Vİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Mütenevvi, Üretimevi, Yılankavi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bisküvi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Halkavi, Kallavi, Kallevi, Kimyevi, Masmavi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Mukavvi, Münzevi, Orduevi, Zührevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Malavi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Tedavi, Teravi, Uhrevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi, Cevvi, Selvi, Servi, Yelvi

4 Harfli Kelimeler

Çivi, Havi, Kavi, Kivi, Mavi, Nevi, Ravi, Sevi, Uzvi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı Vİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ananevi : geleneksel
arıtımevi : şeker, tasfiyehane, rafineri
ayevi : ayla
babaevi : babadan, toprak, yurt, baba ocağı
bakımevi : bakımyurdu, darülaceze, klinik
basımevi : matbaa
betikevi : betikler, izleme
bıçkıevi : bıçkıhane
buluşumevi : randevuevi
ciltevi : mücellithane
çivi : başlı, mıh, düğme, çakılı, çecik, nalbur, pafta
dairevî : dairesel
doğumevi : doğumhane
düşkünlerevi : darülaceze, bakım yurdu, bakımyurdu, düşkünler yurdu
erkekevi : oğlanevi
giyimevi : konfeksiyon mağazası
görevi : dalsı, palamarcı
gözevi : gözyuvası
havi : kapsayan
kalevî : alkalik, antiasit
kallavi : kocaman
kallevi : kocaman
kazevi : zembil
kitabevi : kütüphane
konukevi : misafirhane
kürevî : küresel, toparlak
masmavi : gömgök
menkıbevi : efsanevi
musevî : yahudi
münzevi : çekilgin

Bazı Vİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


bisküvi :

TDK:
isim Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek bir tür kuru pasta
"Besim, gidenlere ikram edilen çaydan kalma bisküvileri atıştırmakla meşguldü." - P. Safa

bitevi :
TDK:
zarf Tekdüze

kürevî :
TDK:
kürevi

Vİ ile biten İlçe isimleri

Arhavi (Artvin)

Vİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Okyanusta Bir Bedevi - Yazar: Ahmet Erdem
Bedevi Kızı - Yazar: Selma Akar

Kelime Bulma Motoru