R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akseleratör : ivdirici
apartmanlar : bina bakımcısı
basınçölçer : barometre, metre
buyurucular : ümera
değirmendir : devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
demodülatör : kipçözer
depremçizer : depremyazar, sismograf
depremyazar : süresini, sismograf, depremçizer
distribütör : dağıtıcı
döner-basar : rotatif
faaliyetler : ameliyat
fazlalıklar : zevaid
fiilimsiler : eylemsiler
gayrimüsmir : yararsız, verimsiz, sonuçsuz
hortikültör : bahçıvan
ışınımölçer : bolometre
istralyalar : arma
katmanyazar : kromatograf
kelâmıkibar : özdeyiş, öz deyiş
kışkırtılar : tahrikât
konvertisör : değiştirgeç, çevireç
kuyruklular : urodel
manipülâtör : maniple
memleketler : ekalim, memalik
müsamahakâr : toleranslı, hoşgörücü
perestişkâr : tutkun, vurgun, tapınan
reaksiyoner : gerici, tepkici
rebiyülâhır : küçük mevlit ayı
reisicumhur : cumhurbaşkanı, cumhurreis
seçilmenler : delegasyon
sermuharrir : başyazar, başmuharrir
sitteisevir : öküzsoğuğu, öküz soğuğu
sunulabilir : prezantabl, prezentabl

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


biçerbağlar :

TDK:
isim Ekini hem biçen hem de bağ durumuna getiren makine

sitteisevir :
TDK:
isim Öküz soğuğu

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

R ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Seçilmiş Yakınlıklar - Yazar: Johann...
Yaşantımıza Müdahale ve Belediyeler - Yazar: Fatih Kaymakçıoğlu

Kelime Bulma Motoru