Y ile biten 5 harfli kelimeler

Sonunda Y harfi bulunan 5 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Akbay, Albay, Alpay, Arkuy, Aygay, Azboy, Azvay, Bagay, Bakay, Bakuy, Behey, Birey, Bitey, Boşay, Buday, Bugay, Cokey, Çıgay, Çıray, Çiray, Çogay, Dalay, Deney, Detay, Dikey, Direy, Dizey, Dolay, Düşey, Düzey, Elgay, Gaşiy, Geray, Gerey, Giray, Güney, Güvey, Güzey, Halay, Hanay, Hokey, İlbay, Jokey, Kalay, Karay, Kıray, Kobay, Kolay, Kopoy, Koray, Kutay, Kuzay, Kuzey, Küney, Nanay, Nefiy, Nehiy, Nogay, Olcay, Ortay, Rugby, Saray, Sprey, Subay, Takay, Talay, Taluy, Togay, Tugay, Tulay, Tumay, Vahiy, Yabay, Yahey, Yaluy, Yanay, Yapay, Yaray, Yatay, Yerey, Yöney, Yüzey

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbay : dürüst, zengin
azvay : sarısabır
bagay : afacan, yaramaz
bakay : haşarı
bakuy : ulu, tecrübeli
behey : azarlama
bitey : flora, bitki örtüsü
boşay : vakum
buday : buğday
çıgay : fakir, varlıksız, kurt
çıray : yüz, eda, çehre
dalay : deniz
deney : tecrübe, deneyim, gözlem
detay : ayrıntı
dikey : amudî
direy : fauna
dizey : matris, eklenik
dolay : çevre, havali, etraf, banliyö, civar, dolayı, ufuk
düşey : şakulî
düzey : seviye, kırat
gaşiy : esrime, bayılma
gerey : tensör
güney : cenup, lodos, cenubî, ana yön, küney, lodosluk
güvey : damat
hanay : sofa, hol

Bazı Y ile biten 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


hokey :

TDK:
isim Bir ucu kıvrık sopalarla çayır veya buz üzerinde iki takım arasında oynanılan top oyunu

ilbay :
TDK:
isim Vali

nehiy :
TDK:
isim Bir işin yapılmasını yasak etme, engelleme, menetme

Y ile biten 5 harfli İlçe isimleri

Güney (Denizli)
Daday (Kastamonu)

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Efsane Dekan - Anılarıyla Cevat Geray - Yazar: Meral Uysal
Nogay Destanları - Yazar: Nesrin Güllüdağ
Nogay Türkleri'nin Kahramanlık Destanı Edige - Yazar: Mustafa Yıldız
Son Detay - Yazar: Harlan Coben

Y ile biten 5 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


NAHL - 2: Allah kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile, «Benden başka tanrı olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun» diye gönderir.
ALİ İMRAN - 44: (Resûlüm!) Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kur'a çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin; onlar (bu yüzden) çekişirken de yanlarında değildin.
ENBİYA - 45: De ki: Ben, sadece, vahiy ile sizi ikaz ediyorum. Fakat, sağır olanlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar.

Kelime Bulma Motoru