OV ile başlayan kelimeler

Başında OV harfleri bulunan 30 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Ovuşturmak

9 Harfli Kelimeler

Ovalanmak, Ovalatmak, Ovdurtmak, Ovuşturma

8 Harfli Kelimeler

Ovalamak, Ovdurmak, Ovdurtma

7 Harfli Kelimeler

Ovdurma, Overlok, Ovulmak, Ovunmak, Ovuşmak

6 Harfli Kelimeler

Ovalık, Ovasız, Ovogon, Ovolit, Ovulma, Ovumcu, Ovunma

5 Harfli Kelimeler

Ovalı, Ovmaç, Ovmak, Ovucu

4 Harfli Kelimeler

Oval, Ovma, Ovum, Ovül

3 Harfli Kelimeler

Ova

2 Harfli Kelimeler

Ov

Bazı OV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ova :

TDK:
isim Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı
"Birdenbire, ovaların sessizliği içinde dalga dalga yükselen bir türkü başladı." - H. S. Tanrıöver

ovmaç :
TDK:
1. isim Hamuru ovalayarak yapılan kırıntılarla pişirilmiş çorba
2. Taze tarhana

ovulmak :
TDK:
nsz Ovma işine konu olmak
"Tavanlar bir sabunla ovulmaktan parıl parıl parlıyor." - Ö. Seyfettin

OV ile başlayan İlçe isimleri

Ovacık / Tunceli (Tunceli)
Ovacık / Karabük (Karabük)

OV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oval Portre - Yazar: Edgar Allan Poe

Kelime Bulma Motoru