T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ateşperest : âzerperest
cevvaliyet : çabukluk, hareketlilik
dönergeçit : turnike
gramkuvvet : gramağırlık
hakkısükût : susmalık
hassasiyet : duyarlık, hassaslık, duygunluk, ilim
hayvaniyet : hayvanlık
hinterlant : iç bölge, arkabahçe
istihbarat : haberler, danışma, duyum
konformist : uydumcu
kristaloit : billûrsu
mağduriyet : mağdurluk, kıygınlık
mahcubiyet : utangaçlık, sıkılganlık
mahrumiyet : yoksunluk
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
metrukiyet : bırakılma, ayrılma, boşanma
mevcudiyet : varlık, varlıg, varoluş
mevkufiyet : tutukluluk
muhassenat : yararlı, güzel, hayırlı, işler
muhtariyet : özerklik, bağımsızlık, otonomi
mukadderat : yazgı, kader, alın yazısı, yazım
munebbihat : uyarıcılar, münebbihler
mutavassıt : aracı

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mahcubiyet :

TDK:
isim Utangaçlık
"Hatta ben mahcubiyetimden kızarmak değil, gözlerimden ulam ulam yaş da getirebilirim." - Ö. Seyfettin

mevcudiyet :
TDK:
1. isim Varlık
"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur." - Atatürk
2. felsefe Varoluş

mevkufiyet :
TDK:
1. isim Tutukluluk
2. Alıkonulma
"Bu sıkıcı evin içinde, bu mevkufiyetin yalnızlığı içinde çıldırayım mı?" - Y. Z. Ortaç

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru