Y ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve ME ile biten 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Yüzeyselleştirme

15 Harfli Kelimeler

Yüreklendirilme

14 Harfli Kelimeler

Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerelleştirme, Yerleştirilme, Yetkilendirme, Yiğitlendirme, Yükümlendirme, Yüreklendirme

12 Harfli Kelimeler

Yelpazelenme, Yenileştirme, Yerbölümleme, Yetiştirilme, Yöreselleşme

11 Harfli Kelimeler

Yabanileşme, Yelpazeleme, Yerleştirme, Yetkinleşme, Yönlendirme, Yükseltilme, Yüzleştirme, Yüzsüzleşme

10 Harfli Kelimeler

Yedekleşme, Yeğinleşme, Yeleklenme, Yelkenleme, Yelpirdeme, Yemişlenme, Yenişememe, Yerelleşme, Yerleşilme, Yerlileşme, Yestehleme, Yeşillenme, Yetiştirme, Yiğitlenme, Yiğitleşme, Yöneltilme, Yüceltilme, Yüklenilme, Yükletilme, Yükümlenme, Yükünleşme, Yüreklenme, Yüzdürülme, Yüzeyleşme

9 Harfli Kelimeler

Yapabilme, Yedekleme, Yedirilme, Yeğniltme, Yeğniseme, Yelekleme, Yelelenme, Yenilenme, Yenileşme, Yeniletme, Yetişilme, Yiğitleme, Yinelenme, Yineletme, Yitirilme, Yönetilme, Yükseltme, Yürütülme

8 Harfli Kelimeler

Yeğlenme, Yeğnilme, Yeldirme, Yeltenme, Yemlenme, Yenileme, Yerleşme, Yeşertme, Yineleme, Yöneltme, Yönlenme, Yüceltme, Yüklenme, Yükletme, Yükselme, Yüksünme, Yüzdürme, Yüzlenme, Yüzleşme

7 Harfli Kelimeler

Yedilme, Yedirme, Yeğleme, Yekinme, Yelseme, Yemleme, Yenilme, Yenişme, Yerilme, Yerinme, Yerseme, Yeşerme, Yetinme, Yetirme, Yitirme, Yivleme, Yönelme, Yönetme, Yönleme, Yönseme, Yücelme, Yükleme, Yükünme, Yülünme, Yürünme, Yürütme, Yüzerme, Yüzleme, Yüzülme

6 Harfli Kelimeler

Yeleme, Yülüme, Yürüme

5 Harfli Kelimeler

Yedme, Yelme, Yenme, Yerme, Yetme, Yitme, Yüzme

4 Harfli Kelimeler

Yeme

Bazı Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yabanîleşme : yabanıllaşma
yeğleme : tercih
yeğniltme : tahfif
yeğniseme : hafifseme, istihfaf
yeme : yiyecek, tat, lezzet
yenileşme : teceddüt
yetinme : kanaat, iktifa, idare
yetkinleşme : tekemmül
yiğitlendirme : yüreklendirme, cesaretlendirme
yinelenme : tekerrür
yitirme : kaybetme
yönlenme : navigasyon
yücelme : itilâ, teali
yükleme : tahmil, doldurma, şarj, dolum, isnat, kamanço
yüklenme : angajman
yükselme : itilâ, terfi, suûd, teali, tefeyyüz, terakki, uruç
yükseltme : terfi, yüceltme
yülüme : tıraş
yüreklendirilme : cesaretlendirilme
yüreklendirme : cesaretlendirme, teşci, yiğitlendirme
yüreklenme : yüreklilik, yiğitlenme, cesaretlenme
yüzeyselleştirme : sathileşme, sathileştirme
yüzleşme : muvacehe

Bazı Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yeğniseme :

TDK:
isim Hafifseme

yeme :
TDK:
1. isim Yemek işi
"Aliş e de buyur ettiler, ekmek, peynir ve üzümden ibaret yemeklerini yemeye koyuldular." - Halikarnas Balıkçısı
2. Yiyecek
"Bu ay yeme masrafımız çok oldu."

yineletme :
TDK:
isim Tekrarlatma

Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MEARİC - 1, 2, 3: Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!  .

Kelime Bulma Motoru