SAK ile başlayan kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan 129 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırmak, Sakinleştirmek

13 Harfli Kelimeler

Sakızlaştırma, Sakinleştiren, Sakinleştirme, Saklamaksızın, Saksofonculuk

12 Harfli Kelimeler

Sakarozölçer, Sakatatçılık, Saklanılması

11 Harfli Kelimeler

Sakallanmak, Sakarimetre, Sakarimetri, Sakarlaşmak, Sakarometre, Sakatlanmak, Sakınganlık, Sakınmazlık, Sakızlaşmak, Sakinleşmek, Saklancalık, Saklanılmak, Saklanılmış, Saksıgüzeli

10 Harfli Kelimeler

Sakallanma, Sakandırık, Sakarlaşma, Sakatlamak, Sakatlanır, Sakatlanış, Sakatlanma, Sakıncasız, Sakınmadan, Sakınmasız, Sakıntısız, Sakırdamak, Sakızlaşma, Sakinlemek, Sakinleşme, Saklamadan, Saklanılma, Saklanması, Saklayarak, Saksofoncu

9 Harfli Kelimeler

Sakametli, Sakatatçı, Sakatlama, Sakıncalı, Sakınımlı, Sakınınız, Sakınmayı, Sakıntılı, Sakırdama, Sakinleme, Saklambaç, Saklamlık, Saklanbaç, Saklanmak, Saklanmış, Saklatmak

8 Harfli Kelimeler

Sakalsız, Sakarlık, Sakatlık, Sakıngan, Sakınmak, Sakınmaz, Sakinler, Sakinlik, Saklamak, Saklamcı, Saklanan, Saklanış, Saklanma, Saklantı, Saklatma, Saklayan, Saklayış, Saksafon, Saksağan, Saksılık, Saksofon, Saksonya, Sakuleta

7 Harfli Kelimeler

Sakalık, Sakalın, Sakallı, Sakamet, Sakarca, Sakarin, Sakaroz, Sakarya, Sakatat, Sakatçı, Sakınca, Sakınım, Sakınış, Sakınma, Sakıntı, Sakırga, Sakırtı, Sakısgı, Sakızlı, Sakince, Saklama

6 Harfli Kelimeler

Sakağı, Sakalı, Saklam, Saklık, Sakrum, Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakaf, Sakak, Sakal, Sakar, Sakat, Sakın, Sakıt, Sakız, Sakil, Sakim, Sakin, Sakit, Saklı, Saksı

4 Harfli Kelimeler

Saka, Saki, Sako, Saku

3 Harfli Kelimeler

Sak

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sakağı : ruam
sakal : lihye
sakalık : suculuk
sakalın : bam teli, bamteli, tarak
sakamet : bozukluk, yanlışlık, eksiklik
sakametli : kötü, bozuk
sakarozölçer : sakarometre
sakarya : özel ad
sakatatçı : ciğerci, sakatçı
sakatçı : sakatatçı
sakatlanır : bin atın varsa inişte in, bir atın varsa
sakınca : çekinilmesi, mahzur, beis görmemek, çekinge
sakıncalı : sakınmayı, çürüklük, kazalı, mahzurlu, temizlemek
sakıncasız : mahzursuz, emin
sakınınız : elhazer
sakınma : içtinap, ihtiyat, içtinab, ihtiraz, imtina, istinkâf, perva, takıyye, tevakki
sakınmadan : cömert davranmak, cömertçe, dobra dobra, pervasızca, tepe tepe kullanmak
sakıntı : ihtiyat, sakınım
sakız : çiklet
saki : kadeh
sakil : ağır, sıkıntılı, çirkin

Bazı SAK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


sakametli :

TDK:
sıfat Kötü, bozuk

sakınımlı :
TDK:
sıfat İhtiyatlı, tedbirli
"Engellemek isteyen sakınımlı büyükleri dinlemediler, düştüler yola." - E. Atasü

sakil :
TDK:
1. sıfat Ağır
2. Sıkıntı veren, sıkıntılı
3. Çirkin, kaba, uyumsuz
4. isim, müzik Türk müziğinde bir usul

SAK ile başlayan İlçe isimleri

Sakarya Merkez (Sakarya)

SAK ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sakıncalı Doktor - Yazar: Müeyyet Boratav
Sakıncalı Amiral - Yazar: Toygun Atilla
Sakıncalı Sayfalar - Yazar: Aykut Semerci

Kelime Bulma Motoru