R ile başlayan 9 harfli kelimeler

Başında R harfi bulunan 9 harfli 102 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Rabıtasız, Radyasyon, Radyofoni, Radyofoto, Radyogram, Radyolink, Radyoloji, Rafızilik, Rafinatör, Rağbetler, Rağbetsiz, Rahatlama, Rahibelik, Rahmetlik, Rakamlama, Rakıcılık, Raksetmek, Ramazanda, Rampalama, Randevucu, Rantçılık, Rantiyeci, Raporlama, Raptetmek, Rasathane, Raspalama, Rastgeliş, Rastlamak, Rastlanma, Rastlantı, Rastlaşma, Rastlayan, Rastlayış, Raşelenme, Razıolmak, Reaksiyon, Reasürans, Recmetmek, Reçetesiz, Reddetmek, Refakatçi, Reflektör, Reformist, Regresyon, Rehberlik, Rehbersiz, Rekabetçi, Rekortmen, Rektörlük, Rekzetmek, Remayözcü, Rendeleme, Renklemek, Renklenme, Renklerde, Renklilik, Renkölçer, Renksemez, Renkveren, Repertuar, Repoculuk, Represant, Resimleme, Resimlere, Resmetmek, Ressamlık, Restleşme, Rezelemek, Rezervuar, Rezistans, Rezonatör, Riayetkar, Riayetsiz, Rimelleme, Riyakarca, Riyaziyat, Rodezyalı, Roketatar, Romanımsı, Romantizm, Romanyalı, Romatizma, Rotatifçi, Röntgenci, Rötuşlama, Ruhanidir, Ruhaniyet, Ruhbanlık, Ruhçözümü, Ruhiyatçı, Ruhölçümü, Ruhsatiye, Ruhsatsız, Ruhsuzluk, Rujlanmak, Rumlaşmak, Ruslaşmak, Ruthenyum, Rutubetli, Rüsvaylik, Rüzgarlık, Rüzgarsız

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin eş anlamlıları


radyasyon : ışınım
radyofoto : fotoğraf
radyolink : radyo, telefon
rağbetsiz : gönülsüz, isteksiz, istenilmeyen, ısteksiz
ramazanda : mukabele okumak
rantçılık : rantiyecilik
rantiyeci : rantçı
raptetmek : tutturmak, iliştirmek
rasathane : gözlemevi, observatuvar, gözlem evi
rastlamak : düşgelmek, karşılaşmak, çatmak, denk gelmek, düşmek, eline düşmek, eline geçmek, isabet etmek, rast gelmek, tesadüf etmek
rastlantı : bilgiye, isteğe, tesadüf, düşgelim, raslantı
rastlayan : müsadif
reaksiyon : tepki, aksülâmel, tepkime
reddetmek : tepmek, tanımamak, yalanlamak, çürütmek, geri çevirmek, kusmak, protesto etmek, reddeylemek
rehberlik : kılavuzluk
remayözcü : bant, pat, cep
renklerde : bakmak
renkölçer : kolorimetre
renksemez : akromatik

Bazı R ile başlayan 9 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


renklilik :

TDK:
isim Renkli olma durumu

riayetkâr :
TDK:
sıfat Uyan, saygı gösteren, riayet eden

Ruslaşmak :
TDK:
nsz Rus dilini ve kültürünü benimsemek

R ile başlayan 9 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seks,Çikolata ve Ruhaniyet - Yazar: Işık Menderes
Romantizm Okulu - Yazar: Heinrich Heine

Kelime Bulma Motoru