Vİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Mütenevvi, Üretimevi, Yılankavi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bisküvi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Halkavi, Kallavi, Kallevi, Kimyevi, Masmavi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Mukavvi, Münzevi, Orduevi, Zührevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Malavi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Tedavi, Teravi, Uhrevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi, Cevvi, Selvi, Servi, Yelvi

4 Harfli Kelimeler

Çivi, Havi, Kavi, Kivi, Mavi, Nevi, Ravi, Sevi, Uzvi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı Vİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abidevî : anıtsal
arıtımevi : şeker, tasfiyehane, rafineri
ayevi : ayla
babaevi : babadan, toprak, yurt, baba ocağı
bakımevi : bakımyurdu, darülaceze, klinik
betikevi : betikler, izleme
bıçkıevi : bıçkıhane
bitevi : biteviye, tekdüze
bursevi : bursalı
camevi : cam yuvası
cevvî : atmosferik
cezaevi : suçlularevi, dam, hapishane, mahbes, mahpushane, mapushane
dikimevi : dikimhane
dilevi : ülevli, ülevsiz
doğumevi : doğumhane
düşkünlerevi : darülaceze, bakım yurdu, bakımyurdu, düşkünler yurdu
giyimevi : konfeksiyon mağazası
gözevi : gözyuvası
huzurevi : yaşlılaryurdu, yaşlılar yurdu
kalevî : alkalik, antiasit
kallavi : kocaman
kazevi : zembil
kesimevi : kasaphane, kesimhane, mezbaha, salhane
kimyevî : kimyasal
manevî : tinsel, görülmeyen, soyut

Bazı Vİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


halkavî :

TDK:
halkavi

kivi :
TDK:
1. isim, hayvan bilimi Kivigillerden, Yeni Zelanda da yaşayan, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü bir kuş, apteriks (Apteryx australis)

tedavi :
TDK:
1. isim Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma, terapi
"Doktorlar hastaları tedavi için perhiz verir, bıçak, ilaç kullanırlar." - M. Kaplan
2. Aksayan bir şeyi düzeltme, iyileştirme

Vİ ile biten İlçe isimleri

Arhavi (Artvin)

Vİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mesnevi - Seçmeler - Yazar: Mevlana...

Vİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 97: Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.

Kelime Bulma Motoru