M ile başlayan İF ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve İF ile biten 25 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Müstenkif, Müteessif, Mütekasif, Müteradif

8 Harfli Kelimeler

Muhtelif, Musannif, Müceffif, Münharif, Münkesif, Münkeşif, Müteksif

7 Harfli Kelimeler

Masarif, Muhalif, Müellif, Müessif, Mühasif, Müradif, Müsadif

6 Harfli Kelimeler

Maalif, Maarif, Masaif, Munsif, Müsrif

5 Harfli Kelimeler

Masif, Motif

Bazı M ile başlayan İF ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


masif :

TDK:
sıfat Som (I)

müessif :
TDK:
1. sıfat Üzücü, üzüntü veren
2. Hoşa gitmeyen, kötü (olay, durum)

müteessif :
TDK:
1. sıfat Üzülen, esef eden
"Sonra, efendim, dünkü hareketimden dolayı fevkalade müteessir ve müteessifim." - N. Hikmet
2. Acınan, yerinen

M ile başlayan İF ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Muhtelif Evhamlar Kitabı - Yazar: Ömür İklim Demir
Muhtelif Lüks Bisküit - Yazar: Murat Işık
Halk Hikayelerinin Motif Yapısı - Yazar: Ali Berat Alptekin
Saatsiz Maarif Takvimi - Kültür ve Siyaset Üzerine Yazılar - 2 - Yazar: Enis Batur
Milli Kültür ve Meseleleri ve Maarif Davamız - Yazar: Samiha Ayverdi
Maarif Meseleleri - Yazar: Ferruh Müftüoğlu
Maarif Vekili Tevfik İleri - Yazar: İskender Okudan

Kelime Bulma Motoru