M ile başlayan İF ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve İF ile biten 25 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Müstenkif, Müteessif, Mütekasif, Müteradif

8 Harfli Kelimeler

Muhtelif, Musannif, Müceffif, Münharif, Münkesif, Münkeşif, Müteksif

7 Harfli Kelimeler

Masarif, Muhalif, Müellif, Müessif, Mühasif, Müradif, Müsadif

6 Harfli Kelimeler

Maalif, Maarif, Masaif, Munsif, Müsrif

5 Harfli Kelimeler

Masif, Motif

Bazı M ile başlayan İF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


motif :

TDK:
1. isim Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
"Halı motifi. Danteldeki motifler."
2. edebiyat Kendi başlarına konuya özellik kazandıran ögelerin her biri
3. müzik Bestenin bir parçasına çeşitli yönlerden birlik sağlayan belirleyici küçük birim
"Melodi motifi."

muhtelif :
TDK:
1. sıfat Çeşit çeşit, çeşitli
"Bu bulut, gece düşen şahabın, yanarak bıraktığı muhtelif renkli bir dumandı." - H. S. Tanrıöver
2. Zıt, birbirini tutmayan

müsadif :
TDK:
sıfat Rastlayan

M ile başlayan İF ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saatsiz Maarif Takvimi - Kültür ve Siyaset Üzerine Yazılar - 2 - Yazar: Enis Batur
Milli Kültür ve Meseleleri ve Maarif Davamız - Yazar: Samiha Ayverdi
Maarif Meseleleri - Yazar: Ferruh Müftüoğlu
Maarif Vekili Tevfik İleri - Yazar: İskender Okudan

Kelime Bulma Motoru