SAV ile başlayan kelimeler

Başında SAV harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Savsaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Savaşkanlık, Savaşsızlık, Savatlanmış, Savsaklamak, Savsaklanma, Savsaklayış, Savunuculuk, Savurganlık, Savuşturmak

10 Harfli Kelimeler

Savaklamak, Savaşçılık, Savaşlarda, Savatlamak, Savsaklama, Savunmalık, Savunmasız, Savunulmak, Savurganca, Savuşturma

9 Harfli Kelimeler

Savacılık, Savaklama, Savaşımcı, Savatlama, Savdırmak, Savlayıcı, Savrukluk, Savrulmak, Savunmalı, Savunulma, Savurtmak

8 Harfli Kelimeler

Savaşkan, Savaşmak, Savaştan, Savcılık, Savdırma, Savılmak, Savlamak, Savrulma, Savruluş, Savruntu, Savsamak, Savtiyat, Savulmak, Savunmak, Savunman, Savunucu, Savurgan, Savurmak, Savurtma, Savurtuş, Savuşmak

7 Harfli Kelimeler

Savaşan, Savaşçı, Savaşım, Savaşma, Savaşta, Savatlı, Savılma, Savlama, Savsama, Sav-söz, Savulan, Savulma, Savulun, Savunma, Savunuş, Savurma, Savuşma

6 Harfli Kelimeler

Savacı, Savana, Savlet, Savlık, Savmak, Savruk, Savsak, Savunu

5 Harfli Kelimeler

Savak, Savan, Savaş, Savat, Savca, Savcı, Savla, Savma, Savti, Savul

4 Harfli Kelimeler

Sava, Savı

3 Harfli Kelimeler

Sav

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sav : tez, haber, söz, iddia, atasözü, argüman, dava
sava : haber, muştu, müjde
savacı : haberci, muştucu, peygamber, nebi
savacılık : nübüvvet
savan : yaygı, örtü
savaş : harp, uğraşma, kavga, mücadele, cenk, döğüş, haritadan silmek, kıtal, koçaklama, muharebe, sefer, telefat, toku, töküş, tutu, ülker çeriğ, vuruş
savaşan : muharip, savaşçı
savaşçı : savaşan, muharip, savaşkan, cengâver, atilla, celasun, celayır, cenkçi, cidalci, döğüşgen, ergil, silâhşor
savaşım : mücadele
savaşımcı : mücadeleci

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


savaklama :

TDK:
isim Savaklamak işi

savcılık :
TDK:
1. isim Savcı olma durumu, müddeiumumilik
2. Savcının görevi
3. Savcının makamı
4. Savcının görev yaptığı bina
"Genç, temiz, pak kadın nöbetçinin tarifi üzerine savcılığın önüne kadar geldi." - A. Gündüz

savmak :
TDK:
1. -i, -den İstenmeyen birini yanından uzaklaştırmak
2. -i Sıkıcı bir durumu geçirmek, atlatmak, savuşturmak, defetmek
"Kendini unutturmak ve bu ziyareti kazasız belasız savmaktan başka bir düşüncesi bulunmayan bizim kaymakam buna memnun oluyor." - R. N. Güntekin
3. Geçirmek
4. nsz Vakti geçmek
"Vazodaki çiçekler savmış, yenilemeli."
5. nsz, -e İşleyip geçmek, etki etmek
"Soğuk içime savdı."

SAV ile başlayan İlçe isimleri

Savaştepe (Balıkesir)
Savur (Mardin)

SAV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yarın Savaşta Beni Düşün - Yazar: Javier Marias
Savaşta - Beşinci Cephenin Yükselişi - Yazar: Timur Demirtaş
Aşkta ve Savaşta - Tudor Gülü Üçlemesi 3 - Yazar: Susan Wiggs
Tuna Sava Morava Ve Drinaya Bir Kış - Yazar: Kolektif

Kelime Bulma Motoru