T ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda T harfi bulunan 10 harfli 126 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Anestezist, Antagonist, Aristokrat, Asrısaadet, Ateşperest, Azerperest, Bakterisit, Basklarnet, Başvekalet, Bikarbonat, Cevvaliyet, Cibilliyet, Cumhuriyet, Çakırkanat, Dönergeçit, Ehlisünnet, Elektrolit, Envaiçeşit, Esericedit, Fahrenhayt, Federalist, Ferdaniyet, Fikrisabit, Filatelist, Folklorist, Gayrivarit, Gramkuvvet, Hakkaniyet, Hakkısükut, Hamilikart, Hassasiyet, Hayvaniyet, Hinterlant, Hüsnüniyet, İçtimaiyat, İspanyolet, İspermeçet, İstalagmit, İstihbarat, Kapitalist, Kaydıhayat, Kızılkanat, Klorhidrat, Kloroplast, Konformist, Kozmopolit, Kristaloit, Kromoplast, Laklakıyat, Lejitimist, Mağdariyet, Mağduriyet, Mahcubiyet, Mahkumiyet, Mahremiyet, Mahrumiyet, Mazhariyet, Mebzuliyet, Mecburiyet, Meftuniyet, Memnuniyet, Mensubiyet, Merbutiyet, Merkeziyet, Meşguliyet, Meşrutiyet, Metropolit, Metrukiyet, Mevcudiyet, Mevkufiyet, Militarist, Motosiklet, Mucrimiyet, Muhassasat, Muhassenat, Muhtariyet, Muhteviyat, Mukadderat, Mukaddesat, Mukarrerat, Munebbihat, Mutavassıt, Mutlakiyet, Mücevherat, Müdevvenat, Mükevvenat, Mükeyyifat, Müktesebat, Münderecat, Mündericat, Müntahabat, Müphemiyet, Mürettebat, Müsakkafat, Müsellesat, Müştemilat, Mütereddit, Mütevellit, Müzahrefat, Natüralist, Nefsaniyet, Nominalist, Oportünist, Ortopedist, Paraboloit, Pozitivist, Pragmatist, Radikalist, Resmigeçit, Resmiküşat, Rölativist, Ruhbaniyet, Sekülarist, Setriavret, Solidarist, Sürrealist, Şehvaniyet, Tebeddülat, Terciibent, Termoplast, Teslimiyet, Torpidobot, Vahdaniyet, Vahtaniyet, Videokaset, Viyolonist

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


anestezist : anestezi uzmanı
başvekâlet : başbakanlık
envaiçeşit : envaitürlü
fikrisabit : saplantı, idefiks
filatelist : pulcu
hakkısükût : susmalık
hinterlant : iç bölge, arkabahçe
içtimaiyat : sosyoloji, toplumbilim, toplum bilimi
istalagmit : stalagmit, dikit
kızılkanat : sazangilleredn
konformist : uydumcu
kristaloit : billûrsu
mağdariyet : kıygınlık
mağduriyet : mağdurluk, kıygınlık
mahremiyet : gizlilik
mahrumiyet : yoksunluk
mazhariyet : erişme, ergi
mebzuliyet : çokluk, bolluk
memnuniyet : sevinç, kıvanç, sevinme, kıvanma, marziyyün, yapsık
merbutiyet : bağlılık, ilgi
merkeziyet : merkeziyetçilik
metrukiyet : bırakılma, ayrılma, boşanma
mevkufiyet : tutukluluk
motosiklet : motor
muhteviyat : içindekiler, içerik
mukadderat : yazgı, kader, alın yazısı, yazım
mücevherat : mücevherler
müktesebat : edinilen, edinç, kazanım

Bazı T ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


mahremiyet :

TDK:
isim Gizlilik
"Mahremiyetinin böylesi bir yolla ihlal edilmesi onu adamakıllı öfkelendirmiş, kendine olan güvenini kırmıştı." - İ. O. Anar

müsellesat :
TDK:
isim, matematik Trigonometri

terciibent :
TDK:
isim, edebiyat Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda tekrarlanan bir beyit bulunan manzume biçimi

T ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Onikişubat (Kahramanmaraş)

Kelime Bulma Motoru