SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


saka : evlere, serçegillerden, baygınlık, avrupa sakası, ispinozgiller, ökse kuşu, saka kuşu, sucu
sakaf : çatı, dam
sakal : lihye
sakametli : kötü, bozuk
sakarozölçer : sakarometre
sakatatçı : ciğerci, sakatçı
sakatlık : malûliyet, kaza, terslik, yanlış, kusur, hata, malullük, özür
sakıncasız : mahzursuz, emin
sakıngan : ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakınmayı : sakıncalı
sakınmaz : bîperva, pervasız
sakınmazlık : pervasızlık
sakıntı : ihtiyat, sakınım
sakırga : kene
sakısgı : saksı
sakince : sakin
sakinleşmek : yatışmak, durgunlaşmak, durulmak, gevşemek, itsiz köye dönmek, kuzu gibi olmak, limanlamak, sakinlemek, sinirleri gevşemek
saklam : emanet
saklamadan : aşikâre
saklancalık : konservelik
saklanılmak : ortadan kaybolmak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakatçı :

TDK:
isim Sakatatçı
"Emeğini alınca doğru hâldeki sakatçıya uğradı." - M. Ş. Esendal

saksağan :
TDK:
isim, hayvan bilimi Kargagillerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara, uzun kuyruklu kuş, alacakarga, alakarga (Pica pica)

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kravatlı Mavi Sakal - Yazar: Sanem Bozkurt
Mavi Sakal - Yazar: Kurt Vonnegut
Mavi Sakal Haklı - Yazar: Mehmet Ergüven
Saklanmış Levha - Korku Metinleri - Yazar: Günseli İnal
Kana Bulanmış Sakal - Yazar: Deniel Galera

Kelime Bulma Motoru