TR ile başlayan N ile biten kelimeler

Başında TR harfleri bulunan ve N ile biten 24 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Transliterasyon, Transplantasyon

14 Harfli Kelimeler

Transformasyon, Transkripsiyon, Transportasyon

11 Harfli Kelimeler

Trankilizan, Transfüzyon, Translasyon, Transmisyon

10 Harfli Kelimeler

Transandan, Transparan

9 Harfli Kelimeler

Tradisyon, Traksiyon, Traverten, Trityumun

8 Harfli Kelimeler

Tramplen

7 Harfli Kelimeler

Trabzan, Tretman, Trilyon, Trombon

6 Harfli Kelimeler

Tribün, Trişin, Triton

4 Harfli Kelimeler

Tren

Bazı TR ile başlayan N ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


transkripsiyon :

TDK:
isim, dil bilimi Çeviri yazı

traverten :
TDK:
isim, mineraloji Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, pamuk taşı

trişin :
TDK:
isim, hayvan bilimi Ergin durumda olan, domuzdan başka, insanlarla birçok memelinin ince bağırsağında yaşayan, ipsiler cinsinden bir solucan (Trichinella spiralis)

Kelime Bulma Motoru