R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


açıklamalar : izahat, meşruhat
apartmanlar : bina bakımcısı
biyopolimer : dirilçoğuz
buyurucular : ümera
çeviriciler : öğretim yardımcıları
değirmendir : devlet oğul, mal tahıl, mülk değirmen
döner-basar : rotatif
düzeltmeler : ıslahat
düzenbazdır : kalp kazanır, kaltaban gönenir
homonükleer : eşöğecikli
ıçindekiler : mündericat
içindekiler : kişi, konu, fihrist, dergi, gazete, münderecat, muhteviyat, mündericat
kartonpiyer : alçı dekorasyoncu
kışkırtılar : tahrikât
konvertisör : değiştirgeç, çevireç
koordinatör : eş güdümcü
kuvvetölçer : dinamometre
kuyruklular : urodel
labaratuvar : laboratuvar
memleketler : ekalim, memalik
mücevherler : mücevherat
müsamahakâr : toleranslı, hoşgörücü
noktainazar : görüş
nomonklatür : adlık
otomobiller : muhammin
perestişkâr : tutkun, vurgun, tapınan
reaksiyoner : gerici, tepkici
seçilmenler : delegasyon
sefirikebir : büyükelçi
sitteisevir : öküzsoğuğu, öküz soğuğu
şaşırmışlar : aceze
şimşeksavar : paratoner
tahtelbahir : denizaltı
taşınmazlar : emlâk
tırmananlar : tırmanıcılar

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


balıkçıllar :

TDK:
isim, hayvan bilimi Çoğunlukla uzun bacaklı, uzun gagalı balıkçıl cinsinden kuşlar alt takımı

biçerbağlar :
TDK:
isim Ekini hem biçen hem de bağ durumuna getiren makine

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

R ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eski Rusya'da Çeviri Faaliyetler - Yazar: Leyla Şener

Kelime Bulma Motoru