Y ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında Y harfi bulunan 12 harfli 105 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yabancılamak, Yabancılaşma, Yabanıllaşma, Yabanileşmek, Yabanmersini, Yabanpancarı, Yadgerekirci, Yağlıgüreşte, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yakamozlanma, Yakınımsılık, Yakışıklılık, Yakıştırmaca, Yaklaştırmak, Yalanbiçimli, Yalçınlaşmak, Yaldızlanmak, Yaldızlanmış, Yaldızlatmak, Yalnızlaşmak, Yalpalayarak, Yaltaklanmak, Yangınlaşmak, Yankesicilik, Yanlışçalmak, Yantutmazlık, Yapılacağını, Yapıntıcılık, Yapısalcılık, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaprakkurusu, Yapraklanmak, Yaradancılık, Yaradılıştan, Yaramazlaşma, Yararlanarak, Yararlanılma, Yararlıolmak, Yaratılıştan, Yardımlaşmak, Yarışımcılık, Yasaklayarak, Yasalaştırma, Yaşayabilmek, Yaşlandırmak, Yaşmaklanmak, Yatkınlaşmak, Yavaşlatılma, Yaygaracılık, Yaygınlaşmak, Yayılgıölçer, Yayılımcılık, Yayılmacılık, Yayındüzenci, Yaylandırmak, Yayvanlaşmak, Yehleplenmek, Yelpazelemek, Yelpazelenme, Yenidendoğuş, Yenileştirme, Yeniyetmelik, Yerbölümleme, Yerleştirmek, Yeşilçekirge, Yeşilimtırak, Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek, Yılanyastığı, Yıldızlaşmak, Yılgınlaşmak, Yıprandırmak, Yırtılmışlık, Yineligözler, Yoğurtçiçeği, Yoksullaşmak, Yorgunluktan, Yozlaştırmak, Yönlendirmek, Yöntemsizlik, Yöreselleşme, Yörüngeçleri, Yugoslavyalı, Yumruklanmak, Yumruklaşmak, Yumurtacılık, Yumurtlatmak, Yumuşatılmak, Yumuşatmalık, Yunanistanlı, Yurtseverlik, Yuvarlanarak, Yuvarlanması, Yüklenicilik, Yükseklikler, Yükseltgemek, Yükseltilmek, Yürekliliğin, Yüreklilikle, Yürütülmemek, Yüzleştirmek, Yüzsüzleşmek

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


yabanıllaşma : yabanîleşme
yabanpancarı : pazı
yağmurkuşağı : gökkuşağı
yakınımsılık : quasi-proximity
yaklaştırmak : tutmak, yakınlaştırmak, yapıştırmak
yaldızlanmış : müzehhep
yalpalayarak : yıkıla yıkıla
yaltaklanmak : el etek öpmek, etek öpmek, kuyruk sallamak, tabasbus etmek, temeluk, yaltaklık etmek
yankesicilik : hırsızlık, cepçilik, kaldırımcılık, tırnakçılık
yapılacağını : gitti
yapısalcılık : strüktüralizm, yapısal dil bilimi
yararlanarak : bilistifade
yaratılıştan : muntabi
yasaklayarak : zecren
yasalaştırma : kanunlaştırma
yaygınlaşmak : yayılmak
yayılgıölçer : spektroskop
yayılmacılık : emperyalizm
yenidendoğuş : rönesans
yerbölümleme : parselleme
yeşilimtırak : yeşilimsi
yetkinleşmek : tekemmül etmek
yıprandırmak : canını çıkarmak
yoksullaşmak : fakirleşmek, fakir düşmek, kurulaşmak, sıfırı tüketmek
yorgunluktan : görelmek
yöntemsizlik : düzensizlik, uygunsuzluk, metotsuzluk, usulsüzlük
yöreselleşme : mahallîleşme, yerelleşme
yumruklaşmak : yumruk yumruğa gelmek
yumuşatmalık : amortisör
yunanistanlı : yunan
yuvarlanarak : yuvarlana yuvarlana
yuvarlanması : döküntü

Bazı Y ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yaradılıştan :

TDK:
zarf Doğumla beraber, yaradılıştan beri, doğuştan, kudretten, fıtraten, hilkaten
"Kumandan yaradılıştan yumuşak adam. Zorla suratsızlık olmuyor." - M. Ş. Esendal

yatkınlaşmak :
TDK:
nsz Yatkın duruma gelmek

yelpazelenme :
TDK:
isim Yelpazelenmek işi

Kelime Bulma Motoru