SAV ile başlayan kelimeler

Başında SAV harfleri bulunan 90 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Savsaklanmak

11 Harfli Kelimeler

Savaşkanlık, Savaşsızlık, Savatlanmış, Savsaklamak, Savsaklanma, Savsaklayış, Savunuculuk, Savurganlık, Savuşturmak

10 Harfli Kelimeler

Savaklamak, Savaşçılık, Savaşlarda, Savatlamak, Savsaklama, Savunmalık, Savunmasız, Savunulmak, Savurganca, Savuşturma

9 Harfli Kelimeler

Savacılık, Savaklama, Savaşımcı, Savatlama, Savdırmak, Savlayıcı, Savrukluk, Savrulmak, Savunmalı, Savunulma, Savurtmak

8 Harfli Kelimeler

Savaşkan, Savaşmak, Savaştan, Savcılık, Savdırma, Savılmak, Savlamak, Savrulma, Savruluş, Savruntu, Savsamak, Savtiyat, Savulmak, Savunmak, Savunman, Savunucu, Savurgan, Savurmak, Savurtma, Savurtuş, Savuşmak

7 Harfli Kelimeler

Savaşan, Savaşçı, Savaşım, Savaşma, Savaşta, Savatlı, Savılma, Savlama, Savsama, Sav-söz, Savulan, Savulma, Savulun, Savunma, Savunuş, Savurma, Savuşma

6 Harfli Kelimeler

Savacı, Savana, Savlet, Savlık, Savmak, Savruk, Savsak, Savunu

5 Harfli Kelimeler

Savak, Savan, Savaş, Savat, Savca, Savcı, Savla, Savma, Savti, Savul

4 Harfli Kelimeler

Sava, Savı

3 Harfli Kelimeler

Sav

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


sav-söz : slogan
savacı : haberci, muştucu, peygamber, nebi
savaş : harp, uğraşma, kavga, mücadele, cenk, döğüş, haritadan silmek, kıtal, koçaklama, muharebe, sefer, telefat, toku, töküş, tutu, ülker çeriğ, vuruş
savaşan : muharip, savaşçı
savaşçılık : cengâverlik
savaşımcı : mücadeleci
savaşma : muharebe, bırakışmak, cidal
savaşta : bir korkak bir orduyu bozar, çekilme, çözülme, toplama kampı
savatlı : savatlanmış
savca : iddianame, ıddianame, savlık
savı : ülevli, ülevsiz
savlamak : iddia etmek
savlayıcı : davacı, müddei
savma : def
savmak : atlatmak, geçirmek, geçmek, defetmek, kovmak, uğratmak
savrukluk : dikkatsizlik

Bazı SAV ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


savcılık :

TDK:
1. isim Savcı olma durumu, müddeiumumilik
2. Savcının görevi
3. Savcının makamı
4. Savcının görev yaptığı bina
"Genç, temiz, pak kadın nöbetçinin tarifi üzerine savcılığın önüne kadar geldi." - A. Gündüz

savruk :
TDK:
1. sıfat Aklını işine vermeyen, dikkatsiz
2. Yersiz para harcayan, tutumsuz
3. Düzensiz, dağınık
"Tavırları şiir gibi ahenktar olan Leylâ, ev hayatında ne kadar savruk, güler yüzü ne kadar abustu." - R. N. Güntekin

savunmak :
TDK:
1. -i Herhangi bir saldırıya karşı koymak, saldırıya karşı korumak, müdafaa etmek
2. Hareket veya düşünceyi söz ve yazı ile doğru, haklı göstermeye çalışmak
3. Yapılan bir suçlamaya veya ithama karşı kendi haklı gösterecek sebepler ileri sürmek
4. Bir kişiyi desteklemek, ona arka çıkmak
5. spor Futbolda bir takım kendi kalesini korumak için oyun süresince çaba göstermek

SAV ile başlayan İlçe isimleri

Savaştepe (Balıkesir)
Savur (Mardin)

SAV ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Savunma Sanatları - Yazar: Furkan Çalışkan
Beyaz Savunma - Yazar: Osman Konuk

SAV ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ENFAL - 11: O zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu; sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (verdiği vesveseyi) sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu.
MUHAMMED - 20: İman etmiş olanlar: Keşke cihad hakkında bir sûre indirilmiş olsaydı! derler. Ama hükmü açık bir sûre indirilip de onda savaştan söz edilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm baygınlığı geçiren kimsenin bakışı gibi sana baktıklarını görürsün. Onlara yakışan da budur!  .
AHZAP - 25: Allah, o inkâr edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleri ile geri çevirdi. Allah(ın yardımı) savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir.

Kelime Bulma Motoru