UY ile biten kelimeler

Sonunda UY harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Çameguy, Kec-huy

6 Harfli Kelimeler

Hayhuy

5 Harfli Kelimeler

Arkuy, Bakuy, Taluy, Yaluy

3 Harfli Kelimeler

Duy, Guy, Huy

2 Harfli Kelimeler

Uy

Bazı UY ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


duy :

TDK:
isim Elektrik ampulünün takıldığı bakır veya pirinçten yivli yer

UY ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Guy De Maupassant - Öyküler - Yazar: Guy De Maupassant
Memleket Yazıları 11 - İnsanlık Halleri Huy Arabeskleri - Yazar: Refik Halit Karay
Guy de Maupassant Fransız Edebiyatının Özgür Tayı - Yazar: Henri Troyat

UY ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


YUNUS - 109: (Resûlüm!) Sen, sana vahyolunana uy ve Allah hükmedinceye kadar sabret. O hakimlerin en hayırlısıdır.
MERYEM - 43: Babacığım! Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki, seni düz yola çıkarayım.

Kelime Bulma Motoru