Mİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 107 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Farmakodinami

12 Harfli Kelimeler

Civanperçemi

11 Harfli Kelimeler

Anterostomi, Gayrinizami, Hipoglisemi, Müddeiumumi

10 Harfli Kelimeler

Gastronomi

9 Harfli Kelimeler

Astronomi, Fizyonomi, Gayriilmi, Septisemi, Sinekromi, Sözyitimi, Taksonomi, Vasektomi, Yerçekimi

8 Harfli Kelimeler

Adçekimi, Agronomi, Antinomi, Birikimi, Biyoşimi, Egzogami, Endogami, Ergonomi, Fotoşimi, Gülhatmi, İltizami, Jeotermi, Monogami, Poligami, Toponomi

7 Harfli Kelimeler

Akademi, Akedemi, Alogami, Anatomi, Bayrami, Değilmi, Değirmi, Eğitimi, Ekonomi, Epidemi, Kalsemi, Kuşyemi, Mevsimi, Mültemi, Otonomi, Pandemi, Perçemi, Üretimi, Yöntemi, Yüklemi

6 Harfli Kelimeler

Alşimi, Andemi, Aritmi, Biçimi, Bitimi, Dönemi, Drahmi, Garami, Harami, Hikemi, İslami, Kadimi, Lösemi, Melami, Müdami

5 Harfli Kelimeler

Acemi, Ademi, Agami, Akemi, Alemi, Anemi, Azami, Eğimi, Elemi, Esami, Fehmi, Hacmi, Hatmi, Hükmi, Mermi, Nazmi, Önemi, Permi, Resmi, Ritmi, Üremi, Yevmi, Yirmi, Zimmi

4 Harfli Kelimeler

Azmi, Cami, Cemi, Dimi, Emmi, Gemi, Hemi, İlmi, İsmi, Kimi, Komi, Nemi, Rami, Remi, Rumi, Semi

2 Harfli Kelimeler

Mi

Bazı Mİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adçekimi : kura
ademi : ademoğlu
âlemi : omurgalılar
alogami : tozlaşma
antinomi : çatışkı
azmi : kemikli, kasıt, niyetlilik, ka­rar, güçlü, kuvvetli
birikimi : koruncak
cemi : bütün, toplama, çoğul, hepsi, hep, çokluk
dönemi : festival
emmi : amca
fehmi : anlayışa
gayriilmî : bilim dışı
hacmi : kısılmak
iltizamî : isteyerek
kadimi : sürekli
kimi : birtakımı, bazısı, bazı, kimisi, birtakım
lösemi : kan kanseri
mermi : kurşun, pomel menteşe
monogami : tek eşlilik
müddeiumumî : savcı
mültemi : parlak
nazmi : uyumlu, ölçülü
nemi : kurutucu
önemi : takdir olunmak
pandemi : salgın
perçemi : perçemli
permi : evetçe
resmî : teklifli, ciddî, formel
semi : işitme, ışitme
toponomi : yer adı bilimi
üretimi : petrol ve doğalgaz mühendisi

Bazı Mİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


farmakodinami :

TDK:
isim, tıp (***) İlaçların organizma üzerindeki etkisini inceleyen ilaç bilimi dalı

kalsemi :
TDK:
isim, biyoloji Kandaki kalsiyum miktarı

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mevlana Celaleddin Rumi Hayatı ve Yolu - Yazar: Osman Behçet
Sabri Fehmi Ülgener - Yazar: Murat Yılmaz
Hasan Rami Paşa ve Hatıratı - Yazar: Osman Öndeş
Duygusal Anatomi - Yazar: Ahmet Tulgar
Hacı Bayram Veli ve Eşrefoğlu Rumi - Yazar: Ahmet Özdemir
Türk Din Sosyolojisinde Mehmet Rami Ayas - Yazar: Kevser...

Mİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ANKEBUT - 10: İnsanlardan kimi vardır ki: «Allah'a inandık» der; fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa, mutlaka, «Doğrusu biz de sizinle beraberdik» derler. İyi de, Allah, herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir?  .
HUD - 105: O geldiği gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu.
HAC - 11: İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki: Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, bir de musibete uğrarsa çehresi değişir (dinden yüz çevirir). O, dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, apaçık ziyanın ta kendisidir.

Kelime Bulma Motoru