M ile biten 13 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 13 harfli 25 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Cosmopolitism, Dışbaşkalaşım, Ekspresyonizm, Gayrimuntazam, Göstergeleşim, Hastalıkbilim, İndeterminizm, İndividüalizm, İrrasyonalizm, Konseptüalizm, Kullanımbilim, Neo-platonizm, Paramanyetizm, Post-scriptum, Rutherfordyum, Sıcaklıkölçüm, Sindirimbilim, Söylencebilim, Strüktüralizm, Sultanihüzzam, Sürnatüralizm, Yanılmıyorsam, Yuvarlakbadem, Yükseköğrenim, Yükseköğretim

Bazı M ile biten 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


rutherfordyum :

TDK:
isim, kimya Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad (simgesi Rf)

M ile biten 13 harfli İlçe isimleri

Bayat / Çorum (Çorum)

Kelime Bulma Motoru