OT ile başlayan kelimeler

Başında OT harfleri bulunan 135 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Oturuyormusunuz

14 Harfli Kelimeler

Otomatikleşmek, Oturubamısınız

13 Harfli Kelimeler

Otobiyografik, Otokorelasyon, Otomatikleşme, Otomobilcilik, Otomobillerde

12 Harfli Kelimeler

Otobiyografi, Otoprodüktör, Otostopçuluk

11 Harfli Kelimeler

Otobüsçülük, Otojestiyon, Otomatiklik, Otomatikman, Otomobiller, Oturaklılık

10 Harfli Kelimeler

Otlakçılık, Otlatılmak, Otoerotizm, Otokontrol, Otomobilci, Otomobilde, Otomobilin, Otoriterli, Oturmuşluk, Oturtmalık, Oturtulmak

9 Harfli Kelimeler

Otelcilik, Otellerde, Otlatılma, Otodidakt, Otokritik, Otomasyon, Otomatizm, Otoparkçı, Otoplasti, Otoriteli, Otostopçu, Oturanlar, Oturmadan, Oturmalık, Oturtulma, Oturulmak, Oturuşmak

8 Harfli Kelimeler

Otacılık, Otalamak, Otellere, Otlakiye, Otlanmak, Otlatmak, Otobüsçü, Otografi, Otokrasi, Otomatik, Otomobil, Otomotiv, Otoriter, Otoskopi, Ototrofi, Oturacak, Oturaklı, Oturduğu, Oturmaya, Oturtmak, Oturulan, Oturulma, Oturuşma, Oturuşun, Otuzuncu

7 Harfli Kelimeler

Otalama, Otantik, Otarmak, Otlakçı, Otlamak, Otlanma, Otlatma, Otograf, Otoklav, Otokrat, Otokton, Otonomi, Otopark, Otorite, Otosist, Otostop, Ototrof, Oturmak, Oturmuş, Oturtma, Otuzluk

6 Harfli Kelimeler

Otakçı, Otamak, Otarma, Otarsi, Otarşi, Otelci, Otlama, Otoban, Otobos, Otobüs, Otogar, Otokar, Otolit, Otoman, Otomat, Otonom, Otopsi, Otoray, Otoyol, Oturak, Oturan, Oturma, Oturum, Oturuş, Otuzar

5 Harfli Kelimeler

Otacı, Otama, Otçul, Otist, Otizm, Otlak, Otluk, Otsul, Otsuz

4 Harfli Kelimeler

Otağ, Otak, Otçu, Otel, Otlu, Otsu, Otur, Otuz

3 Harfli Kelimeler

Oto

2 Harfli Kelimeler

Ot

Bazı OT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


otacı : hekim
otalamak : zehirlemek, ağılamak, otamak
otamak : otalamak
otarşi : otokrasi
otellere : resepsiyoncu
oto : araba, otomobil
otobiyografi : öz yaşam öyküsü
otobos : otobüs
otokorelasyon : ardışık bağımlılık
otokrat : saltıkçı
otolit : işitme taşı
otomat : yapılarda, atversin
otomatik : özdevimli, bi-zâtihi
otomatizm : özdevim, öz devinim
otomotiv : özgidimli
otonom : özerk, muhtar
otopsi : gözlegörü
otorite : emretme, yetke, sulta, velâyet
otoriter : otoriteli, yetkeli, yetkeci, otoriterli
otoriterli : otoriter
otosist : işitme kesesi
otoskopi : özgörüm
ototrof : öz beslenen
otsu : lale, otsul
oturaklı : sağlam, gösterişli, ağırbaşlı, ağar, ağır durmak
oturaklılık : ağırbaşlılık, oturmuşluk
oturma : ağaç mobilya, habitat, istikrar
oturmak : geçmek, benimsenmek

Bazı OT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


otlamak :

TDK:
1. nsz Hayvan, dolaşarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni yemek, yayılmak
"Çimenler üzerinde çocuklar oynuyor, kuzular otluyor." - H. R. Gürpınar
2. Meşgul olmak
"Liseyi bitirmiş, üniversiteye gitmiş, birkaç sene otlamış orada, çakmış." - A. İlhan
3. Para ve emek harcamadan başkalarının sırtından geçinmek

otomasyon :
TDK:
isim Özişler

otomatik :
TDK:
1. sıfat Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
"Otomatik tabanca."
2. İrade dışında yapılan (davranış)

OT ile başlayan İlçe isimleri

Otlukbeli (Erzincan)

OT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Underground Otopark - Yazar: küçük İskender

Kelime Bulma Motoru