R ile biten 4 harfli kelimeler

Sonunda R harfi bulunan 4 harfli 98 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

4 Harfli Kelimeler

Abar, Acar, Acur, Acür, Açar, Afar, Ağar, Ağır, Ahar, Ahır, Ahir, Ajur, Akar, Akor, Akur, Amor, Asar, Asır, Aşar, Aşır, Aşur, Avar, Ayar, Ayır, Ayur, Azar, Dair, Dehr, Devr, Ecir, Eder, Efor, Eğer, Eğir, Emir, Enir, Eper, Erir, Eser, Esir, Eşir, Eter, Eyer, Fahr, Fakr, Flor, Fötr, Frer, Fuar, Gayr, Getr, Hayr, Itır, İcar, İmar, Janr, Kasr, Klor, Marr, Mehr, Mekr, Mihr, Nötr, Obur, Okar, Okur, Olur, Omur, Onar, Onur, Otur, Öbür, Öger, Öğür, Ömer, Ömür, Öşür, Övür, Özür, Sair, Sitr, Skor, Spor, Star, Ster, Stor, Şair, Şiar, Şiir, Şuur, Titr, Uçar, Uğur, Umar, Umur, Uyar, Uyur, Üçer

Bazı R ile biten 4 harfli kelimelerin eş anlamlıları


acur : kabakgillerden, şirret, münasebetsiz, ajur, sarımtırak
acür : tuğla, kiremit, kerpiç
açar : anahtar, aperitif
afar : etiyopya, eritre
ahar : başkası, yabancı, nişasta, nişadır, kitre, üstübeç, un
ahir : son, sonraki, ahır, sonra, sonunda
ajur : gözenek, acur, antika
akor : uygu
akur : azgın
asar : yapılar, eserler
aşar : ondalık, öşür
aşur : aşırmaktan..., gayretli
avar : gösteriş, heybetlilik, dirençli, dayanıklı, abar
ayar : altın, kalibrasyon
ayır : değişik, farklı, başka, fark
dehr : zaman
eder : fiyat, paha, değer

Bazı R ile biten 4 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ecir :

TDK:
1. isim Sevap
"Bu sabrın ecri büyüktür." - H. R. Gürpınar
2. Ücret

nötr :
TDK:
1. sıfat Etkisiz
2. kimya, fizik Yansız
3. Tarafsız, yansız

omur :
TDK:
ömür

R ile biten 4 harfli İlçe isimleri

Olur (Erzurum)

R ile biten 4 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşka Dair Nesirler - Yazar: Ümit Yaşar Oğuzcan
Aşka Dair - Yazar: İskender Pala
Daire'ye Dair - Yazar: Dücane Cündioğlu
Kedilere Dair - Yazar: Doris Lessing
Keşf-i Kadim İmam Gazali'ye Dair - Yazar: Dücane Cündioğlu
Gönül Pazarı: İnsanlar, Olaylar ve Mekanlara Dair Yazılar - Yazar: Ahmed Güner Sayar
Kadına Dair - Yazar: DJ Geveze
Hayata Dair - Yazar: DJ Geveze

Kelime Bulma Motoru