OY ile başlayan kelimeler

Başında OY harfleri bulunan 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırılmak

13 Harfli Kelimeler

Oyunlaştırmak

12 Harfli Kelimeler

Oyalandırmak, Oybirliğiyle, Oyulgalanmak, Oyunbozanlık, Oyuncakçılık

11 Harfli Kelimeler

Oyalandırma, Oyulgalamak, Oyulgalanma

10 Harfli Kelimeler

Oylumlamak, Oynaklanma, Oynatılmak, Oyulgalama, Oyulganmak, Oyunbazlık

9 Harfli Kelimeler

Oyalanmak, Oyalayıcı, Oygubaskı, Oylumlama, Oylumluca, Oymacılık, Oymakbaşı, Oynatılma, Oynatımcı, Oynatmaya, Oyulgamak, Oyulganma, Oyumlamak, Oyunbozan, Oyuncakçı, Oyuncaklı, Oyunculuk

8 Harfli Kelimeler

Oyacılık, Oyalamak, Oyalanma, Oyalantı, Oydurmak, Oylamada, Oylanmak, Oylumsuz, Oynaklık, Oynanmak, Oynaşlık, Oynaşmak, Oynatmak, Oyukları, Oyulgama, Oyumlama

7 Harfli Kelimeler

Oyalama, Oyculuk, Oydaşım, Oydurma, Oylamak, Oylanış, Oylanma, Oylaşma, Oylumlu, Oynakça, Oynamak, Oynanca, Oynanış, Oynanma, Oynaşma, Oynatım, Oynatış, Oynatma, Oynayan, Oynayış, Oyulgan, Oyulmak, Oyulmuş, Oyunbaz, Oyuncak, Oyunluk

6 Harfli Kelimeler

Oylama, Oymacı, Oymağı, Oymalı, Oynama, Oysaki, Oyuklu, Oyulga, Oyulma, Oyuluş, Oyunca, Oyuncu, Oyuntu

5 Harfli Kelimeler

Oyacı, Oyalı, Oydaş, Oyluk, Oylum, Oymak, Oynak, Oynar, Oynaş

4 Harfli Kelimeler

Oyma, Oysa, Oyuk, Oyum, Oyun, Oyuş

3 Harfli Kelimeler

Oya

2 Harfli Kelimeler

Oy

Bazı OY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


oy : rey, kıt'a, mütalâa
oya : mekik
oyalanma : eğlenme
oyalanmak : aldanmak, eğlenmek, eğleşmek, kalmak, kımkım etmek, meşgul olmak, oynamak, sallanmak, siftinmek, takılıp kalmak, vakit geçirmek, zamanı geçirmek
oydaş : hemfikir, düşündeş, fikirdeş
oylamada : salt çoğunluk
oylaşma : müzakere
oylumlu : hacimli, büyük, geniş
oymacı : hakkâk, makaskâr
oymalı : oylum oylum
oynakça : oynak
oynamak : eğlenme, kımıldamak, sarsılmak, aldatmak, oyalanmak, dingildemek, kağşamak, karıştırmak, kırınmak, raksetmek
oynanca : senaryo
oynaş : aftos, flört, metres
oysaki : oysa, hâlbuki, meğer
oyulgalamak : saplamak, sokmak, oyulgamak
oyulgalanmak : birikmek

Bazı OY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


oymacılık :

TDK:
1. isim Oyma yapma sanatı, hakkâklik
"İğne ile kuyu kazmak gibi bir şeydi oymacılık." - Ç. Altan
2. Oymacı olma durumu

oynak :
TDK:
1. sıfat Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli
"Boğaz ın oynak ve çırpıntılı sularına açıldı mı korkuya benzer bir ürperti geçirilir." - S. Ayverdi
2. Hareket, canlılık veren
"Zeybek oynak bir müziktir."
3. Değişken, kararsız
"Altın fiyatları oynak."
4. Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız)
"Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu." - R. N. Güntekin
5. anatomi Bükülüp doğrulmaya elverişli olan (eklem)
"Bütün vücudunda, damarlarında, kemiklerinin oynak yerlerinde, etlerinde bir sızı, bir gevşeklik..." - P. Safa

oynama :
TDK:
isim Oynamak işi

OY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ateşle Oynayan Kız - Millennium Serisi 2.Kitap - Yazar: Stieg Larsson
Satranç Oynayan Derviş - Yazar: A. Ali Ural

Kelime Bulma Motoru