SAV ile başlayan kelimeler

Başında SAV harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Savsaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Savaşkanlık, Savaşsızlık, Savatlanmış, Savsaklamak, Savsaklanma, Savsaklayış, Savunuculuk, Savurganlık, Savuşturmak

10 Harfli Kelimeler

Savaklamak, Savaşçılık, Savaşlarda, Savatlamak, Savsaklama, Savunmalık, Savunmasız, Savunulmak, Savurganca, Savuşturma

9 Harfli Kelimeler

Savacılık, Savaklama, Savaşımcı, Savatlama, Savdırmak, Savlayıcı, Savrukluk, Savrulmak, Savunmalı, Savunulma, Savurtmak

8 Harfli Kelimeler

Savaşkan, Savaşmak, Savaştan, Savcılık, Savdırma, Savılmak, Savlamak, Savrulma, Savruluş, Savruntu, Savsamak, Savtiyat, Savulmak, Savunmak, Savunman, Savunucu, Savurgan, Savurmak, Savurtma, Savurtuş, Savuşmak

7 Harfli Kelimeler

Savaşan, Savaşçı, Savaşım, Savaşma, Savaşta, Savatlı, Savılma, Savlama, Savsama, Sav-söz, Savulan, Savulma, Savulun, Savunma, Savunuş, Savurma, Savuşma

6 Harfli Kelimeler

Savacı, Savana, Savlet, Savlık, Savmak, Savruk, Savsak, Savunu

5 Harfli Kelimeler

Savak, Savan, Savaş, Savat, Savca, Savcı, Savla, Savma, Savti, Savul

4 Harfli Kelimeler

Sava, Savı

3 Harfli Kelimeler

Sav

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sava : haber, muştu, müjde
savacılık : nübüvvet
savan : yaygı, örtü
savaşan : muharip, savaşçı
savaşçı : savaşan, muharip, savaşkan, cengâver, atilla, celasun, celayır, cenkçi, cidalci, döğüşgen, ergil, silâhşor
savaşım : mücadele
savaşımcı : mücadeleci
savaşkanlık : cengâverlik
savaşlarda : bahadır, kös, sinirlemek
savaşma : muharebe, bırakışmak, cidal
savatlı : savatlanmış
savca : iddianame, ıddianame, savlık
savcılık : müddeiumumîlik
savı : ülevli, ülevsiz
savlet : hamle, atılım, çapın
savma : def
savrukluk : dikkatsizlik
savrulmak : dağılmak, saçılmak
savsaklama : umursama, ihmal, ihmalkârlık, sallantı, savsama
savsama : savsaklama, ihmal

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


savla :

TDK:
isim, denizcilik Gemilerde bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince ip

savruluş :
TDK:
isim Savrulma işi

savruntu :
TDK:
isim Savrulurken dökülen kırıntı

SAV ile başlayan İlçe isimleri

Savaştepe (Balıkesir)
Savur (Mardin)

SAV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Aşktan ve Savaştan Başka Nedir ki Hatırlanan? - Yazar: Elçin Sevgi Suçin

Kelime Bulma Motoru