Y ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında Y harfi bulunan 12 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yabancılamak, Yabancılaşma, Yabanıllaşma, Yabanileşmek, Yabanmersini, Yabanpancarı, Yadgerekirci, Yağlıgüreşte, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yakamozlanma, Yakınımsılık, Yakışıklılık, Yakıştırmaca, Yaklaştırmak, Yalanbiçimli, Yalçınlaşmak, Yaldızlanmak, Yaldızlanmış, Yaldızlatmak, Yalnızlaşmak, Yalpalayarak, Yaltaklanmak, Yangınlaşmak, Yankesicilik, Yanlışçalmak, Yantutmazlık, Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaprakkurusu, Yapraklanmak, Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan, Yardımlaşmak, Yarışımcılık, Yasaklayarak, Yasalaştırma, Yaşayabilmek, Yaşlandırmak, Yaşmaklanmak, Yatkınlaşmak, Yavaşlatılma, Yaygaracılık, Yaygınlaşmak, Yayılgıölçer, Yayılımcılık, Yayılmacılık, Yayındüzenci, Yaylandırmak, Yayvanlaşmak, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yelpazelenme, Yenidendoğuş, Yenileştirme, Yeniyetmelik, Yerbölümleme, Yerleştirmek, Yeşilçekirge, Yeşilimtırak, Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek, Yılanyastığı, Yıldızlaşmak, Yılgınlaşmak, Yıprandırmak, Yırtılmışlık, Yineligözler, Yoğurtçiçeği, Yoksullaşmak, Yorgunluktan, Yozlaştırmak, Yönlendirmek, Yöntemsizlik, Yöreselleşme, Yörüngeçleri, Yugoslavyalı, Yumruklanmak, Yumruklaşmak, Yumurtacılık, Yumurtlatmak, Yumuşatılmak, Yumuşatmalık, Yunanistanlı, Yurtseverlik, Yuvarlanarak, Yuvarlanması, Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürekliliğin, Yüreklilikle, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


yabanîleşmek : yabanıllaşmak, vahşîleşmek
yabanmersini : fundagillerden, keçiyemişi
yadgerekirci : belirlenmezci
yağlıgüreşte : başa güreşmek
yakınımsılık : quasi-proximity
yaklaştırmak : tutmak, yakınlaştırmak, yapıştırmak
yalanbiçimli : yabancı, kâzib-üş-şekl
yalpalayarak : yıkıla yıkıla
yaltaklanmak : el etek öpmek, etek öpmek, kuyruk sallamak, tabasbus etmek, temeluk, yaltaklık etmek
yankesicilik : hırsızlık, cepçilik, kaldırımcılık, tırnakçılık
yapısalcılık : strüktüralizm, yapısal dil bilimi
yararlanarak : bilistifade
yasaklayarak : zecren
yaşlandırmak : eskitmek, ihtiyar etmek, kocaltmak
yaygaracılık : şirretlik, vayvaycılık
yaygınlaşmak : yayılmak
yayılgıölçer : spektroskop
yayılımcılık : emperyalizm, ekspansiyonizm
yayılmacılık : emperyalizm
yayındüzenci : redaktör
yenidendoğuş : rönesans
yeniyetmelik : gençlik
yeşilimtırak : yeşilimsi
yıprandırmak : canını çıkarmak
yoğurtçiçeği : papatya
yoksullaşmak : fakirleşmek, fakir düşmek, kurulaşmak, sıfırı tüketmek
yorgunluktan : görelmek
yönlendirmek : tutum, kanalize etmek

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yabancılamak :

TDK:
-i Yabancı gibi görmek, kendinden saymamak, yadırgamak

yetiştirilme :
TDK:
isim Yetiştirilmek işi

yumuşatılmak :
TDK:
nsz Sertliği giderilmek, yumuşak duruma getirilmek

Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yaşayabilmek Derdi - Yazar: Hakkı Sarıçam

Kelime Bulma Motoru