Y ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında Y harfi bulunan ve ME ile biten 124 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Yüzeyselleştirme

15 Harfli Kelimeler

Yüreklendirilme

14 Harfli Kelimeler

Yersizleştirme, Yüzsüzleştirme

13 Harfli Kelimeler

Yerelleştirme, Yerleştirilme, Yetkilendirme, Yiğitlendirme, Yükümlendirme, Yüreklendirme

12 Harfli Kelimeler

Yelpazelenme, Yenileştirme, Yerbölümleme, Yetiştirilme, Yöreselleşme

11 Harfli Kelimeler

Yabanileşme, Yelpazeleme, Yerleştirme, Yetkinleşme, Yönlendirme, Yükseltilme, Yüzleştirme, Yüzsüzleşme

10 Harfli Kelimeler

Yedekleşme, Yeğinleşme, Yeleklenme, Yelkenleme, Yelpirdeme, Yemişlenme, Yenişememe, Yerelleşme, Yerleşilme, Yerlileşme, Yestehleme, Yeşillenme, Yetiştirme, Yiğitlenme, Yiğitleşme, Yöneltilme, Yüceltilme, Yüklenilme, Yükletilme, Yükümlenme, Yükünleşme, Yüreklenme, Yüzdürülme, Yüzeyleşme

9 Harfli Kelimeler

Yapabilme, Yedekleme, Yedirilme, Yeğniltme, Yeğniseme, Yelekleme, Yelelenme, Yenilenme, Yenileşme, Yeniletme, Yetişilme, Yiğitleme, Yinelenme, Yineletme, Yitirilme, Yönetilme, Yükseltme, Yürütülme

8 Harfli Kelimeler

Yeğlenme, Yeğnilme, Yeldirme, Yeltenme, Yemlenme, Yenileme, Yerleşme, Yeşertme, Yineleme, Yöneltme, Yönlenme, Yüceltme, Yüklenme, Yükletme, Yükselme, Yüksünme, Yüzdürme, Yüzlenme, Yüzleşme

7 Harfli Kelimeler

Yedilme, Yedirme, Yeğleme, Yekinme, Yelseme, Yemleme, Yenilme, Yenişme, Yerilme, Yerinme, Yerseme, Yeşerme, Yetinme, Yetirme, Yitirme, Yivleme, Yönelme, Yönetme, Yönleme, Yönseme, Yücelme, Yükleme, Yükünme, Yülünme, Yürünme, Yürütme, Yüzerme, Yüzleme, Yüzülme

6 Harfli Kelimeler

Yeleme, Yülüme, Yürüme

5 Harfli Kelimeler

Yedme, Yelme, Yenme, Yerme, Yetme, Yitme, Yüzme

4 Harfli Kelimeler

Yeme

Bazı Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


yabanîleşme : yabanıllaşma
yapabilme : bilseme
yeğleme : tercih
yeme : yiyecek, tat, lezzet
yenileme : yenilemek, restorasyon, revizyon, tecdit
yenilme : mağlûbiyet, ütülme, yenilgi, yeniliş
yerelleşme : yöreselleşme, mahallîleşme
yerelleştirme : lokalizasyon
yerleşme : habitat, iskân, istikrar, takarrür, tavattun, teessüs, yerleşim
yerme : zem, gıybet
yersizleştirme : yörüngeci
yetiştirme : bilağ, iblâ, talim
yetkinleşme : tekemmül
yiğitleme : koçaklama
yiğitlendirme : yüreklendirme, cesaretlendirme
yitme : yitim, kayıp, fevt, zayi, zıya
yönleme : navigasyon
yönlendirme : oryantasyon
yönseme : temayül
yüceltme : yükseltme, algış, alkış, tebcil
yükleme : tahmil, doldurma, şarj, dolum

Bazı Y ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


yeğnilme :

TDK:
isim Yeğnilmek işi

yivleme :
TDK:
isim Yivlemek işi

yücelme :
TDK:
isim Yücelmek durumu itila

Kelime Bulma Motoru