R ile başlayan 8 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 8 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Rabıtalı, Radyatör, Radyolog, Radyonun, Rafineri, Rağbeten, Rağbetli, Rahatını, Rahatlık, Rahatsız, Rahipler, Rahiplik, Rahmetli, Rakamlar, Rakiplik, Rakipsiz, Rakkaslı, Raksetme, Randıman, Raportör, Rappadak, Raptetme, Rasatlar, Raslantı, Rastgele, Rastıklı, Rastlama, Rasyonel, Raşitizm, Rayihalı, Recmetme, Reçellik, Reçeteli, Reçineli, Redaktör, Reddediş, Reddetme, Redevans, Redingot, Redresör, Redüktör, Reeskont, Referans, Refetmek, Reformcu, Rehberli, Reklamcı, Rekzetme, Rendesiz, Renkleme, Renkseme, Reseptör, Resesyon, Resimler, Resimlik, Resmetme, Resmilik, Resmiyet, Restoran, Resülmal, Revakiye, Revanici, Reverans, Revizyon, Revnaklı, Revolver, Rezeleme, Rezidans, Rezillik, Rezonans, Rhodiyum, Riayeten, Rikabdar, Rikkatli, Ritimsiz, Riyaziye, Robotluk, Rolcülük, Romanesk, Romanist, Romantik, Rostoluk, Rotasyon, Rölyefli, Römorkör, Rönesans, Röportaj, Röportör, Röveşata, Rubidyum, Rufailik, Ruhbilim, Ruhçuluk, Ruhötesi, Ruhsatlı, Rujlamak, Rujlanma, Rumelili, Rumlaşma, Ruslaşma, Rutenyum, Ruznamçe, Rüküşlük, Rüsvalık, Rüşvetçi, Rütbesiz

Bazı R ile başlayan 8 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyatör : ısısavar, ısıyayar, kalorifer, petek
rakiplik : rekabet
raportör : sözcü
rasatlar : ersad
redaktör : yayındüzenci, yazıdüzenci
reddetme : iade
redüktör : indirgeç
referans : tavsiye, başvuru, tavsiye mektubu, yendün
reformcu : ıslahatçı
rendesiz : rendelenmemiş
renkseme : kromatografi
resesyon : durgunluk
resimler : nuküş
resmetme : illüstrasyon
resmîlik : resmiyet
resmiyet : resmîlik, mesafe
restoran : lokanta
revakiye : stoacılık
revizyon : bakım, saptırım, düzeltme, yenileme, yenilenme, inceleme
revnaklı : renkli, popüler
revolver : altıpatlar
rezillik : rezalet, düşkünlük, rüsvaylik
rezonans : seselim, tannanlık, yankılaşım
rhodiyum : rh
riayeten : sayarak, uyarak
rikkatli : nazik, kibar, ince, duygulu, sevecen
ritimsiz : dizemsiz

Bazı R ile başlayan 8 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


revizyon :

TDK:
isim Yeniden gözden geçirip düzeltme

Rumelili :
TDK:
özel, isim, tarih Osmanlı Devleti zamanında Avrupa topraklarında yaşayan Türklerden olan kimse

R ile başlayan 8 harfli İlçe isimleri

Refahiye (Erzincan)
Reyhanlı (Hatay)
Reşadiye (Tokat)

R ile başlayan 8 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Metres Rezidans - Yazar: Hacer Yeni

Kelime Bulma Motoru