OK ile biten kelimeler

Sonunda OK harfleri bulunan 32 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Elektroşok, Stafilokok, Streptokok

9 Harfli Kelimeler

Vantrilok

8 Harfli Kelimeler

Ekinokok, Mikrokok, Monoblok

7 Harfli Kelimeler

Gonokok, Koledok, Overlok, Sömikok

6 Harfli Kelimeler

Antrok, Birçok, Bombok, Buldok, Manyok

5 Harfli Kelimeler

Barok, Padok

4 Harfli Kelimeler

Blok, Flok, Stok, Trok

3 Harfli Kelimeler

Bok, Çok, Dok, Fok, Kok, Lok, Şok, Tok, Yok

2 Harfli Kelimeler

Ok

Bazı OK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


mikrokok :

TDK:
isim, biyoloji Nokta biçimdeki mikroplara verilen genel ad

stafilokok :
TDK:
isim, biyoloji Mikroskopta üzüm salkımlarına benzer kümeler durumunda görülen mikroplar

streptokok :
TDK:
isim, tıp (***) Sıvı ortamda zincir biçimde koloniler oluşturan, çoğu zaman patojen olan bir mikrokok

OK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bok Yoluna Gitmek - Yazar: Erich Kastner
Türk Kağanlığı 1 - Kırık Ok - Yazar: Ufuk Cengiz
Kırık Ok - Yazar: Paul Kane
Yürekteki Ok - Yazar: Kolektif
Beyaz Birlik 1 - Kutsal Ok Son Mühür - Yazar: Sir Arthur Cona...
Yürekteki Ok - Yazar: Kolektif
Bir Deli Ok - Yazar: Hikmet Gülay
Kendine Kıvrılan Ok - Yazar: Hüseyin Çukur
Ok ve Yayın Hikayesi - Yazar: Mustafa Ateş

Kelime Bulma Motoru