TE ile başlayan 10 harfli kelimeler

Başında TE harfleri bulunan 10 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Tebeddülat, Teberrüken, Tebessümlü, Tebeşirsiz, Tecavüzkar, Tecrübesiz, Tedariksiz, Tefsireden, Tehiriicra, Tehlikeden, Tehlikeler, Tehlikesiz, Tekdüzelik, Tekelcilik, Tekelleşme, Tekerçalar, Tekerlekçi, Tekerlekli, Tekerlemek, Tekerlenme, Tekesakalı, Tekhnetyum, Tekmelemek, Tekmelenme, Tekmeleyen, Tekmilleme, Teknecilik, Teknokrasi, Teknolojik, Tekrarlama, Telaşlanış, Telaşlanma, Telaşlılık, Telekinezi, Telesinema, Televizyon, Tembelhane, Tembihleme, Temelinden, Temellenme, Temelleşme, Teminatsız, Temizlemek, Temizleniş, Temizlenme, Temizletme, Temizleyiş, Temizlikçi, Temkinlice, Temlikname, Temperatür, Tenasüpsüz, Tenekeleme, Teneşirlik, Tenhalaşma, Tentenesiz, Tepegözler, Tepelenmek, Tepeletmek, Tepetaklak, Tephirhane, Tepiklemek, Tepirlemek, Tepkebilim, Teraslamak, Teraslanma, Teratofobi, Terazileme, Terbiyesiz, Terciibent, Terebentin, Tereddütle, Tereddütlü, Teritoryal, Terkiphane, Termokimya, Termometre, Termometri, Termoplast, Termosifon, Terörcülük, Terslenmek, Tersleşmek, Tersleşmiş, Tertipleme, Tesellisiz, Tesettürlü, Teslimatçı, Teslimiyet, Testicilik, Teşrifatçı, Teşrihhane, Tetikçilik, Tetikleşme, Tevekkülle, Teveklemek, Tevellütlü, Tevkifhane, Teyellemek, Teyellenme, Tezgahlama

Bazı TE ile başlayan 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


tebeddülât : değişiklikler, değişmeler
tecrübesiz : deneyimsiz, sınaksız, acemi, acemi çaylak, çaylak, çoluk çocuk elinde kalmak
tefsireden : müfessir
tehlikeler : keçi kurttan kurtulsa gergedan olur
tehlikesiz : emin, iyicil, korkusuz, muhatarasız, selim
tekelcilik : inhisarcılık
tekerlekli : tekerli, araba, karavan, lokomotif
tekhnetyum : tc
tekmelemek : tepiklemek
tekmeleyen : depegen
teknokrasi : uygulayımcıerki
telekinezi : uza devim, ötedevim, uzadevim
telesinema : telesine
temelinden : esasen
temelleşme : teessüs
tephirhane : buğu evi
tepiklemek : tekmelemek
tepkebilim : reflexology
teraslamak : sekilemek
teratofobi : şekilsiz
tereddütle : duraksayarak
tereddütlü : duraksamalı, bîkarar
teritoryal : yerel
termometre : sıcakölçer, sıcaklıkölçer, derece
termometri : sıcaklıkölçüm
terslenmek : sapartayı yemek
tertipleme : yaratu
tevekkülle : inşallahla maşallahla
tevellütlü : doğumlu
teyellemek : ilgilemek, ilintilemek

Bazı TE ile başlayan 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


tekelleşme :

TDK:
isim Tekelleşmek işi
"Devlet piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler." - Anayasa

temizlemek :
TDK:
1. -i Arıtmak
"Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler." - H. Taner
2. Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
3. Bitirmek, tüketmek
"Bir aylık iş vardı, bir haftada temizledim. Bir tepsi böreği temizledi."
4. Öldürmek, yok etmek
"İntihar etmeden önce de aleyhte tanıklık edecek, yargıcı temizleyecekti." - Ç. Altan
5. Kumar oyunlarında öbür oyuncuların bütün paralarını almak
6. tıp (***) Bir yaranın, bir dokunun sağlam olmayan bölümlerini neşter veya bıçakla kesmek

temlikname :
TDK:
isim, hukuk Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge

TE ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ruhu Terbiyesiz Adam - Yazar: Ferhan Şaylıman

TE ile başlayan 10 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 14: İçimizde, (Allah'a) teslimiyet gösterenler de var, hak yoldan sapanlar da var. Teslimiyet gösteren kimseler, doğru yolu arayanlardır.
NEML - 31: «Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)».
KALEM - 35: Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?.

Kelime Bulma Motoru