Vİ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 99 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Düşkünlerevi

11 Harfli Kelimeler

Sağaltımevi, Sayrılarevi, Suçlularevi

10 Harfli Kelimeler

Buluşumevi, Önleyimevi, Randevuevi

9 Harfli Kelimeler

Arıtımevi, Dernekevi, Gözlemevi, Menkıbevi, Mütenevvi, Üretimevi, Yılankavi

8 Harfli Kelimeler

Bakımevi, Basımevi, Betikevi, Bıçkıevi, Dikimevi, Doğumevi, Doyumevi, Dökümevi, Dünyaevi, Erkekevi, Giyimevi, Huzurevi, Islahevi, Kesimevi, Kitabevi, Konukevi, Oğlanevi, Satımevi, Sergievi, Tecimevi, Tutukevi, Yapımevi, Yargıevi, Zaviyevi

7 Harfli Kelimeler

Abidevi, Ananevi, Babaevi, Bisküvi, Bursevi, Cezaevi, Ciltevi, Dairevi, Dünyevi, Halkavi, Kallavi, Kallevi, Kimyevi, Masmavi, Mesnevi, Mevlevi, Muhtevi, Mukavvi, Münzevi, Orduevi, Zührevi

6 Harfli Kelimeler

Ailevi, Bedevi, Bitevi, Camevi, Canevi, Çayevi, Dilevi, Görevi, Gözevi, Kalevi, Kazevi, Kürevi, Malavi, Manevi, Midevi, Musevi, Nebevi, Sazevi, Senevi, Şehevi, Tedavi, Teravi, Uhrevi

5 Harfli Kelimeler

Alevi, Aşevi, Ayevi, Cevvi, Selvi, Servi, Yelvi

4 Harfli Kelimeler

Çivi, Havi, Kavi, Kivi, Mavi, Nevi, Ravi, Sevi, Uzvi

3 Harfli Kelimeler

Evi

Bazı Vİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ananevi : geleneksel
bedevî : çölde
bıçkıevi : bıçkıhane
bisküvi : un, süt, büsgevit
buluşumevi : randevuevi
bursevi : bursalı
camevi : cam yuvası
canevi : kalb-gâh
cevvî : atmosferik
ciltevi : mücellithane
çayevi : çay ocağı, çayhane
dairevî : dairesel
dikimevi : dikimhane
dilevi : ülevli, ülevsiz
doğumevi : doğumhane
doyumevi : gösterişsiz
düşkünlerevi : darülaceze, bakım yurdu, bakımyurdu, düşkünler yurdu
erkekevi : oğlanevi
giyimevi : konfeksiyon mağazası
gözlemevi : rasathane, observatuvar
ıslahevi : eğitmeyurdu
kalevî : alkalik, antiasit
kallavi : kocaman
kallevi : kocaman
kesimevi : kasaphane, kesimhane, mezbaha, salhane
manevî : tinsel, görülmeyen, soyut, ruhanî
mavi : abgun, ayıt, gökçe, kahkaha çiçeği, kantaron, lavanta, maî, nilüfer, soğuk renkler

Bazı Vİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ailevî :

TDK:
ailevi

bitevi :
TDK:
zarf Tekdüze

Vİ ile biten İlçe isimleri

Arhavi (Artvin)

Vİ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kraliçe Loana'nın Gizemli Alevi - Yazar: Umberto Eco
Kraliçe Loana'ın Gizemli Alevi - Yazar: Umberto Eco
Musevi Lisesi - Beyoğlu ve Ötesi - Yazar: Albert Habip
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi Cilt 113. 14. 15. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi 5 Cilt Takım - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi Cilt 113. 14. 15. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri Antolojisi 5 Cilt Takım - Yazar: İsmail Özmen
Alevi - Bektaşi Şiirleri AntolojisiCilt 317. 18. Yüzyıl - Yazar: İsmail Özmen

Kelime Bulma Motoru