M ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında M harfi bulunan ve ME ile biten 95 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Minyatürleştirme

15 Harfli Kelimeler

Merkezileştirme, Mineralleştirme

14 Harfli Kelimeler

Makineleştirme, Medenileştirme, Merkezleştirme, Mevzuubahsetme, Modernleştirme, Müstehcenleşme, Müzminleştirme

13 Harfli Kelimeler

Melezleştirme, Millileştirme, Müesseseleşme, Mürekkeplenme

12 Harfli Kelimeler

Magazinleşme, Mahallileşme, Mahkemeleşme, Menevişlenme, Merkezileşme, Muhabbetname, Mukavelename, Mürekkepleme

11 Harfli Kelimeler

Makineleşme, Medenileşme, Menakıpname, Merdaneleme, Merkezlenme, Merkezleşme, Mermerleşme, Miskinleşme, Mitleştirme, Modernleşme, Morfinlenme, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Müşkülleşme, Müzevirleme, Müzminleşme

10 Harfli Kelimeler

Maddeleşme, Maddileşme, Maskelenme, Melezleşme, Merhemleme, Merkezleme, Mevzilenme, Meyvelenme, Millileşme, Muzipleşme, Mühürlenme, Mühürletme, Müjdelenme

9 Harfli Kelimeler

Madikleme, Marizleme, Maskeleme, Mavileşme, Melezleme, Menedilme, Misilleme, Mukaddeme, Mukaddime, Mühimseme, Mühreleme, Mühürleme, Müjdeleme

8 Harfli Kelimeler

Mahvetme, Massetme, Meshetme, Methetme, Meyletme, Mezcetme, Millenme, Mimlenme, Mineleme, Mitleşme, Muallime, Muhakeme, Mukaseme, Muzahame, Mükaleme, Müsademe

7 Harfli Kelimeler

Mahkeme, Makrome, Malzeme, Manzume, Meleşme, Menetme, Merhume, Mimleme

6 Harfli Kelimeler

Makime, Masume, Meleme, Mesame, Meşime

4 Harfli Kelimeler

Meme

Bazı M ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


mahallîleşme : yöreselleşme, yerelleşme
mahkeme : dava, duruşma, mahkeme, yargıevi, yargılık, adalet kapısı, inkar mahkemenin kilidi, mahkeme kapısı, makime, yargan, yargı, yargı evi, yargı yeri
mahvetme : kahır
makime : mahkeme
malzeme : gereç, materyal
massetme : emme, soğurma
masume : suçsuz, temiz
meleme : ağırkanlı
melezleme : çaprazlama
meme : emcek, emcik, emçek, bicik, göğüs, ötepü
menetme : nehiy
mesame : gözenek
meşime : etene, son, döleşi, döl eşi, eş, plâsenta
meyletme : temayül
millîleştirme : ulusallaştırma
misilleme : göze göz
modernleşme : çağcıllaşma, çağdaşlaşma
muhabbetname : arkadaş
mukaddeme : mukaddime, önsöz
mukaddime : başlangıç, mukaddeme, ön söz

Bazı M ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


minyatürleştirme :

TDK:
isim Minyatürleştirmek işi

muzipleşme :
TDK:
isim Muzipleşmek işi

müstehcenleşme :
TDK:
isim Müstehcenleşmek durumu

M ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 194: Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler (dokunulmazlıklar) karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de ona misilleme olacak kadar saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah müttakîlerle beraberdir.

Kelime Bulma Motoru