OY ile başlayan kelimeler

Başında OY harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırılmak

13 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Oyalandırmak, Oybirliğiyle, Oyulgalanmak, Oyunbozanlık, Oyuncakçılık

11 Harfli Kelimeler

Oyalandırma, Oyulgalamak, Oyulgalanma

10 Harfli Kelimeler

Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık

9 Harfli Kelimeler

Oyalanmak, Oyalayıcı, Oygubaskı, Oylumlama, Oylumluca, Oymacılık, Oymakbaşı, Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya, Oyulgamak, Oyulganma, Oyumlamak, Oyunbozan, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Oyunculuk

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık, Oyalamak, Oyalanma, Oyalantı, Oydurmak, Oylamada, Oylanmak, Oylumsuz, Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak, Oyukları, Oyulgama, Oyumlama

7 Harfli Kelimeler

Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk

6 Harfli Kelimeler

Oylama, Oymacı, Oymağı, Oymalı, Oynama, Oysaki, Oyuklu, Oyulga, Oyulma, Oyuluş, Oyunca, Oyuncu, Oyuntu

5 Harfli Kelimeler

Oyacı, Oyalı, Oydaş, Oyluk, Oylum, Oymak, Oynak, Oynar, Oynaş

4 Harfli Kelimeler

Oyma, Oysa, Oyuk, Oyum, Oyun, Oyuş

3 Harfli Kelimeler

Oya

2 Harfli Kelimeler

Oy

Bazı OY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


oya : mekik
oyalama : işgal
oyalamak : eğlendirmek, ağzına bir parmak bal çalmak, aldatmak, avutmak, eğlemek, işgal etmek, kendini avutmak, lâfa tutmak, meşgul etmek
oyalanmak : aldanmak, eğlenmek, eğleşmek, kalmak, kımkım etmek, meşgul olmak, oynamak, sallanmak, siftinmek, takılıp kalmak, vakit geçirmek, zamanı geçirmek
oyalantı : hobi
oydaşım : konsensus
oygubaskı : tifdruk
oyluk : uyluk
oylum : hacim, cirim, mekân, çukur, ölçmek
oylumlama : modelâj
oymağı : köşker
oynakça : oynak
oynar : müteharrik
oysaki : oysa, hâlbuki, meğer
oyukları : mağara bilimi
oyulgalamak : saplamak, sokmak, oyulgamak
oyulgalanmak : birikmek, sıralanmak
oyulgama : seyrek
oyulgamak : oyulgalamak
oyulmuş : oyuk
oyumlamak : tutmak
oyun : kumar

Bazı OY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oymacılık :

TDK:
1. isim Oyma yapma sanatı, hakkâklik
"İğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi oymacılık." - Ç. Altan
2. Oymacı olma durumu

oymak :
TDK:
1. isim Aşiret
2. İzcilikte küçük birlik
"Oymak beyi."

oynatmak :
TDK:
1. -i Oynamasını sağlamak
"Bir curcuna havası söyledi ve salondakilerin hepsini oynattı." - P. Safa
2. Kımıldamasına yol açmak
"Elindeki kamçıyı oynatarak güneş altında yanan ovalarda gözlerini gezdirdi." - M. Ş. Esendal
3. nsz Herhangi bir canlıya istenilen hareketleri yaptırmak
"Ayı oynatmak."
4. nsz Bir araç, gereç kullanmak
"Akıllı bir adam mermer üzerinde keser oynatır mı?" - Ö. Seyfettin
5. nsz Aklını yitirmek
"Sizinle iki gün daha çalışsam aklımı oynatabilirim." - F. R. Atay
6. Korkutmak, heyecanlandırmak
"Yüreğimi oynattın."
7. Herhangi bir ödevi yerine getirmeyerek karşı tarafı düzenle oyalamak
"Borçlu alacaklıyı iki aydır oynatıyor."
8. nsz, tiyatro Sahneye koymak
"Bu ramazan geceleri Karagöz oynatacağız." - H. E. Adıvar

OY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Oysa Bir Umuttu - Yazar: Hande Ortay
Oysa Nergis Mevsimi Değildi - Yazar: Mehmet Ali Akyüz
Oysa Aşk - Yazar: Jordi Sierra i...
Oysa Ben Çok Yalnızım - Yazar: Tayyip Yılmaz
Oysa Bu Yapraklar Beni İyileştirmeyecek - Yazar: Yusuf Uğur Uğurel
Oynamak İster misin? - Yazar: P.J. Tracy
Oynamak Varken - Yazar: Ahmet Cemal

OY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 142: Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler.
EN'AM - 32: Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakî olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâla akıl erdiremiyor musunuz?  .
MUHAMMED - 36: Doğrusu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. Eğer iman eder ve sakınırsanız Allah size mükâfatınızı verir. Ve sizden mallarınızı (tamamen sarfetmenizi) istemez.

Kelime Bulma Motoru