
TDK:
isim Acımama durumu, katı yüreklilik, katı kalplilik, taş yüreklilik, taş kalplilik, kalpsizlik

millîleştirmek :
TDK:
1. -i Millî bir nitelik vermek
2. Özel sektöre ait yerli ve yabancı firmaları devlet mülkiyetine geçirmek, ulusallaştırmak

M ile başlayan 14 harfli İlçe isimleri

Malatya Merkez (Malatya)

Kelime Bulma Motoru