M ile biten 14 harfli kelimeler

Sonunda M harfi bulunan 14 harfli 16 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Antikapitalizm, Antropomorfizm, Ekspansiyonizm, Endüstriyalizm, Entelektüalizm, Fonksiyonalizm, Fundamentalizm, Güzelduyubilim, Isıldevimbilim, İntelektüalizm, Kıyasımukassem, Kıyasımukassim, Konstrüktivizm, Perfeksiyonizm, Santimantalizm, Uygulayımbilim

Bazı M ile biten 14 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


antropomorfizm :

TDK:
isim, felsefe İnsan biçimcilik

kıyasımukassem :
TDK:
isim, mantık İkilem

konstrüktivizm :
TDK:
isim Kurmacılık

Kelime Bulma Motoru