SAK ile başlayan N ile biten kelimeler

Başında SAK harfleri bulunan ve N ile biten 15 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Sakinleştiren, Saklamaksızın

10 Harfli Kelimeler

Sakınmadan, Saklamadan

8 Harfli Kelimeler

Sakıngan, Saklanan, Saklayan, Saksafon, Saksağan, Saksofon

7 Harfli Kelimeler

Sakalın, Sakarin

6 Harfli Kelimeler

Sakson

5 Harfli Kelimeler

Sakın, Sakin

SAK ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Sakın Şaşırma - Yazar: Orhan Veli
Sakın Hata Yapma - Yazar: Jane Casey
Yüreğini Haramdan Sakın - Yazar: Merve Özcan
Gözlerini Haramdan Sakın - Yazar: Merve Özcan
Sakın Kımıldama - Yazar: Margaret...
Sakın Aldanma, İnanma, Kanma - Yazar: Refik Halit Karay
Suçlu Bulma Sakın Kendini - Yazar: Ulaş Asan
Sakın Ağlama - Yazar: Seyfettin Gündoğdu

SAK ile başlayan N ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


KALEM - 10, 11, 12, 13, 14: (Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.
DUHA - 10: El açıp isteyeni de sakın azarlama.
BAKARA - 102: Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekden, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!.

Kelime Bulma Motoru