M ile başlayan 15 harfli kelimeler

Başında M harfi bulunan 15 harfli 28 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Mahkummuşcasına, Makineleştirmek, Malumatfuruşluk, Manifaturacılık, Manyetizmacılık, Maymunlaştırmak, Medenileştirmek, Medeniyetsizlik, Merkezileştirme, Merkeziyetçilik, Merkezleştirmek, Meryemanakuşağı, Mesuliyetsizlik, Mevhibeiilahiye, Mevzuubahsetmek, Militanlaştırma, Milletvekilliği, Mineralleştirme, Modernleştirmek, Muhayyerbuselik, Muhayyersümbüle, Muvaffakıyetsiz, Muvaffakiyetsiz, Mükafatlandırma, Münasebetsizlik, Müstehcenleşmek, Müstemlekecilik, Müzminleştirmek

Bazı M ile başlayan 15 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


maymunlaştırmak :

TDK:
-i Birini, kendi düşünceleriyle değil başkalarının yönlendirmesiyle hareket eder duruma getirmek
"İnsanları o kadar maymunlaştırdınız ki yarın, öbür gün Afrika ve Amerikan ormanlarının birinde maymun medeniyeti zuhur edeceği ihtimali önünde insanın düşüneceği geliyor." - H. R. Gürpınar

medeniyetsizlik :
TDK:
isim Medeniyetsiz olma durumu

merkeziyetçilik :
TDK:
1. isim Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkeziyet, merkezcilik
2. Bu görüşe dayanan yönetim biçimi

M ile başlayan 15 harfli İlçe isimleri

Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

Kelime Bulma Motoru