Y ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında Y harfi bulunan 12 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yabancılamak, Yabancılaşma, Yabanıllaşma, Yabanileşmek, Yabanmersini, Yabanpancarı, Yadgerekirci, Yağlıgüreşte, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yakamozlanma, Yakınımsılık, Yakışıklılık, Yakıştırmaca, Yaklaştırmak, Yalanbiçimli, Yalçınlaşmak, Yaldızlanmak, Yaldızlanmış, Yaldızlatmak, Yalnızlaşmak, Yalpalayarak, Yaltaklanmak, Yangınlaşmak, Yankesicilik, Yanlışçalmak, Yantutmazlık, Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaprakkurusu, Yapraklanmak, Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan, Yardımlaşmak, Yarışımcılık, Yasaklayarak, Yasalaştırma, Yaşayabilmek, Yaşlandırmak, Yaşmaklanmak, Yatkınlaşmak, Yavaşlatılma, Yaygaracılık, Yaygınlaşmak, Yayılgıölçer, Yayılımcılık, Yayılmacılık, Yayındüzenci, Yaylandırmak, Yayvanlaşmak, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yelpazelenme, Yenidendoğuş, Yenileştirme, Yeniyetmelik, Yerbölümleme, Yerleştirmek, Yeşilçekirge, Yeşilimtırak, Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek, Yılanyastığı, Yıldızlaşmak, Yılgınlaşmak, Yıprandırmak, Yırtılmışlık, Yineligözler, Yoğurtçiçeği, Yoksullaşmak, Yorgunluktan, Yozlaştırmak, Yönlendirmek, Yöntemsizlik, Yöreselleşme, Yörüngeçleri, Yugoslavyalı, Yumruklanmak, Yumruklaşmak, Yumurtacılık, Yumurtlatmak, Yumuşatılmak, Yumuşatmalık, Yunanistanlı, Yurtseverlik, Yuvarlanarak, Yuvarlanması, Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürekliliğin, Yüreklilikle, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


yabanıllaşma : yabanîleşme
yabanmersini : fundagillerden, keçiyemişi
yabanpancarı : pazı
yağmurkuşağı : gökkuşağı
yaldızlanmış : müzehhep
yalpalayarak : yıkıla yıkıla
yaltaklanmak : el etek öpmek, etek öpmek, kuyruk sallamak, tabasbus etmek, temeluk, yaltaklık etmek
yanlışçalmak : falso yapmak
yapılacağını : gitti
yapısalcılık : strüktüralizm, yapısal dil bilimi
yapraklanmak : yeşermek
yasalaştırma : kanunlaştırma
yaşlandırmak : eskitmek, ihtiyar etmek, kocaltmak
yaygaracılık : şirretlik, vayvaycılık
yayılgıölçer : spektroskop
yayılımcılık : emperyalizm, ekspansiyonizm
yayılmacılık : emperyalizm
yayındüzenci : redaktör
yehleplenmek : dalgalanmak
yenidendoğuş : rönesans
yeniyetmelik : gençlik
yerleştirmek : atmak, döşemek, oturtmak, sandıklamak, tamponlamak, temellendirmek
yeşilimtırak : yeşilimsi
yıprandırmak : canını çıkarmak
yineligözler : stroboskop
yozlaştırmak : soysuzlaştırmak, dejenere etmek
yönlendirmek : tutum, kanalize etmek
yöntemsizlik : düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk, usulsüzlük
yöreselleşme : mahallîleşme

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yakıştırmaca :

TDK:
sıfat Herhangi bir sebeple ortaya atılan, uydurma (söz)

yetkinleşmek :
TDK:
nsz Yetkin bir duruma gelmek, tekemmül etmek

yumruklaşmak :
TDK:
-le Karşılıklı yumruk atmak, yumruk vurarak dövüşmek

Kelime Bulma Motoru