T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anestezist : anestezi uzmanı
aristokrat : soylu, beysoylu
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
cumhuriyet : milletin, halk yönetimi, halk idaresi
dönergeçit : turnike
envaiçeşit : envaitürlü
ferdâniyet : yalnızlık
filatelist : pulcu
gramkuvvet : gramağırlık
hassasiyet : duyarlık, hassaslık, duygunluk, ilim
hüsnüniyet : sağistem, iyi niyet
içtimaiyat : sosyoloji, toplumbilim, toplum bilimi
istalagmit : stalagmit, dikit
istihbarat : haberler, danışma, duyum
kristaloit : billûrsu
mazhariyet : erişme, ergi
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
merbutiyet : bağlılık, ilgi
mevcudiyet : varlık, varlıg, varoluş
mucrimiyet : suçluluk
muhassasat : ödenek
mutavassıt : aracı, orta, ortalama

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâklâkıyat :

TDK:
laklakiyat

müsakkafat :
TDK:
isim Üzeri damla örtülmüş olan yapılar

müştemilât :
TDK:
müştemilat

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜZZEMMİL - 7: Zira gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet var.

Kelime Bulma Motoru