TO ile biten kelimeler

Sonunda TO harfleri bulunan 66 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Appassionato

10 Harfli Kelimeler

Allegretto, Aşıramento, Konişmento, Konkordato, Konşimento

9 Harfli Kelimeler

Esperanto, Kontralto, Larghetto, Manifesto, Pizzicato, Portmanto, Radyofoto

8 Harfli Kelimeler

Depozito, Kamineto, Komposto, Konçerto, Konserto, Konsulto, Libretto, Moderato, Protesto, Tonilato

7 Harfli Kelimeler

Agitato, Animato, Çimento, Hıristo, Hotanto, Iskonto, İskarto, İskonto, İspirto, Kayarto, Manyeto

6 Harfli Kelimeler

Aristo, Avisto, Duetto, Fileto, Hristo, Kripto, Legato, Presto, Senato, Veneto

5 Harfli Kelimeler

Fisto, Getto, Gusto, Kanto, Lento, Manto, Morto, Palto, Porto, Punto, Rosto, Salto, Sirto, Şinto

4 Harfli Kelimeler

Alto, Foto, Gato, Nato, Şato, Toto, Veto

3 Harfli Kelimeler

Oto

Bazı TO ile biten kelimelerin eş anlamlıları


aristo : aristoteles
çimento : silikat
gato : pasta, çörek
gusto : beğeni, zevk
ıskonto : indirim, kırdırma, tenzilât, iskonto
ispirto : içki, alkol
kayarto : mel'un, melun
konişmento : konşimento
konserto : konçerto
konsulto : konsültasyon
konşimento : konişmento
kontralto : alto
lento : boyunduruk, ağır
manifesto : bildiri
morto : ölü
oto : araba, otomobil
palto : erkek terzisi, iç cep, portmanto, vestiyer
portmanto : palto, raflı, askı, askılık
presto : çabuk
protesto : yersiz, yarsiz, grev, gıcırtı, ihtarname
radyofoto : fotoğraf
şato : burg
toto : kıç, popo
veneto : kuzeydoğu italya

Bazı TO ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


depozito :

TDK:
1. isim, ekonomi Güvence akçesi
2. Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para

ıskonto :
TDK:
iskonto

kanto :
TDK:
1. isim, tiyatro Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
"Kantodan piyese kadar her gösteriye katılıyor; herkesi hüzne, sevgiye, coşkuya, isteğe boğuyordu." - C. Külebi
2. Bu gösteri sırasında söylenen şarkı

TO ile biten İlçe isimleri

Varto (Muş)

TO ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Özgür Üniversite Forumu Sayı: 24 Emperyalizm, Bop, Nato - Yazar: Kolektif
Ateist Manifesto - Yazar: Michel Onfray,

Kelime Bulma Motoru