Y ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda Y harfi bulunan 5 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Akbay, Albay, Alpay, Arkuy, Aygay, Azboy, Azvay, Bagay, Bakay, Bakuy, Behey, Birey, Bitey, Boşay, Buday, Bugay, Cokey, Çıgay, Çıray, Çiray, Çogay, Dalay, Deney, Detay, Dikey, Direy, Dizey, Dolay, Düşey, Düzey, Elgay, Gaşiy, Geray, Gerey, Giray, Güney, Güvey, Güzey, Halay, Hanay, Hokey, İlbay, Jokey, Kalay, Karay, Kıray, Kobay, Kolay, Kopoy, Koray, Kutay, Kuzay, Kuzey, Küney, Nanay, Nefiy, Nehiy, Nogay, Olcay, Ortay, Rugby, Saray, Sprey, Subay, Takay, Talay, Taluy, Togay, Tugay, Tulay, Tumay, Vahiy, Yabay, Yahey, Yaluy, Yanay, Yapay, Yaray, Yatay, Yerey, Yöney, Yüzey

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


arkuy : siper, mevzi
azboy : heyecan
bagay : afacan, yaramaz
bakay : haşarı
bakuy : ulu, tecrübeli
bitey : flora, bitki örtüsü
boşay : vakum
buday : buğday
çıray : yüz, eda, çehre
çiray : yüz, çehre, eda
deney : tecrübe, deneyim, gözlem
dikey : amudî
dizey : matris, eklenik
dolay : çevre, havali, etraf, banliyö, civar, dolayı, ufuk
düşey : şakulî
düzey : seviye, kırat
elgay : yurtsever
gaşiy : esrime, bayılma
geray : uygun, münasip, layık
güvey : damat
hanay : sofa, hol, avlu
ilbay : vali
kalay : 7, sövme, küfür, sn
kıray : asi

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


güzey :

TDK:
isim, coğrafya Az güneş alan, çok gölgeli kuzey yamaç
"Dağların güzeyindeki karlar geç erir."

Y ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Güney (Denizli)
Daday (Kastamonu)

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Subay ve Casus - Yazar: Robert Harris
Dilenci Subay - Yazar: Mehmet İdo...
Prusyalı Subay - Yazar: D. H. Lawrence
Meçhul Subay - Yazar: Lokman Erdemir

Kelime Bulma Motoru