M ile başlayan KA ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve KA ile biten 26 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Müteferrika

9 Harfli Kelimeler

Mutallaka

8 Harfli Kelimeler

Masarika, Mufaraka, Musabaka, Müsabaka, Müzayaka

7 Harfli Kelimeler

Manişka, Mastika, Mavruka, Mazurka, Mıntıka, Minorka, Muaşaka, Murakka, Musakka, Mutlaka, Mülteka

6 Harfli Kelimeler

Manika, Markka, Maşuka, Mızıka

5 Harfli Kelimeler

Marka, Muska

4 Harfli Kelimeler

Mika, Moka

Bazı M ile başlayan KA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


muska :

TDK:
1. isim İçinde dinsel veya büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne, yazılı kâğıt vb., hamaylı
"İnsan, üstünde tercihen boynunda mutlaka bir muska taşımalıydı." - A. Ş. Hisar
2. Üçgen biçiminde katlanmış olan şey

müzayaka :
TDK:
isim Sıkıntı, darlık, parasızlık

M ile başlayan KA ile biten İlçe isimleri

Maçka (Trabzon)

M ile başlayan KA ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Posta Kutusundaki Mızıka - Yazar: A. Ali Ural
Kara Muska - Yazar: Elçin Poyrazlar
Yaslı Mızıka - Yazar: Can Bahadır Yüce
Dans Eden Muska - Yazar: Mine Timur Bragner
Muhafazakar Kürt Yoksullar Beyaz Kadın ve Muska - Yazar: Mehmet Bozgan
Küskün Mızıka - Yazar: Aylin Yıldız
Yaslı Mızıka - Yazar: Can Bahadır Yüce

M ile başlayan KA ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


TUR - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.
ZARİYAT - 1, 2, 3, 4, 5, 6: Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır.
YUSUF - 10: Onlardan biri: Yusuf'u öldürmeyin, eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu alsın (götürsün), dedi.

Kelime Bulma Motoru