Tİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 168 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Galvanoplasti

11 Harfli Kelimeler

Gardenparti, Kardiyopati, Serdengeçti, Şehremaneti

10 Harfli Kelimeler

Merdikıpti, Söyle-n-ti

9 Harfli Kelimeler

Birikinti, Haysiyeti, Katakofti, Layenkati, Oldubitti, Olupbitti, Ortodonti, Otoplasti, Pedodonti, Psikopati, Sallapati, Spaghetti, Terementi

8 Harfli Kelimeler

Antipati, Balıketi, Beklenti, Bellenti, Çevrinti, Harabati, Homoteti, İdiopati, İhtiyati, İnzibati, Mahiyeti, Sermesti, Serpinti, Silkinti, Söylenti, Sükuneti, Süslenti, Telepati, Tezpişti, Tiksinti, Yüklenti, Yükselti

7 Harfli Kelimeler

Alameti, Belirti, Benzeti, Bezenti, Çekinti, Çevirti, Çilenti, Çipilti, Çisenti, Çizinti, Çökelti, Çözelti, Değinti, Derinti, Didinti, Dinleti, Düzelti, Eğlenti, Eğrelti, Eklenti, Eksilti, Eksinti, Garanti, Geğirti, Gerelti, Gezenti, Gezinti, Girinti, Göğerti, Göverti, İğrenti, İmrenti, İrkinti, İşlenti, İzlenti, Kerenti, Kesinti, Konfeti, Layuhti, Levanti, Mahruti, Meşruti, Özlenti, Rölanti, Selinti, Sempati, Silinti, Sünneti, Teğelti, Teşetti, Türenti, Ürperti, Yeşerti, Yiyinti, Yönelti

6 Harfli Kelimeler

Amorti, Asorti, Avdeti, Bayati, Cibuti, Edinti, Eğinti, Eğreti, Ekinti, Elenti, Empati, Esinti, Ezinti, Hayati, Hemati, Inilti, İğreti, İlinti, İnilti, İpilti, İrinti, İspati, İvinti, İzleti, Memati, Nebati, Necati, Ödenti, Öğreti, Önerti, Özenti, Sukuti, Sükuti, Tomati, Yöneti

5 Harfli Kelimeler

Biçti, Bonti, Emeti, Fanti, Gitti, İleti, Kerti, Kofti, Manti, Mülti, Panti, Parti, Pinti, Pişti, Santi, Savti, Sorti, Takti, Teati, Testi, Zloti

4 Harfli Kelimeler

Anti, Bati, Beti, Çiti, Ekti, Elti, Esti, Kati, Luti, Pati, Şati, Yeti

3 Harfli Kelimeler

Ati, Eti, İti

Bazı Tİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


antipati : sevimsizlik, soğukluk, iticilik, karşıt duygu
çekinti : duraksama, kararsızlık, tereddüt
çisenti : ahmakıslatan, çise, çiyleme
dinleti : konser
düzelti : tashih, düzeltme
eğreti : geçici, iğreti, muvakkat, takma, uyumsuz, yakışmamış, üstünkörü, palyatif, arızî, ariyet, iare, salaş, sun'î
eksinti : fire
ezinti : sıkıntı
garanti : güvence, inanca, teminat, kesinlikle
harabatî : dağınık, derbeder
haysiyeti : yüz suyu
iğrenti : iğrenme
iğreti : eğreti
imrenti : imrenme, gıpta
inilti : nalan, nale
izleti : film
kati : kesin
lâyenkati : kesintisiz, aralıksız
mahiyeti : hakıkat
memati : ölüm
olupbitti : oldubitti, emrivaki
ödenti : aidat

Bazı Tİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


eklenti :

TDK:
isim Bir şeye eklenmiş olan, ek durumunda bulunan parça
"Ondan öğrendiklerim, onun ufku, onun kadar olmasa da birkaç önemli eklenti dışında, bugün de tümüyle geçerlidir." - R. Mağden

homoteti :
TDK:
isim, matematik Merkez olarak alınan bir noktaya göre birer noktasının geometrik yerleri karşılıklı olarak aynı olan iki nokta grubunun durumu

iğrenti :
TDK:
isim İğrenme

Tİ ile biten İlçe isimleri

Halfeti (Şanlıurfa)

Kelime Bulma Motoru