MAH ile başlayan L ile biten kelimeler

Başında MAH harfleri bulunan ve L ile biten 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Mahfel, Mahfil, Mahlul, Mahsul

5 Harfli Kelimeler

Mahal

Bazı MAH ile başlayan L ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mahal :

TDK:
isim Yöre (I)
"Binaenaleyh, bu koruma tedbiri pazarda değil kesiş mahallinde yapılır." - N. Hikmet

mahfil :
TDK:
1. isim Toplantı yeri
"Merdivenleri inerken öğretmenler arasında, gençlik mahfilinde kimlere güvenilebileceğini gözden geçirdi." - N. Hikmet
2. Toplanmış kimseler
3. din b. (***) Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer

mahlûl :
TDK:
mahlul

Kelime Bulma Motoru