Tİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 168 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Galvanoplasti

11 Harfli Kelimeler

Gardenparti, Kardiyopati, Serdengeçti, Şehremaneti

10 Harfli Kelimeler

Merdikıpti, Söyle-n-ti

9 Harfli Kelimeler

Birikinti, Haysiyeti, Katakofti, Layenkati, Oldubitti, Olupbitti, Ortodonti, Otoplasti, Pedodonti, Psikopati, Sallapati, Spaghetti, Terementi

8 Harfli Kelimeler

Antipati, Balıketi, Beklenti, Bellenti, Çevrinti, Harabati, Homoteti, İdiopati, İhtiyati, İnzibati, Mahiyeti, Sermesti, Serpinti, Silkinti, Söylenti, Sükuneti, Süslenti, Telepati, Tezpişti, Tiksinti, Yüklenti, Yükselti

7 Harfli Kelimeler

Alameti, Belirti, Benzeti, Bezenti, Çekinti, Çevirti, Çilenti, Çipilti, Çisenti, Çizinti, Çökelti, Çözelti, Değinti, Derinti, Didinti, Dinleti, Düzelti, Eğlenti, Eğrelti, Eklenti, Eksilti, Eksinti, Garanti, Geğirti, Gerelti, Gezenti, Gezinti, Girinti, Göğerti, Göverti, İğrenti, İmrenti, İrkinti, İşlenti, İzlenti, Kerenti, Kesinti, Konfeti, Layuhti, Levanti, Mahruti, Meşruti, Özlenti, Rölanti, Selinti, Sempati, Silinti, Sünneti, Teğelti, Teşetti, Türenti, Ürperti, Yeşerti, Yiyinti, Yönelti

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Asorti, Avdeti, Bayati, Cibuti, Edinti, Eğinti, Eğreti, Ekinti, Elenti, Empati, Esinti, Ezinti, Hayati, Hemati, Inilti, İğreti, İlinti, İnilti, İpilti, İrinti, İspati, İvinti, İzleti, Memati, Nebati, Necati, Ödenti, Öğreti, Önerti, Özenti, Sukuti, Sükuti, Tomati, Yöneti

5 Harfli Kelimeler

Biçti, Bonti, Emeti, Fanti, Gitti, İleti, Kerti, Kofti, Manti, Mülti, Panti, Parti, Pinti, Pişti, Santi, Savti, Sorti, Takti, Teati, Testi, Zloti

4 Harfli Kelimeler

Anti, Bati, Beti, Çiti, Ekti, Elti, Esti, Kati, Luti, Pati, Şati, Yeti

3 Harfli Kelimeler

Ati, Eti, İti

Bazı Tİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


balıketi : balıketinde
beklenti : tapın, tapun, ümit
beti : figür
çizinti : tümce
ekti : asalak, tufeylî, arsız, yüzsüz, görgüsüz, cimri, pinti, görmemiş, parazit
empati : kendimsemek, duygudaşlık, anlayış, duyarlılık, kendimseme
gitti : yapılacağını
göğerti : göverti, morartı
göverti : sebze, göveri, zerzevat, göğerti
haysiyeti : yüz suyu
idiopati : kapan duygu
iğrenti : iğrenme
iğreti : eğreti
ileti : mesaj
inilti : nalan, nale
inzibatî : düzenleyici
irkinti : ürperme, tiksinti, korku, çekinme
ivinti : çabukluk, hız, sür'at, sürat
izlenti : moda
kati : kesin
kerti : kerte, bayat
kesinti : kırpıntı, inkıta, fasıla

Bazı Tİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


edinti :

TDK:
isim Edinilen, kazanılan şey

ekti :
TDK:
1. sıfat Her yiyeceği canı çeken
2. Asalak
3. Cimri
4. isim Anası ve babası olmayan veya atılmış, bırakılmış çocuk
5. Arsız, yüzsüz, görgüsüz
6. Anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen (kuzu)
"Ayol ihtiyarsan ne diye kızın arkasından ekti kuzu gibi dolaşıyorsun?" - M. Ş. Esendal

inzibatî :
TDK:
inzibati

Tİ ile biten İlçe isimleri

Halfeti (Şanlıurfa)

Tİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Telepati 1 - Telepati - Yazar: Leonardo...
Telepati 2 - Hafıza - Yazar: Leonardo...
Telepati 3 - Ütopya - Yazar: Leonardo...

Kelime Bulma Motoru