Y ile başlayan 13 harfli kelimeler

Başında Y harfi bulunan 13 harfli 51 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Yabancılaşmak, Yabanıllaşmak, Yabaniakdiken, Yakamozlanmak, Yakışıksızlık, Yanılmıyorsam, Yanıtlandırma, Yapaylaştırma, Yapılandırmak, Yapısallaşmak, Yapıştırılmak, Yaramazlaşmak, Yararlanılmak, Yardımcıolmak, Yasalaştırmak, Yassılaştırma, Yaşlılaryurdu, Yavanlaştırma, Yavaşlatılmak, Yavaşlatılmış, Yedialtmışbeş, Yedikızkardeş, Yelpazelenmek, Yenileştirmek, Yerbölümlemek, Yerelleştirme, Yerleştirilme, Yeteneksizlik, Yetiştirilmek, Yetkilendirme, Yıldırımkıran, Yıldırımsavar, Yıldızbilimci, Yiğitlendirme, Yoğunlaştırma, Yoğunlukölçer, Yoğurttatlısı, Yolsuzlukları, Yönetilebilir, Yöreselleşmek, Yumuşaklaşmak, Yurtlandırmak, Yusyuvarlacık, Yuvarlakbadem, Yuvarlaklaşma, Yükseköğrenim, Yükseköğretim, Yükseltgenmek, Yükseltiyazar, Yükümlendirme, Yüreklendirme

Bazı Y ile başlayan 13 harfli kelimelerin eş anlamlıları


yabancılaşmak : alışamamak, yadırgamak, melezleşmek, uzaklaşmak
yabanıllaşmak : yabanîleşmek
yabaniakdiken : hünnapgillerden
yakışıksızlık : uygunsuzluk, biçimsizlik
yanılmıyorsam : hilâf olmasın
yanıtlandırma : cevaplandırma
yapılandırmak : düzen
yaramazlaşmak : muzırlaşmak, haylazlaşmak, afacanlaşmak, yaramaz olmak
yararlanılmak : yararlanmak, faydalanılmak
yardımcıolmak : destek olmak
yasalaştırmak : kanunlaştırmak
yaşlılaryurdu : huzurevi
yedikızkardeş : ülker
yenileştirmek : modernize etmek
yerbölümlemek : parsellemek
yerelleştirme : lokalizasyon
yerleştirilme : takrir
yeteneksizlik : kabiliyetsizlik
yetiştirilmek : ulaştırılmak, üretilmek, büyütülmek, eğitilmek, elinde büyümek
yıldırımkıran : yıldırımsavar, siperisaika, yıldırım siperi
yıldırımsavar : siperisaika, yıldırımkıran, paratoner, yıldırım siperi, yıldırımlık
yıldızbilimci : müneccim
yiğitlendirme : yüreklendirme, cesaretlendirme
yoğunlaştırma : teksif
yoğunlukölçer : dansimetre, areometre
yoğurttatlısı : yoğurt
yolsuzlukları : doğru söz acıdır
yönetilebilir : güdümlü
yöreselleşmek : yerelleşmek, mahallîleşmek

Bazı Y ile başlayan 13 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


yasalaştırmak :

TDK:
-i Yasa durumuna getirmek, yasaya bağlamak, kanunlaştırmak

yiğitlendirme :
TDK:
isim Yiğitlendirmek işi

yoğunlukölçer :
TDK:
isim, fizik Sıvıların özgül ağırlığını ölçen araç, dansimetre

Y ile başlayan 13 harfli İlçe isimleri

Yozgat Merkez (Yozgat)
Yalova Merkez (Yalova)

Kelime Bulma Motoru