M ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 10 harfli 158 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Agnostiszm, Allahüalem, Anakronizm, Anlambilim, Antagonizm, Antroponim, Bağlılaşım, Baskıresim, Başkalaşım, Başmuallim, Beklediğim, Belirlenim, Biçembilim, Biçimbilim, Biçimbirim, Biçimdizim, Bildirişim, Bilgileşim, Bililtizam, Biriktirim, Bitiştirim, Brahmanizm, Budunbilim, Bütünbirim, Dalgalanım, Darüleytam, Dasprosyum, Değiştirim, Dengeleşim, Devimbilim, Dinimbilim, Dirimbilim, Dirimölçüm, Disprosyum, Doruklanım, Dönüştürüm, Duygulanım, Düşündüğüm, Düzenleşim, Düzenleyim, Edebikelam, Einstenyum, Engelleyim, Evdemonizm, Evrendoğum, Federalizm, Fenomenizm, Gadolinyum, Gayrimalum, Geciktirim, Gelgelelim, Geliştirim, Gereksinim, Gerektirim, Gnostisizm, Gövdebilim, Halisüddem, Hissiselim, İbretialem, İlkgirişim, İlköğrenim, İlköğretim, İmmoralizm, İşleybilim, İtterbiyum, İzazüikram, İzomorfizm, Kapitalizm, Kesitçekim, Kıstelyevm, Kıvılkesim, Kolombiyum, Konformizm, Kökenbilim, Köskötürüm, Kutlayalım, Leğenölçüm, Liberalizm, Lorentiyum, Meitneryum, Memorandum, Militarizm, Moratoryum, Mutazallim, Mütebessim, Mütehakkim, Mütekellim, Mütevehhim, Müteverrim, Natüralizm, Nominalizm, Nuruçeşmim, Ommatidyum, Ontolojizm, Oportünizm, Otoerotizm, Örnekbiçim, Özküçültüm, Panslavizm, Pantürkizm, Parabellum, Paralelizm, Paralojizm, Plüralizim, Pozitivizm, Pozitonyum, Pragmatizm, Radikalizm, Referandum, Rölativizm, Sabitkadem, Sanatoryum, Sansüalizm, Sapasağlam, Sarıçiğdem, Sarısalkım, Senkretizm, Sesdağılım, Sevdiceğim, Sınıkbilim, Sidimbilim, Sinirbilim, Solidarizm, Stronsiyum, Strontiyum, Suylakesim, Sürevbilim, Sürrealizm, Şarapbilim, Şekilbilim, Şifreyazım, Tanrıbilim, Tarımbilim, Tasarçizim, Tekhnetyum, Tepkebilim, Tıpkıbasım, Tıpkıçekim, Toplubiçem, Ununnilyum, Ununtriyum, Uzçektirim, Uziletişim, Uzyazdırım, Vejetalizm, Vejetarizm, Veziriazam, Vurukbilim, Yalvarırım, Yankıbilim, Yankılanım, Yankılaşım, Yassıbadem, Yerdeğişim, Yereybilim, Yetiştirim, Zannederim, Zevkiselim

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


antagonizm : düşmanlık
başmuallim : başöğretmen
belirlenim : içeriğinin, gerektirim, determinasyon
biçembilim : stilistik
biçimbirim : morfem
devimbilim : dinamik, sinematik
doruklanım : orgazm
düzenleyim : amenajman, amenejman
edebikelâm : örtmece
evrendoğum : kozmogoni
fenomenizm : görüngücülük, olaycılık
gayrimalûm : bilinmeyen, bilinmez, bilinmedik
gereksinim : ihtiyaç
gerektirim : belirlenim
gnostisizm : bilinircilik
halisüddem : katışıksız
ilkgirişim : inisiyatif
itterbiyum : yb
kolombiyum : niyobyum
konformizm : uymacılık, uydumculuk
leğenölçüm : pelvimetri
meitneryum : mt
mütebessim : gülümseyen, güleç
örnekbiçim : model
pantürkizm : türkçülük
pozitivizm : olguculuk
sapasağlam : dimdik, kanlı canlı, yüzünden kan damlamak
sarısalkım : baklagillerden
sesdağılım : akustik
sınıkbilim : ortopedi
suylakesim : hidroliz
sürevbilim : tutulmaları
sürrealizm : gerçeküstücülük
şekilbilim : biçimbilim
şifreyazım : gizlilik, kriptografi
tanrıbilim : ilahiyat, teoloji
tasarçizim : dizayn

Bazı M ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


başmuallim :

TDK:
isim Başöğretmen

mütehakkim :
TDK:
1. sıfat Hâkim olan, hükmeden
2. Zorbalık eden, hükmünü zorla yürüten

M ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beklediğim Kadar Varsın - Yazar: Hasan Bulut
Beklediğim Sendin - Yazar: Amor Towles Towles

Kelime Bulma Motoru