Tİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 168 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Galvanoplasti

11 Harfli Kelimeler

Gardenparti, Kardiyopati, Serdengeçti, Şehremaneti

10 Harfli Kelimeler

Merdikıpti, Söyle-n-ti

9 Harfli Kelimeler

Birikinti, Haysiyeti, Katakofti, Layenkati, Oldubitti, Olupbitti, Ortodonti, Otoplasti, Pedodonti, Psikopati, Sallapati, Spaghetti, Terementi

8 Harfli Kelimeler

Antipati, Balıketi, Beklenti, Bellenti, Çevrinti, Harabati, Homoteti, İdiopati, İhtiyati, İnzibati, Mahiyeti, Sermesti, Serpinti, Silkinti, Söylenti, Sükuneti, Süslenti, Telepati, Tezpişti, Tiksinti, Yüklenti, Yükselti

7 Harfli Kelimeler

Alameti, Belirti, Benzeti, Bezenti, Çekinti, Çevirti, Çilenti, Çipilti, Çisenti, Çizinti, Çökelti, Çözelti, Değinti, Derinti, Didinti, Dinleti, Düzelti, Eğlenti, Eğrelti, Eklenti, Eksilti, Eksinti, Garanti, Geğirti, Gerelti, Gezenti, Gezinti, Girinti, Göğerti, Göverti, İğrenti, İmrenti, İrkinti, İşlenti, İzlenti, Kerenti, Kesinti, Konfeti, Layuhti, Levanti, Mahruti, Meşruti, Özlenti, Rölanti, Selinti, Sempati, Silinti, Sünneti, Teğelti, Teşetti, Türenti, Ürperti, Yeşerti, Yiyinti, Yönelti

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Asorti, Avdeti, Bayati, Cibuti, Edinti, Eğinti, Eğreti, Ekinti, Elenti, Empati, Esinti, Ezinti, Hayati, Hemati, Inilti, İğreti, İlinti, İnilti, İpilti, İrinti, İspati, İvinti, İzleti, Memati, Nebati, Necati, Ödenti, Öğreti, Önerti, Özenti, Sukuti, Sükuti, Tomati, Yöneti

5 Harfli Kelimeler

Biçti, Bonti, Emeti, Fanti, Gitti, İleti, Kerti, Kofti, Manti, Mülti, Panti, Parti, Pinti, Pişti, Santi, Savti, Sorti, Takti, Teati, Testi, Zloti

4 Harfli Kelimeler

Anti, Bati, Beti, Çiti, Ekti, Elti, Esti, Kati, Luti, Pati, Şati, Yeti

3 Harfli Kelimeler

Ati, Eti, İti

Bazı Tİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


antipati : sevimsizlik, soğukluk, iticilik, karşıt duygu
balıketi : balıketinde
bati : yavaş, ağır
benzeti : benzetme, teşbih
çekinti : duraksama, kararsızlık, tereddüt
çisenti : ahmakıslatan, çise, çiyleme
çözelti : solüsyon, ayrılış, kopuş, firak
derinti : toplantı, güruh
düzelti : tashih, düzeltme
eğlenti : âlem, âlem-, cümbüş, keriz, parti
ezinti : sıkıntı
gezinti : tenezzüh, koridor, sofa, balkon, cevelân, teferrüç
göğerti : göverti, morartı
harabatî : dağınık, derbeder
haysiyeti : yüz suyu
ınilti : tutgak
ilinti : ilişki, teyel, bağıntı, münasebet, nispet, taallûk
inilti : nalan, nale
ivinti : çabukluk

Bazı Tİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


antipati :

TDK:
1. isim Sevimsizlik, soğukluk, iticilik
2. ruh bilimi Karşıt duygu
"Bunlar da çoğu insanda nedense aşağılık kompleksi ve antipati yaratır." - H. Taner

geğirti :
TDK:
isim Geğirme sırasında çıkan sesin adı

gezinti :
TDK:
1. isim Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
"O civarın bütün ahalisi oralara yayılarak akşamları gezinti yapmaktadırlar." - A. Rasim
2. Kale duvarlarının iç tarafında kuleleri birbirine bağlayan dar yol
3. müzik Bir çalgıyla belli bir parça çalmaksızın ezgiler çıkarma işi
4. Evlerde oda kapılarının açıldığı aralık, koridor
5. Sofa, balkon

Tİ ile biten İlçe isimleri

Halfeti (Şanlıurfa)

Tİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İğreti Yaşamlar - Yazar: Kürşat Başar
Eğreti Erkekler - Yazar: Şükran Kozalı
İğreti Yaşamlar - Yazar: Kürşat Başar
Eğreti Gölgeler - Yazar: Hakan Karadağ
Acemi Çisenti - Yazar: Mustafa Muharrem
İğreti Surat - Yazar: Marcel Ayme
Eğreti Gelinler - Yazar: Şükran Kozalı

Kelime Bulma Motoru