R ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 11 harfli 133 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Açıklamalar, Akıntıölçer, Akseleratör, Alacasansar, Amfibyumlar, Apartmanlar, Avantüriyer, Balıkçıllar, Basınçölçer, Başkarakter, Başmubassır, Başmuharrir, Belediyeler, Biçerbağlar, Bilgisizler, Biyopolimer, Böcekçiller, Bulunabilir, Buyurucular, Çaprazölçer, Çekincikler, Çeviriciler, Çıkartmalar, Dalavereler, Değirmendir, Değişebilir, Demodülatör, Depremçizer, Depremyazar, Disk-player, Distribütör, Distrübütör, Döner-basar, Düzeltmeler, Düzenbazdır, Eklemsizler, Eksiklikler, Eksiltmeler, Etenesizler, Faaliyetler, Failimuhtar, Fazlalıklar, Fevkalbeşer, Fiilimsiler, Gayrimüsmir, Hasbelkader, Hastalıklar, Haşlamlılar, Hayalifener, Hayırperver, Hidrokarbür, Homonükleer, Hortikültör, Içindekiler, Işınımölçer, İçindekiler, İstralyalar, İyilikbilir, İyiliksever, Kanatsızlar, Karinalılar, Kartonpiyer, Katmanyazar, Kelamıkibar, Kendiüretir, Kılıksızdır, Kısaltmalar, Kışkırtılar, Kıvılcımlar, Kimsecikler, Kirpikliler, Kondansatör, Konservatör, Konvertisör, Koordinatör, Kovculuklar, Kuvvetölçer, Kuyruklular, Labaratuvar, Madreporlar, Mahzenmezar, Manipülatör, Memleketler, Milletsever, Mücevherler, Müctehidler, Münebbihler, Müsamahakar, Müzakereler, Nısfınnehar, Noktainazar, Nomonklatür, Organizatör, Otomobiller, Ölçülebilir, Perestişkar, Reaksiyoner, Rebiyülahır, Reisicumhur, Restoranlar, Rüzgarölçer, Santrifüjör, Saptırmalar, Seçilmenler, Sefirikebir, Sermuharrir, Sıklıkölçer, Silvikültör, Sinemasever, Sitteisevir, Söylenceler, Sunulabilir, Sümbülteber, Şaşırmışlar, Şikemperver, Şimşeksavar, Tahtelbahir, Taşınabilir, Taşınmazlar, Tırmananlar, Toplardamar, Toplumölçer, Toynaklılar, Uygulamalar, Üstsubaylar, Üstünlükler, Varsayımlar, Vatanperver, Yağmurölçer, Yakınlıklar, Yardakçılar, Yardımsever, Yenilebilir

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


basınçölçer : barometre, metre
belediyeler : kooperatif
biyopolimer : dirilçoğuz
bulunabilir : ola
döner-basar : rotatif
eksiklikler : nekais
faaliyetler : ameliyat
fiilimsiler : eylemsiler
hasbelkader : tesadüfen
ıçindekiler : mündericat
ışınımölçer : bolometre
istralyalar : arma
kartonpiyer : alçı dekorasyoncu
kendiüretir : otoprodüktör
kışkırtılar : tahrikât
kıvılcımlar : şihban
kondansatör : yoğunlaç, yoğunlaştırıcı, meksefe
konvertisör : değiştirgeç, çevireç
kovculuklar : tezvirat
kuyruklular : urodel
labaratuvar : laboratuvar
manipülâtör : maniple
nısfınnehar : meridyen düzlemi, öğlen
noktainazar : görüş
nomonklatür : adlık
organizatör : düzenleyici
reaksiyoner : gerici, tepkici
rebiyülâhır : küçük mevlit ayı
rüzgârölçer : yelölçer
santrifüjör : santrifüj
saptırmalar : müzahrefat
silvikültör : geliştirilmesi, korunması, ormancı, orman mühendisi
sitteisevir : öküzsoğuğu, öküz soğuğu
sümbülteber : zambakgillerden
şaşırmışlar : aceze
tahtelbahir : denizaltı
taşınabilir : para, çek, senet, menkul

Bazı R ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


basınçölçer :

TDK:
isim, fizik Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre

başmubassır :
TDK:
isim Gözetmenlerin başı olan kimse
"Başmubassır, budaklı kızılcık dalına meraklı idi." - F. R. Atay

depremçizer :
TDK:
isim Depremyazar

R ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Sultanhisar (Aydın)
Atkaracalar (Çankırı)
Seferihisar (İzmir)
Çavdarhisar (Kütahya)
Ceylanpınar (Şanlıurfa)
Sarıveliler (Karaman)

Kelime Bulma Motoru