R ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 10 harfli 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Radarcılık, Radikalist, Radikalizm, Radyatörcü, Radyoaktif, Radyoculuk, Radyofizik, Radyofonik, Radyografi, Radyokimya, Radyometre, Radyometri, Radyoskopi, Rahatlamak, Rahatlatan, Rahatlatma, Rahatlıkla, Rakamlamak, Ramazanlık, Rampalamak, Randevuevi, Randımanlı, Raporlamak, Raspalamak, Raspalanma, Rastlanmak, Rastlaşmak, Rastlatmak, Raşelenmek, Reccessive, Reçelcilik, Redaksiyon, Reddedilen, Reddedilme, Reddeyleme, Reddolunma, Redingotlu, Redüksiyon, Referandum, Regülasyon, Rejisörlük, Rekizasyon, Rekreasyon, Remilcilik, Rencidelik, Rençberlik, Rençperlik, Rendelemek, Rendelenme, Renklemeli, Renklenmek, Renkseyici, Renksizlik, Renktaşlık, Resepsiyon, Resimlemek, Resimleşme, Resmegider, Resmigeçit, Resmikabul, Resmiküşat, Resmileşme, Restleşmek, Revanlaşma, Revizyoncu, Rezeksiyon, Rimellemek, Rimellenme, Riyakarane, Riyaziyeci, Robdöşambr, Robotlaşma, Romancılık, Romanoloji, Ropdöşambr, Rölativist, Rölativizm, Röportajcı, Rötuşlamak, Ruhbaniyet, Ruhçözümcü, Ruhsatname, Rutubetsiz, Rüzgarlama

Bazı R ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyoaktif : ışınetkin, ışın etkin
radyometre : ışınölçer
rahatlamak : üzüntü, sıkıntı, arınmak, deşarj olmak, ferahlanmak, ferahlık duymak, hafiflemek, içini dökmek, nefes almak, pirüpak olmak, ruhunda güneş açmak, tatmin olmak
rahatlatan : ferahlatıcı, tatlı
rahatlıkla : kolaylıkla, dert babası, ferah fahur, ferah ferah, haydi haydi
raspalamak : oturtmak, raspa etmek
rastlanmak : karşılaşmak, eksilmek, görülmek
reccessive : basılgan
referandum : halk oylaması, halkoylaması
rekizasyon : istimval
rekreasyon : yeniden yapma
rençberlik : çiftçilik, ırgatlık
renklemeli : pitoresk
renklenmek : canlılık, renk gelmek
renkseyici : kromatograf
resimlemek : resimlendirmek
resmegider : fotojenik
resmiküşat : açılış töreni
riyakârane : ikiyüzlülükle, riyakârca
riyaziyeci : matematikçi
robdöşambr : ropdöşambr
ropdöşambr : robdöşambr
rölâtivist : bağıntıcı
rölâtivizm : bağıntıcılık, görecelik, izafiye

Bazı R ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


radyoculuk :

TDK:
1. isim Radyo yapma, onarma veya satma işi
2. Radyo kuruluşlarını işletme ve yönetme işi

radyografi :
TDK:
1. isim, fizik, tıp (***) Bir organ veya cismin biçimini X ışınlarından yararlanarak görüntüleme
"Radyografi birçok hastalıkların tanısına yardım eder."
2. Bu teknikle alınan fotoğraf
"Ağzımın radyografisini, kalıbını alıp Paris e gönderdiler." - S. F. Abasıyanık

raspalamak :
TDK:
-i Raspa kullanarak boyaları, pasları kazımak, pürüzleri gidermek veya iki yüzeyi birbirine yapıştırmak, oturtmak

Kelime Bulma Motoru