VE ile biten kelimeler

Sonunda VE harfleri bulunan 40 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Reccessive

9 Harfli Kelimeler

İncentive, Kalensöve, Proactive

8 Harfli Kelimeler

Konserve, Zimbabve

7 Harfli Kelimeler

Çerçeve, Küreyve, Rezerve

6 Harfli Kelimeler

Göreve, Rölöve

5 Harfli Kelimeler

Bröve, Cezve, Cilve, Gazve, İlave, Kahve, Kirve, Kisve, Kuvve, Meyve, Neşve, Telve, Yelve, Zelve, Zilve, Zirve

4 Harfli Kelimeler

Büve, Deve, Düve, Güve, Hüve, İşve, Jive, Nüve, Söve, Süve, Şive

3 Harfli Kelimeler

Eve

2 Harfli Kelimeler

Ve

Bazı VE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


çerçeve :

TDK:
1. isim Resim, yazı, ayna vb.ni süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
"Duvarda bir çerçeve asılıdır ki çarpıktır, düzeltemezsiniz." - R. H. Karay
2. Kapı, pencere ile bunların cam veya tablalarının yerleştirilmiş olduğu kenarlık
"Pencerenin geniş çerçevesi yıldız salkımlarıyla dolu." - Y. Z. Ortaç
3. Bir konunun, bir düşünce alanının sınırları veya bu sınırlar içindeki alan
"Boğaziçi nin böyle bir medeniyet çerçevesi içinde geçen hayatı ne güzel ve mükemmeldir." - A. Ş. Hisar
4. Beden eğitiminde asılma ve tırmanmalar için kullanılan araç

düve :
TDK:
isim, hayvan bilimi Boğaya gelmemiş 1-2 yaşında dişi sığır

telve :
TDK:
isim Fincanın dibine çöken kahve tortusu
"Fincanını çalkalayıp çalkalayıp diker, dibinde hiç telve bırakmamacasına!" - A. İlhan

VE ile biten İlçe isimleri

Geyve (Sakarya)

VE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hz. Ali ve Fatma - Aşkın Meali 3 - Yazar: Sinan Yağmur
Fareler ve İnsanlar - Yazar: John Steinbeck
Gurur ve Önyargı - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Jane Austen
Suç ve Ceza - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Fyodor...
Aşk ve Gurur - Yazar: Jane Austen
Harry Potter ve Sırlar Odası - 2.kitap - Yazar: J. K. Rowling
Kinyas ve Kayra - Yazar: Hakan Günday
Harry Potter ve Felsefe Taşı - 1.Kitap - Yazar: J. K. Rowling
Yaşlı Adam ve Deniz - Yazar: Ernest Hemingway
Ve Dağlar Yankılandı - Yazar: Khaled Hosseini

VE ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 141: Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O'dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.
TUR - 22: Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.
FUSSİLET - 47: Kıyamet gününün bilgisi, O'na havale edilir. O'nun bilgisi dışında hiçbir meyve (çekirdeği) kabuğunu yarıp çıkamaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara: Ortaklarım nerede! diye seslendiği gün: Buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arzederiz, derler.

Kelime Bulma Motoru