T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ateşperest : âzerperest
âzerperest : ateşperest
başvekâlet : başbakanlık
cumhuriyet : milletin, halk yönetimi, halk idaresi
envaiçeşit : envaitürlü
folklorist : folklorcu
gramkuvvet : gramağırlık
hakkaniyet : doğruluk, nasfet
hakkısükût : susmalık
kızılkanat : sazangilleredn
konformist : uydumcu
kristaloit : billûrsu
lejitimist : meşrutiyetçi
mahcubiyet : utangaçlık, sıkılganlık
mahrumiyet : yoksunluk
mazhariyet : erişme, ergi
mecburiyet : yükümlü, zorunluluk, ezim, ıstırar, yüküm, zaruret, zor, zorunluk
mensubiyet : ilgililik, ilişkinlik
merbutiyet : bağlılık, ilgi
motosiklet : motor
muhassenat : yararlı, güzel, hayırlı, işler
muhtariyet : özerklik, bağımsızlık, otonomi
muhteviyat : içindekiler, içerik
mutavassıt : aracı, orta, ortalama
müntahabat : seçmeler
müphemiyet : belirsizlik
müştemilât : eklentiler
müzahrefat : süprüntüler

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


meşrutiyet :

TDK:
1. isim Hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükûmet etme biçimi
"Meşrutiyete uygun yönetim, yurt hainlerinin döküntüleriyle kurulamaz." - H. C. Yalçın

tebeddülât :
TDK:
tebeddülat

vahdaniyet :
TDK:
isim, din b. (***) Tanrı nın birliği, bir olması

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mahkumiyet ve Masumiyet - Yazar: Ensari Yalçın

T ile biten 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 14: İçimizde, (Allah'a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır.
NEML - 31: «Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)».
KALEM - 35: Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?.

Kelime Bulma Motoru