M ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 11 harfli 87 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Agnostisizm, Amerikanizm, Anglikanizm, Asalakbilim, Asılmışadam, Astigmatizm, Basınçölçüm, Behavyorizm, Benzeştirim, Canlandırım, Ceffelkalem, Çıtkırıldım, Deprembilim, Determinizm, Deveranıdem, Egosantrizm, Egzomorfizm, Einsteinium, Emperyalizm, Fototaktizm, Fototropizm, Gayrimüslim, Gözkorkutum, Hasılıkelam, Işılbireşim, İllüzyonizm, İnsektaryum, İrredantizm, İzzetüikram, Jeosantrizm, Karborundum, Kardiyogram, Kaymaoluşum, Klerikalizm, Kolektivizm, Konsorsiyum, Kramatoryum, Krematoryum, Kurbağaadam, Kurçatovyum, Lavrensiyum, Leksikbirim, Lezbiyenizm, Makyavelizm, Materyalizm, Mendelevyum, Metamorfizm, Mutasyonizm, Nasyonalizm, Objektivizm, Ortaöğretim, Oryantalizm, Özeladbilim, Panislamizm, Panturanizm, Paternalizm, Planetaryum, Pozitronyum, Primitivizm, Proaktinyum, Probabilizm, Promethiyum, Psikolojizm, Rasyonalizm, Revizyonizm, Sağlıkbilim, Seaborgiyum, Sendikalizm, Sıkıdenetim, Sıkıyönetim, Sırılsıklam, Sosyolojizm, Sözlükbirim, Spontaneizm, Spritualizm, Şeyhülislam, Toplumbilim, Toplumdurum, Toprakbilim, Tümdengelim, Unbiniliyum, Ununenniyum, Ununkuadyum, Ununoktiyum, Uzatmayalım, Volontarizm, Yıldızbilim

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


asılmışadam : salepgillerden
benzeştirim : simülasyon
deprembilim : depremlerin, sismoloji
egosantrizm : beniçincilik, benözekçilik
einsteinium : es
fototaktizm : fototaksi, ışığa göçüm
gözkorkutum : şantaj
hâsılıkelâm : hâsılı velkelâm
irredantizm : dil, gelenek, kurtarımcılık
izzetüikram : ağırlama
kardiyogram : elektrokardiyogram
kolektivizm : ortaklaşacılık
krematoryum : yakmalık, kramatoryum
kurbağaadam : balıkadam, dalgıç
lâvrensiyum : lorentiyum
lezbiyenizm : sevicilik
makyavelizm : makyavelcilik
materyalizm : özdekçilik, dünyada, tanrı, maddecilik
mutasyonizm : değişinimcilik
nasyonalizm : ulusçuluk
objektivizm : nesnelcilik
ortaöğretim : orta tedrisat
oryantalizm : doğu bilimi, şarkiyat
özeladbilim : onomastik
plânetaryum : yıldızlık, gök evi
pozitronyum : pozitonyum
primitivizm : ilkelcilik
proaktinyum : pa
probabilizm : olasıcılık
promethiyum : pm
rasyonalizm : usçuluk, akılcılık, akliye, usculuk
revizyonizm : saptırımcılık, revizyonculuk
sağlıkbilim : tıp
seaborgiyum : sg

Bazı M ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Panislâmizm :

TDK:
Panislamizm

Kelime Bulma Motoru