ON ile başlayan kelimeler

Başında ON harfleri bulunan 108 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Onurlandırıcı, Onurlandırmak

12 Harfli Kelimeler

Onaylanmamış, Onurlandırma

11 Harfli Kelimeler

Onarımcılık, Onaylamamak, Onaylamayan, Onaylanması, Onomatopeik

10 Harfli Kelimeler

Onarılamaz, Onaylanmak, Onaylanmış, Onaylatmak, Ongunculuk, Ontolojizm, Onurlanmak, Onursuzluk

9 Harfli Kelimeler

Onarılmak, Onaylamak, Onaylanış, Onaylanma, Onaylatma, Onaylayan, Onbaşılık, Onculayın, Ondalıkçı, Ondülatör, Ondülesiz, Onomastik, Onomatope, Ontogenez, Ontojenez, Ontolojik, Onurlanma

8 Harfli Kelimeler

Onarılma, Onarımcı, Onartmak, Onaylama, Ondurmak, Ondurmaz, Ondüleli, Ongunluk, Onkoloji, Onluklar, Ontoloji, Onuruyla

7 Harfli Kelimeler

Onamama, Onanizm, Onanmak, Onarıcı, Onarımı, Onarmak, Onartma, Onaşmak, Onaysız, Onbirli, Ondalık, Ondurma, Ongunlu, Onlarca, Onmadık, Onmamak, Onmasız, Onulmak, Onulmaz, Onurluk, Onursal, Onursuz

6 Harfli Kelimeler

Onamak, Onanma, Onarım, Onarma, Onaylı, Onbaşı, Ondüle, Onejit, Onluğu, Onulma, Onuncu, Onurlu

5 Harfli Kelimeler

Onama, Onbeş, Onbir, Ondan, Ongen, Ongun, Oniks, Onlar, Onluk, Onmak, Onmaz, Onsuz, Ontik

4 Harfli Kelimeler

Onam, Onar, Onat, Onay, Onca, Onda, Onlu, Onma, Onum, Onun, Onur

3 Harfli Kelimeler

Ona, Ons, Onu

2 Harfli Kelimeler

On

Bazı ON ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ona : tarafına
onam : onama, muvafakat
onamama : hayır
onat : uslu, akıllı, özenli, düzgün, uygun, yararlı, dürüst
onaylama : tasdik, icazet, kabul
onaylamayan : olumsuz
onaylanmış : tasdikli
onaylatmak : tasdik ettirmek
ondalık : öşür, aşar, aşarî
ondüle : dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
ongun : eşya, bol, eksiksiz, bayındır, mutlu, kutlu, uğurlu, ağaç, totem, arma, mes'ut, mesut
ongunculuk : totemizm, totemcilik
ongunlu : armalı
onluğu : onluk bozma
onluk : muaşer
onluklar : aşerat
onmak : hastalıktan, felâh bulmak, iflâh olmak, mes'ut olmak, salâh bulmak, şifa bulmak, unmak
onmamak : iflâh olmamak
onmasız : şifasız

Bazı ON ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


onay :

TDK:
isim Uygun bulma, tasdik, icazet, izin
"Sonunda, üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya karar verdi." - İ. O. Anar

ondurmak :
TDK:
-i Onmasını sağlamak, iyiye döndürmek
"Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu." - S. Ayverdi

ontolojizm :
TDK:
isim Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri süren kuram

ON ile başlayan İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

ON ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru - Yazar: Aziz Nesin
Julian Assange - Onaylanmamış Otobiyografi - Yazar: Julian Assange

Kelime Bulma Motoru