Mİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Farmakodinami

12 Harfli Kelimeler

Civanperçemi

11 Harfli Kelimeler

Anterostomi, Gayrinizami, Hipoglisemi, Müddeiumumi

10 Harfli Kelimeler

Gastronomi

9 Harfli Kelimeler

Astronomi, Fizyonomi, Gayriilmi, Septisemi, Sinekromi, Sözyitimi, Taksonomi, Vasektomi, Yerçekimi

8 Harfli Kelimeler

Adçekimi, Agronomi, Antinomi, Birikimi, Biyoşimi, Egzogami, Endogami, Ergonomi, Fotoşimi, Gülhatmi, İltizami, Jeotermi, Monogami, Poligami, Toponomi

7 Harfli Kelimeler

Akademi, Akedemi, Alogami, Anatomi, Bayrami, Değilmi, Değirmi, Eğitimi, Ekonomi, Epidemi, Kalsemi, Kuşyemi, Mevsimi, Mültemi, Otonomi, Pandemi, Perçemi, Üretimi, Yöntemi, Yüklemi

6 Harfli Kelimeler

Alşimi, Andemi, Aritmi, Biçimi, Bitimi, Dönemi, Drahmi, Garami, Harami, Hikemi, İslami, Kadimi, Lösemi, Melami, Müdami

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Ademi, Agami, Akemi, Alemi, Anemi, Azami, Eğimi, Elemi, Esami, Fehmi, Hacmi, Hatmi, Hükmi, Mermi, Nazmi, Önemi, Permi, Resmi, Ritmi, Üremi, Yevmi, Yirmi, Zimmi

4 Harfli Kelimeler

Azmi, Cami, Cemi, Dimi, Emmi, Gemi, Hemi, İlmi, İsmi, Kimi, Komi, Nemi, Rami, Remi, Rumi, Semi

2 Harfli Kelimeler

Mi

Bazı Mİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adçekimi : kura
agronomi : toprakbilim, tarımbilim
alogami : tozlaşma
anatomi : insan, teşrih, gövdebilim, kardiyoloji
azamî : maksimum
biçimi : deforme, deforme olmak
bitimi : son
civanperçemi : bileşikgillerden, birleşikgillerden, adi merkep ketesi, akbaşlı, barsamaotu, marsamaotu, binbiryaprak, kandil çiçeği, kandilçiçeği
dönemi : festival
eğimi : akak
eğitimi : beyin, talim
elemi : elemsiz
emmi : amca
endogami : iç evlilik
ergonomi : işbilim, insanın, iş bilimi
esami : adlar, isimler
gayrinizamî : düzensiz
hacmi : kısılmak
harami : hırsız, haydut, eşkıya
hatmi : ebegümecigillerden, ağaç küpesi
hükmî : tüzel
iltizamî : isteyerek
kadimi : sürekli
komi : lokanta
lösemi : kan kanseri
mermi : kurşun, pomel menteşe
mevsimi : yumurtlama mevsimi
müdâmî : daimi
mültemi : parlak

Bazı Mİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


dimi :

TDK:
isim Sıkı dokunmuş bir tür pamuklu kumaş

endogami :
TDK:
isim, toplum bilimi İç evlilik

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beyaz Gemi - Yazar: Cengiz Aytmatov
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Yazar: İnci Enginün
Cam Irmağı Taş Gemi - Yazar: Nazan Bekiroğlu
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı - Yazar: İbrahim Kıbrıs
Gogol Dönemi Rus Edebiyatı - Yazar: Nikolay...
Cumhuriyet Dönemi Türk RomanıSiyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından 1926 - 1946 - Yazar: Ahmet Tülek
II.Meşrutiyet Dönemi Türk Hikayesi (1908-1918) - Yazar: Nesime Ceyhan
Türk Edebiyat Tarihinde Milli Edebiyat Dönemi (1911 - 1923) - Yazar: Recep Duymaz
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy - Yazar: Ramazan Kaplan
Maviden Korkan Gemi - Yazar: Çağrı Yiğit

Kelime Bulma Motoru