ZA ile başlayan kelimeler

Başında ZA harfleri bulunan 189 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Zamandaşçılık

12 Harfli Kelimeler

Zakkumlaşmak, Zanaatkarlık, Zangırdatmak, Zannettirmek

11 Harfli Kelimeler

Zahmetsizce, Zamanımızda, Zanaatçılık, Zangırdamak, Zannedilmek, Zanneylemek, Zannolunmak, Zararsızlık, Zatıalileri, Zaviyenişin, Zayıflatmak

10 Harfli Kelimeler

Zadeganlık, Zamanaşımı, Zamanlamak, Zamkıarabi, Zamklanmak, Zamparalık, Zannederim, Zarflanmak, Zarıncımak, Zatıaliniz, Zatülkürsi, Zavallılık, Zayıflamak, Zayıflamış, Zayıflatır, Zayıflayış

9 Harfli Kelimeler

Zabıtname, Zağlanmak, Zahireler, Zahmetsiz, Zamanında, Zamankatı, Zamanlama, Zamazingo, Zambiyalı, Zamklamak, Zamklanma, Zamlanmak, Zammetmek, Zanaatkar, Zangoçluk, Zannetmek, Zapturapt, Zarfçılık, Zarf-fiil, Zarflamak, Zatülcenp

8 Harfli Kelimeler

Zabitler, Zabitlik, Zaferler, Zağarlık, Zağcılık, Zağlamak, Zağlanma, Zahitlik, Zahmetli, Zakkumlu, Zalimane, Zalimler, Zalimlik, Zamandaş, Zamansız, Zamkinos, Zamklama, Zamlanma, Zanaatçı, Zangırtı, Zararına, Zararsız, Zarffiil, Zarfında, Zarifane, Zariflik, Zartalos, Zatürree, Zaviyevi, Zayıflar, Zayıflık

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe

5 Harfli Kelimeler

Zabın, Zabıt, Zabit, Zacir, Zaden, Zafer, Zağar, Zağcı, Zağlı, Zahib, Zahir, Zahit, Zakir, Zalam, Zalim, Zaman, Zamir, Zamlı, Zamme, Zango, Zanka, Zanlı, Zarar, Zarcı, Zarif, Zarsı, Zarta, Zaten, Zayıf

4 Harfli Kelimeler

Zaby, Zahm, Zaid, Zail, Zait, Zamk, Zapt, Zarf, Zarp, Zayi

3 Harfli Kelimeler

Zaç, Zağ, Zam, Zan, Zar, Zat

Bazı ZA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


zabıt : zapt, tutanak, mazbata, tutmak
zabıta : kolluk, polis, gergöz
zacir : alıkoyan
zadegân : soylular, aristokrasi
zafer : utku, cingü, fevz, güneş, nusret, yengi
zaferler : fütuhat
zahireler : gallât
zahiren : görünüşte
zâid : artan, eklenen
zâkir : zikreden
zalimce : acımasızca, zalimane
zalimler : zaleme
zamanaşımı : süreaşımı
zamandaşçılık : simultanéisme
zamanımızda : suyu getiren de bir, testiyi kıran da
zamankatı : eratheme
zamanlama : tayming
zamazingo : zımbırtı, dost, metres
zambiya : tanzanya, malavi, mozambik, zimbabve, botsvana
zamparalık : çapkınlık, zendostluk
zan : sanı, sanma
zanbak : zambak
zango : mincane, sarı fındık, sarı yağlı
zannedilmek : sanılmak
zannetmek : sanmak, öyle gelmek, sanısına kapılmak

Bazı ZA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


zağcı :

TDK:
isim Kılağı yapan kimse

zail :
TDK:
1. sıfat Yok olan, ortadan kalkan
2. Sürekli olmayan

zamansız :
TDK:
1. sıfat Uygun olmayan bir zamanda yapılan, vakitsiz
2. zarf Uygun olmayan bir zamanda

ZA ile başlayan İlçe isimleri

Zara (Sivas)

ZA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kendimi Hep Şaşırtırım Zaten - Yazar: Elvan Sayar
Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Zavallı - Gerçek Kimin Umrunda - Yazar: Timur Soykan
Zaten Herkes Bir Denizdir Doğuştan - Yazar: Onur Behramoğlu
Zavallı - Gerçek Kimin Umrunda - Yazar: Timur Soykan
Zaten Herkes Bir Denizdir Doğuştan - Yazar: Onur Behramoğlu
Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Vatan Yahut Silistre - Zavallı Çocuk - Karabela - Yazar: Namık Kemal
Zavallı Necdet - Yazar: Safvet Nezihi...

ZA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜ'MİNUN - 107: Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız.
ENBİYA - 11: Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik; arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik.
BAKARA - 114: Allah'ın mescidlerinde O'nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Aslında bunların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. (Başka türlü girmeye hakları yoktur. ) Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır.

Kelime Bulma Motoru