M ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve ME ile biten 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Minyatürleştirme

15 Harfli Kelimeler

Merkezileştirme, Mineralleştirme

14 Harfli Kelimeler

Makineleştirme, Medenileştirme, Merkezleştirme, Mevzuubahsetme, Modernleştirme, Müstehcenleşme, Müzminleştirme

13 Harfli Kelimeler

Melezleştirme, Millileştirme, Müesseseleşme, Mürekkeplenme

12 Harfli Kelimeler

Magazinleşme, Mahallileşme, Mahkemeleşme, Menevişlenme, Merkezileşme, Muhabbetname, Mukavelename, Mürekkepleme

11 Harfli Kelimeler

Makineleşme, Medenileşme, Menakıpname, Merdaneleme, Merkezlenme, Merkezleşme, Mermerleşme, Miskinleşme, Mitleştirme, Modernleşme, Morfinlenme, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Müşkülleşme, Müzevirleme, Müzminleşme

10 Harfli Kelimeler

Maddeleşme, Maddileşme, Maskelenme, Melezleşme, Merhemleme, Merkezleme, Mevzilenme, Meyvelenme, Millileşme, Muzipleşme, Mühürlenme, Mühürletme, Müjdelenme

9 Harfli Kelimeler

Madikleme, Marizleme, Maskeleme, Mavileşme, Melezleme, Menedilme, Misilleme, Mukaddeme, Mukaddime, Mühimseme, Mühreleme, Mühürleme, Müjdeleme

8 Harfli Kelimeler

Mahvetme, Massetme, Meshetme, Methetme, Meyletme, Mezcetme, Millenme, Mimlenme, Mineleme, Mitleşme, Muallime, Muhakeme, Mukaseme, Muzahame, Mükaleme, Müsademe

7 Harfli Kelimeler

Mahkeme, Makrome, Malzeme, Manzume, Meleşme, Menetme, Merhume, Mimleme

6 Harfli Kelimeler

Makime, Masume, Meleme, Mesame, Meşime

4 Harfli Kelimeler

Meme

Bazı M ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mahallîleşme : yöreselleşme, yerelleşme
malzeme : gereç, materyal
manzume : manzum, koşuk, nazım, koşukça, dizge, sistem, şiir
masume : suçsuz, temiz
medenîleşme : uygarlaşma, temeddün
meme : emcek, emcik, emçek, bicik, göğüs, ötepü
menetme : nehiy
mesame : gözenek
meşime : etene, son, döleşi, döl eşi, eş, plâsenta
meyletme : temayül
millîleştirme : ulusallaştırma
misilleme : göze göz
modernleşme : çağcıllaşma, çağdaşlaşma
modernleştirme : çağcıllaştırma, çağdaşlaştırma
muallime : öğretmen
mukaseme : paylaşma, bölüşme
mukavelename : sözleşme
muzahame : kalabalık
müdafaaname : savunma
müesseseleşme : kurumlaşma
müjdeleme : muştulama, tebşir
müjdelenme : muştulanma

Bazı M ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


merdaneleme :

TDK:
isim Merdanelemek işi

mimleme :
TDK:
isim Mimlemek işi

modernleştirme :
TDK:
isim Çağdaşlaştırma

M ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mahkeme Kapısı - Yazar: Sait Faik...
Mahkeme Kitap - Yazar: Ahmet Güntan
7 Numaralı Mahkeme - Yazar: Leon Uris
Mahkeme Cini - Yazar: Suna Büyükgül

Kelime Bulma Motoru