Y ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve ME ile biten 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Yüzeyselleştirme

15 Harfli Kelimeler

Yüreklendirilme

14 Harfli Kelimeler

Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerelleştirme, Yerleştirilme, Yetkilendirme, Yiğitlendirme, Yükümlendirme, Yüreklendirme

12 Harfli Kelimeler

Yelpazelenme, Yenileştirme, Yerbölümleme, Yetiştirilme, Yöreselleşme

11 Harfli Kelimeler

Yabanileşme, Yelpazeleme, Yerleştirme, Yetkinleşme, Yönlendirme, Yükseltilme, Yüzleştirme, Yüzsüzleşme

10 Harfli Kelimeler

Yedekleşme, Yeğinleşme, Yeleklenme, Yelkenleme, Yelpirdeme, Yemişlenme, Yenişememe, Yerelleşme, Yerleşilme, Yerlileşme, Yestehleme, Yeşillenme, Yetiştirme, Yiğitlenme, Yiğitleşme, Yöneltilme, Yüceltilme, Yüklenilme, Yükletilme, Yükümlenme, Yükünleşme, Yüreklenme, Yüzdürülme, Yüzeyleşme

9 Harfli Kelimeler

Yapabilme, Yedekleme, Yedirilme, Yeğniltme, Yeğniseme, Yelekleme, Yelelenme, Yenilenme, Yenileşme, Yeniletme, Yetişilme, Yiğitleme, Yinelenme, Yineletme, Yitirilme, Yönetilme, Yükseltme, Yürütülme

8 Harfli Kelimeler

Yeğlenme, Yeğnilme, Yeldirme, Yeltenme, Yemlenme, Yenileme, Yerleşme, Yeşertme, Yineleme, Yöneltme, Yönlenme, Yüceltme, Yüklenme, Yükletme, Yükselme, Yüksünme, Yüzdürme, Yüzlenme, Yüzleşme

7 Harfli Kelimeler

Yedilme, Yedirme, Yeğleme, Yekinme, Yelseme, Yemleme, Yenilme, Yenişme, Yerilme, Yerinme, Yerseme, Yeşerme, Yetinme, Yetirme, Yitirme, Yivleme, Yönelme, Yönetme, Yönleme, Yönseme, Yücelme, Yükleme, Yükünme, Yülünme, Yürünme, Yürütme, Yüzerme, Yüzleme, Yüzülme

6 Harfli Kelimeler

Yeleme, Yülüme, Yürüme

5 Harfli Kelimeler

Yedme, Yelme, Yenme, Yerme, Yetme, Yitme, Yüzme

4 Harfli Kelimeler

Yeme

Bazı Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yapabilme : bilseme
yedirme : yağ
yeğniltme : tahfif
yeğniseme : hafifseme, istihfaf
yeleme : havaî
yelme : öncü, mihmandar
yemleme : ağızotu
yenileme : yenilemek, restorasyon, revizyon, tecdit
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yerelleştirme : lokalizasyon
yerinme : teessüf, esef, yerinç
yerleştirilme : takrir
yerleştirme : yurtlandırma, iskân, düzen, tabiye, takrir
yerme : zem, gıybet
yersizleştirme : yörüngeci
yetiştirme : bilağ, iblâ, talim
yetme : olgunlaşmış, kifayet
yiğitleme : koçaklama
yiğitlendirme : yüreklendirme, cesaretlendirme
yiğitlenme : yiğitlenmek, yüreklenme, cesaretlenme
yöneltme : tevcih, atıf
yönleme : navigasyon
yücelme : itilâ, teali
yüceltme : yükseltme, algış, alkış, tebcil
yüklenme : angajman
yükümlenme : tekeffül

Bazı Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yenilme :

TDK:
isim Yenilmek işi

yetiştirilme :
TDK:
isim Yetiştirilmek işi

yitme :
TDK:
isim Yitmek işi

Kelime Bulma Motoru