MET ile başlayan kelimeler

Başında MET harfleri bulunan 92 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Metafizikçilik, Metalinguistik

13 Harfli Kelimeler

Metanetsizlik, Meteliksizlik

12 Harfli Kelimeler

Metapsychics, Meteorolojik, Metrdotellik, Metrolojinin, Metropoliten

11 Harfli Kelimeler

Metabolizma, Metafizikçi, Metalografi, Metalurjide, Metamorfizm, Meteoroloji, Methedilmek, Methedilmiş, Metodolojik, Metotsuzluk

10 Harfli Kelimeler

Metalürjik, Metamorfik, Metamorfoz, Metanetsiz, Metapsişik, Meteliksiz, Meteorolog, Meteortaşı, Metodoloji, Metropolit, Metrukiyet

9 Harfli Kelimeler

Metabolik, Metafizik, Metalürji, Metanetli, Methaldar, Methetmek, Methüsena, Metrdotel, Metreslik, Metroloji, Metruklar

8 Harfli Kelimeler

Metalden, Metaloit, Metastaz, Metazori, Meteorit, Meteroit, Methetme, Metlemek, Metotsuz, Metrajlı, Metrelik, Metronom, Metropol

7 Harfli Kelimeler

Metafaz, Metafor, Metalik, Metalsi, Metanet, Metatez, Metelik, Methiye, Metilen, Metilik, Metince, Metodik, Metotlu, Metruke

6 Harfli Kelimeler

Meteor, Metfen, Metfun, Methal, Methar, Metraj, Metres, Metrik, Metris, Metruk

5 Harfli Kelimeler

Metal, Metan, Metbu, Metil, Metin, Metis, Metod, Metot, Metre, Metro, Metur

4 Harfli Kelimeler

Meta, Meth

3 Harfli Kelimeler

Met

Bazı MET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


met : kabarma
metabolik : özüştürül
metabolizma : meta
metafaz : meta
metafor : istiare, ödünçleme, kıyaslamaya, meta
metalden : plâket
metalik : madensel, madenî
metalografi : maden
metaloit : metalsi
metalurjide : sodyum flüorit
metamorfoz : başkalaşma, meta
metan : bataklık gazı
metanet : dayanma, dayanıklılık, sağlamlık, dayanca, çıdam
metanetsiz : dayanıksız
metanetsizlik : dayanıksızlık
metapsişik : ruh ötesi
metazori : zorla
meteor : rüzgâr, yıldırım, yağmur, akanyıldız, akan yıldız, göktaş
meteorolog : yöneten, hava tahmincisi, meteoroloji uzmanı
meteoroloji : rüzgâr, yıldırım, yağmur, hava bilgisi, almanak
meteroit : gök taşı
metfen : mezar, kabir, sin, makber, gömüt
methaldar : girmiş
methar : depo
methedilmek : pohpohlanmak
methedilmiş : ahmet

Bazı MET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


metalürjik :

TDK:
sıfat Metal bilimsel

metan :
TDK:
isim, kimya Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)

metatez :
TDK:
isim, dil bilgisi Göçüşme

MET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Metruk Zamana Seyahat - Yazar: Taner Ay
Dilin Metruk Yarası - Yazar: Hıdır Işık
Metres Rezidans - Yazar: Hacer Yeni
Metruk Ev - Yazar: Zeynep Uysal

MET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 65: (O) göklerin, yerin ve ikisi arasındaki şeylerin Rabbidir. Şu halde O'na kulluk et; O'na kulluk etmek için sabırlı ve metânetli ol. O'nun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor musun? (Asla benzeri yoktur).

Kelime Bulma Motoru