Y ile başlayan MA ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve MA ile biten 305 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Yuvarlaklaştırma

15 Harfli Kelimeler

Yabancılaştırma, Yanıtlandırılma

14 Harfli Kelimeler

Yansızlaştırma, Yasalaştırılma, Yaygınlaştırma, Yoksullaştırma

13 Harfli Kelimeler

Yanıtlandırma, Yapaylaştırma, Yassılaştırma, Yavanlaştırma, Yoğunlaştırma, Yuvarlaklaşma

12 Harfli Kelimeler

Yabancılaşma, Yabanıllaşma, Yakamozlanma, Yapısallaşma, Yapıştırılma, Yaramazlaşma, Yararlanılma, Yasalaştırma, Yavaşlatılma

11 Harfli Kelimeler

Yabancılama, Yaklaştırma, Yalçınlaşma, Yaldızlanma, Yaldızlatma, Yalnızlaşma, Yaltaklanma, Yardımlaşma, Yaşmaklanma, Yatkınlaşma, Yaygınlaşma, Yaylandırma, Yayvanlaşma, Yoksullaşma, Yontuklaşma, Yozlaştırma, Yumruklanma, Yumruklaşma, Yumurtlatma, Yumuşatılma

10 Harfli Kelimeler

Yadırganma, Yadırgatma, Yağdırılma, Yağmalanma, Yağmurlama, Yakıştırma, Yaklaşılma, Yalanlanma, Yalazlanma, Yaldızlama, Yalınlaşma, Yalpalanma, Yalpalatma, Yalvarılma, Yanaştırma, Yangılanma, Yanıtlanma, Yankılanma, Yansılanma, Yansıtılma, Yapaylaşma, Yapıştırma, Yaptırılma, Yaptırmama, Yararlanma, Yaraştırma, Yargılanma, Yasaklanma, Yasallaşma, Yassılanma, Yassılaşma, Yastıklama, Yaşmaklama, Yatıştırma, Yavanlaşma, Yavaşlatma, Yavuklanma, Yavuzlanma, Yavuzlaşma, Yayımlanma, Yayımlatma, Yayındırma, Yazıklanma, Yıktırılma, Yıldırılma, Yıldızlama, Yobazlaşma, Yoğaltılma, Yoğunlaşma, Yoğurtlama, Yoksayılma, Yorumlanma, Yosunlanma, Yudumlanma, Yumaklanma, Yumruklama, Yumrulanma, Yumuklaşma, Yumurtlama, Yutturulma, Yuvarlanma, Yuvarlatma

9 Harfli Kelimeler

Yabansıma, Yadımlama, Yadırgama, Yaftalama, Yağılaşma, Yağmalama, Yakalanma, Yakalatma, Yakınsama, Yalanlama, Yalazlama, Yalıtılma, Yalpalama, Yalvartma, Yamalanma, Yanaşılma, Yanılsama, Yanıtlama, Yankılama, Yansılama, Yapadurma, Yaptırtma, Yaralanma, Yaratılma, Yargılama, Yarılanma, Yarımlama, Yarlıgama, Yarmalama, Yasaklama, Yasalaşma, Yassılama, Yassıltma, Yatırılma, Yavaşlama, Yavrulama, Yavuklama, Yayıklama, Yayımlama, Yazadurma, Yığılışma, Yığımlama, Yıldırama, Yırttırma, Yokumsama, Yongalama, Yorgalama, Yorumlama, Yudumlama, Yuhalanma, Yumaklama, Yumuşatma, Yuvalanma, Yuvarlama, Yuvgulama, Yüzboyama

8 Harfli Kelimeler

Yabalama, Yadsınma, Yağdırma, Yağlanma, Yağlatma, Yakalama, Yaklaşma, Yaktırma, Yalabıma, Yalvarma, Yamalama, Yamrulma, Yamultma, Yandırma, Yanıltma, Yansıtma, Yaptırma, Yaralama, Yardırma, Yarılama, Yaslanma, Yassılma, Yaşartma, Yaşlanma, Yaydırma, Yaylanma, Yazdırma, Yazılama, Yığdırma, Yıktırma, Yıldırma, Yıllanma, Yıllatma, Yıpranma, Yıpratma, Yırtılma, Yırtınma, Yoğaltma, Yoğrulma, Yoğurtma, Yoklanma, Yoklatma, Yoksunma, Yoldurma, Yollanma, Yontulma, Yordurma, Yozlaşma, Yuhalama, Yumdurma, Yumuşama, Yurtsama, Yutkunma, Yutturma, Yuvalama

7 Harfli Kelimeler

Yadsıma, Yağlama, Yakarma, Yakılma, Yakınma, Yakışma, Yalanma, Yalatma, Yalıtma, Yamalma, Yamanma, Yamatma, Yamulma, Yanaşma, Yanılma, Yanlama, Yansıma, Yanşama, Yapılma, Yapınma, Yapışma, Yaranma, Yaraşma, Yaratma, Yarılma, Yarışma, Yaslama, Yastama, Yaşarma, Yaşatma, Yatılma, Yatırma, Yatışma, Yayılma, Yayınma, Yaylama, Yazılma, Yazışma, Yazlama, Yığılma, Yığışma, Yıkanma, Yıkatma, Yıkılma, Yıkışma, Yılışma, Yıllama, Yırlama, Yıvışma, Yoğalma, Yoğurma, Yoklama, Yollama, Yolunma, Yonulma, Yorulma, Yumulma, Yutulma

6 Harfli Kelimeler

Yalama, Yamama, Yarama, Yasama, Yaşama, Yıkama, Yıkıma, Yırtma, Yontma, Yortma

5 Harfli Kelimeler

Yağma, Yakma, Yalma, Yanma, Yapma, Yarma, Yatma, Yayma, Yazma, Yığma, Yıkma, Yılma, Yolma, Yonma, Yorma, Yosma, Yumma, Yunma, Yutma

4 Harfli Kelimeler

Yama, Yoma, Yuma

Bazı Y ile başlayan MA ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yakınma : şikâyet, şekva, da / de, hey, ki, serzeniş, sızıltı, tazallüm
yaklaştırma : takrip
yalma : yağmurluk, pelerin
yanaşma : tutma, çaker, takarrüp
yanıtlandırma : cevaplandırma
yaralama : cerh
yarışma : müsabaka, bilgi, yetenek, yarışım, rekabet, hakem heyeti, kaça kaç, konkur, meydan, musabaka, seçiciler kurulu, yarış
yasalaştırma : kanunlaştırma
yazışma : haberleşme, muhabere, hukuk sekreteri
yazma : tahrir, bohça, yemeni, çit, değirmi, dolak, gevezelik, nüsha
yıkama : eriticiyi, banyo, temizlik görevlisi
yıkanma : banyo, tuvalet
yıkıma : yakmak
yozlaşma : tereddi, dejenerasyon

Bazı Y ile başlayan MA ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yalıtma :

TDK:
isim, fizik Yalıtım

yatkınlaşma :
TDK:
isim Yatkınlaşmak işi

yazıklanma :
TDK:
isim Yazıklanmak işi, esef, teessüf
"Yine de içimde önlenemez bir yazıklanma var." - A. Ağaoğlu

Kelime Bulma Motoru