Vİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Mütenevvi, Üretimevi, Yılankavi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bisküvi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Halkavi, Kallavi, Kallevi, Kimyevi, Masmavi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Mukavvi, Münzevi, Orduevi, Zührevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Malavi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Tedavi, Teravi, Uhrevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi, Cevvi, Selvi, Servi, Yelvi

4 Harfli Kelimeler

Çivi, Havi, Kavi, Kivi, Mavi, Nevi, Ravi, Sevi, Uzvi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı Vİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


babaevi : babadan, toprak, yurt, baba ocağı
bakımevi : bakımyurdu, darülaceze, klinik
basımevi : matbaa
betikevi : betikler, izleme
bitevi : biteviye, tekdüze
buluşumevi : randevuevi
bursevi : bursalı
camevi : cam yuvası
cevvî : atmosferik
çayevi : çay ocağı, çayhane
dairevî : dairesel
dernekevi : lokal
dikimevi : dikimhane
dilevi : ülevli, ülevsiz
doğumevi : doğumhane
evi : bir dikili ağacı olmamak, dayayıp döşemek, nekahethane, silip süpürmek
giyimevi : konfeksiyon mağazası
görevi : dalsı, palamarcı
gözevi : gözyuvası
gözlemevi : rasathane, observatuvar
havi : kapsayan
ıslahevi : eğitmeyurdu
kallavi : kocaman
kallevi : kocaman
kazevi : zembil
kesimevi : kasaphane, kesimhane, mezbaha, salhane
kimyevî : kimyasal
kitabevi : kütüphane
konukevi : misafirhane
kürevî : küresel, toparlak
muhtevi : kapsayan
musevî : yahudi

Bazı Vİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bisküvi :

TDK:
isim Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek bir tür kuru pasta
"Besim, gidenlere ikram edilen çaydan kalma bisküvileri atıştırmakla meşguldü." - P. Safa

çivi :
TDK:
1. isim İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh
2. Kalkan balığının üzerindeki düğmeye benzer kemiksi oluşum

Vİ ile biten İlçe isimleri

Arhavi (Artvin)

Vİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Selvi Boylum Al Yazmalım - Yazar: Cengiz Aytmatov
Dut Ağacı Sokağı'ndaki Çayevi - Yazar: Sharon Owens
Türk Yazınından Seçilmiş Cezaevi Şiirleri - Yazar: Refik Durbaş
1950 Öncesi Cezaevi Notları - Yazar: Kolektif
Capon Çayevi - Mahmudiye Üçlemesi 2 - Yazar: Mahmut Şenol
Cezaevi Arkadaşım Yılmaz Güney - Yazar: Avni Bektaş
Mamak Askeri Cezaevi - Yazar: Oral Çalışlar

Kelime Bulma Motoru