M ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 10 harfli 158 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Agnostiszm, Allahüalem, Anakronizm, Anlambilim, Antagonizm, Antroponim, Bağlılaşım, Baskıresim, Başkalaşım, Başmuallim, Beklediğim, Belirlenim, Biçembilim, Biçimbilim, Biçimbirim, Biçimdizim, Bildirişim, Bilgileşim, Bililtizam, Biriktirim, Bitiştirim, Brahmanizm, Budunbilim, Bütünbirim, Dalgalanım, Darüleytam, Dasprosyum, Değiştirim, Dengeleşim, Devimbilim, Dinimbilim, Dirimbilim, Dirimölçüm, Disprosyum, Doruklanım, Dönüştürüm, Duygulanım, Düşündüğüm, Düzenleşim, Düzenleyim, Edebikelam, Einstenyum, Engelleyim, Evdemonizm, Evrendoğum, Federalizm, Fenomenizm, Gadolinyum, Gayrimalum, Geciktirim, Gelgelelim, Geliştirim, Gereksinim, Gerektirim, Gnostisizm, Gövdebilim, Halisüddem, Hissiselim, İbretialem, İlkgirişim, İlköğrenim, İlköğretim, İmmoralizm, İşleybilim, İtterbiyum, İzazüikram, İzomorfizm, Kapitalizm, Kesitçekim, Kıstelyevm, Kıvılkesim, Kolombiyum, Konformizm, Kökenbilim, Köskötürüm, Kutlayalım, Leğenölçüm, Liberalizm, Lorentiyum, Meitneryum, Memorandum, Militarizm, Moratoryum, Mutazallim, Mütebessim, Mütehakkim, Mütekellim, Mütevehhim, Müteverrim, Natüralizm, Nominalizm, Nuruçeşmim, Ommatidyum, Ontolojizm, Oportünizm, Otoerotizm, Örnekbiçim, Özküçültüm, Panslavizm, Pantürkizm, Parabellum, Paralelizm, Paralojizm, Plüralizim, Pozitivizm, Pozitonyum, Pragmatizm, Radikalizm, Referandum, Rölativizm, Sabitkadem, Sanatoryum, Sansüalizm, Sapasağlam, Sarıçiğdem, Sarısalkım, Senkretizm, Sesdağılım, Sevdiceğim, Sınıkbilim, Sidimbilim, Sinirbilim, Solidarizm, Stronsiyum, Strontiyum, Suylakesim, Sürevbilim, Sürrealizm, Şarapbilim, Şekilbilim, Şifreyazım, Tanrıbilim, Tarımbilim, Tasarçizim, Tekhnetyum, Tepkebilim, Tıpkıbasım, Tıpkıçekim, Toplubiçem, Ununnilyum, Ununtriyum, Uzçektirim, Uziletişim, Uzyazdırım, Vejetalizm, Vejetarizm, Veziriazam, Vurukbilim, Yalvarırım, Yankıbilim, Yankılanım, Yankılaşım, Yassıbadem, Yerdeğişim, Yereybilim, Yetiştirim, Zannederim, Zevkiselim

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


bağlılaşım : bağlılık, korelâsyon
başkalaşım : istihale, metamorfizm
başmuallim : başöğretmen
beklediğim : işte
biçimbirim : morfem
bitiştirim : juxtaposition
dasprosyum : dy
dönüştürüm : tahvil, transformasyon
duygulanım : etkilenme, duygulanma, tahassüs, teessür
engelleyim : ambargo
evrendoğum : kozmogoni
fenomenizm : görüngücülük, olaycılık
gereksinim : ihtiyaç
gerektirim : belirlenim
gövdebilim : anatomi
ibretiâlem : herkes, başkaları
ilköğretim : aritmetiği, ilköğrenim
kapitalizm : anamalcılık
nominalizm : adcılık, isimcilik, adacılık
pantürkizm : türkçülük
plüralizim : çokçuluk
pozitivizm : olguculuk
pozitonyum : pozitronyum
referandum : halk oylaması, halkoylaması
rölâtivizm : bağıntıcılık, görecelik, izafiye, görecilik
sansüalizm : duyumculuk
sapasağlam : dimdik, kanlı canlı, yüzünden kan damlamak
sınıkbilim : ortopedi
strontiyum : sr
şarapbilim : önoloji
şekilbilim : biçimbilim
tasarçizim : dizayn
tepkebilim : reflexology

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


edebikelâm :

TDK:
edebikelam

izomorfizm :
TDK:
isim, kimya, matematik Eş biçimlilik

müteverrim :
TDK:
sıfat, tıp (***) Veremli

M ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım - Yazar: Jale Parla
İlköğretim 100 Temel Eser (40 Kitap Kutulu) - Yazar: Johanna Spyri
İnsan Ne İle Yaşar (Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 100 Temel Eser) - Yazar: Lev...

Kelime Bulma Motoru