F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
farmasonluk : masonluk
faydalanmak : yararlanmak, müstefit olmak
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
feldmareşal : alman, avusturya, ingiliz
felfellemek : yorulmak, afallamak, şaşırmak, dönen
ferahlatıcı : rahatlatan, ferahfeza
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
fertiklemek : sıvışmak
fesholunmak : dağılmak
fevkalbeşer : insanüstü
feylosofluk : filozofluk
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
fısfıslamak : koku
fidyeinecat : kurtulmalık, fidye
fiilimsiler : eylemsiler
fitillenmek : kızdırılmak, kışkırtılmak
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyolojist : fizyolog
fizyoterapi : fizik tedavisi
fonksiyonel : işlevsel
formaliteci : biçimci, şekilci, şekilperest, formalist
fosilleşmek : taşıllaşmak, gerilemek, köhneleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fayansçılık :

TDK:
isim Fayansçının yaptığı iş

feshedilmek :
TDK:
nsz Kapatılmak, dağıtılmak, faaliyetten men edilmek

fısıldaşmak :
TDK:
nsz, -le Birbirine fısıldamak
"Bazı aileler sokağa çıkmış, genç kızlar aralarında fısıldaşıyorlardı." - Y. K. Beyatlı

Kelime Bulma Motoru