SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sak : uyanık, müteyakkız, sap
sakaf : çatı, dam
sakağı : ruam
sakalık : suculuk
sakarozölçer : sakarometre
sakarya : özel ad
sakatat : hayvanların, karaciğer, böbrek, işkembe, beyin, dil
sakatatçı : ciğerci, sakatçı
sakatçı : sakatatçı
sakatlanmak : sakat olmak
sakıncalı : sakınmayı, çürüklük, kazalı, mahzurlu, temizlemek
sakıncasız : mahzursuz, emin
sakıngan : ihtiyatlı, ihtiyatkâr
sakınım : ihtiyat, tedbir, dizgelerde, devinirlik, sakıntı, konservasyon, temkin
sakınımlı : ihtiyatlı, tedbirli
sakınmak : korumak, esirgemek, gözetmek, içtinap etmek, imtina etmek, istinkâf etmek, korkmak, korunmak, takıyye yapmak, tevakki etmek
sakınmasız : pervasız
sakınmayı : sakıncalı
sakınmaz : bîperva

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakıt :

TDK:
sakit

sakin :
TDK:
sakın

saklı :
TDK:
1. sıfat Saklanmış olan
"En azılı küfürler kalın bir argo kabuğu içinde saklı." - B. R. Eyuboğlu
2. Elde tutulan, mahfuz
"Her hakkı saklıdır."
3. Gizli bir yere konarak kaybolması veya çalınması önlenen
4. Başkalarından gizlenen, gizli tutulan, hafi
"Birbirlerinden saklı hiçbir işleri yoktur." - B. Felek

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası - Yazar: Arkadaş Z. Özger
Yüreğimdeki Saklambaç - Yazar: Şule Özçakıcı
Sakalsız Bir Oğlanın Tragedyası - Yazar: Arkadaş Z. Özger
Bir Saksılık Dünya - Yazar: Ayhan Ergün
Kayıp Saklambaç - Yazar: Muzaffer Kale
Saklambaç Oynuyorduk Zamanla - Yazar: Yasemin Yazıcı
Kayıp Saklambaç - Yazar: Muzaffer Kale

Kelime Bulma Motoru