SAV ile başlayan K ile biten kelimeler

Başında SAV harfleri bulunan ve K ile biten 31 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Savsaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Savaşkanlık, Savaşsızlık, Savsaklamak, Savunuculuk, Savurganlık, Savuşturmak

10 Harfli Kelimeler

Savaklamak, Savaşçılık, Savatlamak, Savunmalık, Savunulmak

9 Harfli Kelimeler

Savacılık, Savdırmak, Savrukluk, Savrulmak, Savurtmak

8 Harfli Kelimeler

Savaşmak, Savcılık, Savılmak, Savlamak, Savsamak, Savulmak, Savunmak, Savurmak, Savuşmak

6 Harfli Kelimeler

Savlık, Savmak, Savruk, Savsak

5 Harfli Kelimeler

Savak

Bazı SAV ile başlayan K ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


savaşçılık :

TDK:
isim Savaşçı olma durumu
"Soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi." - F. R. Atay

savmak :
TDK:
1. -i, -den İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak
2. -i Sıkıcı bir durumu geçirmek, atlatmak, savuşturmak, defetmek
"Kendini unutturmak ve bu ziyareti kazasız belasız savmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan bizim kaymakam buna memnun oluyor." - R. N. Güntekin
3. Geçirmek
4. nsz Vakti geçmek
"Vazodaki çiçekler savmış, yenilemeli."
5. nsz, -e İşleyip geçmek, etki etmek
"Soğuk içime savdı."

savsaklamak :
TDK:
-i Belirli bir sebebi olmaksızın bir işi isteyerek geri bırakmak, geciktirmek, umursamamak, ertelemek, sallamak, ihmal etmek
"Baban nüfus kâğıdını çıkartmayı savsaklamış." - A. Ağaoğlu

SAV ile başlayan K ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜMTEHİNE - 1: Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkâr etmişlerdir. Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı Peygamber'i de sizi de yurdunuzdan çıkarıyorlar. Ben, sizin saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa (onları dost edinirse) doğru yoldan sapmış olur.
ENFAL - 16: Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüğe ulaşıp mevzi tutma durumu dışında, kim öyle bir günde onlara arka çevirirse muhakkak ki o, Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası, varılacak ne kötü yerdir!.
BAKARA - 217: Sana haram ayı, yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. (İnsanları) Allah yolundan çevirmek, Allah'ı inkâr etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine mâni olmak ve halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.

Kelime Bulma Motoru