A ile başlayan MET ile biten kelimeler

Başında A harfi bulunan ve MET ile biten 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Adamet, Akamet, Azamet, Azimet

5 Harfli Kelimeler

Ahmet

Bazı A ile başlayan MET ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


akamet :

TDK:
1. isim Kısırlık, verimsizlik
2. Başarısızlık, sonuçsuzluk
"Bu mücadeleden ruhumun yorgun düştüğünü, akamete mahkûm kaldığını görüyorum." - H. C. Yalçın

azamet :
TDK:
1. isim Ululuk, büyüklük
2. Gurur
"Arkadaşlarımdan ayrılıp onun yanına geçmek azametime dokundu." - R. N. Güntekin
3. Görkem, gösteriş, heybet
4. Debdebe
5. Çalım, kurum, tekebbür
"Şu her tarafından temizlik ve azamet akan şişman adama bile sorabilirdi." - S. F. Abasıyanık

azimet :
TDK:
isim Gidiş
"Dâhiliye Nezaretinden mevrut telgrafta dahi azimetim bildirilmekte." - Atatürk

Kelime Bulma Motoru