F ile başlayan 11 harfli kelimeler

Başında F harfi bulunan 11 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Faaliyetler, Fabrikasyon, Facialaşmak, Façasıolmak, Failimeçhul, Failimuhtar, Fakirleşmek, Farkındayız, Farklılaşma, Farklıolmak, Farmakoloji, Farmasonluk, Faşistleşme, Faturalamak, Fayansçılık, Faydalanmak, Faytonculuk, Fazlalaşmak, Fazlalıklar, Felaketzede, Feldmareşal, Felfellemek, Ferahlanmak, Ferahlatıcı, Ferahlatmak, Ferdenferda, Fersizleşme, Fertiklemek, Feshedilmek, Feshedilmiş, Fesholunmak, Fettanlaşma, Fevkalbeşer, Feyizlenmek, Feylosofluk, Fıkırdaklık, Fıkırdaşmak, Fıkırdatmak, Fındıkçılık, Fındıkkıran, Fırçalanmak, Fırçalatmak, Fırıldanmak, Fırıldatmak, Fırınlanmak, Fırınlanmış, Fırınlatmak, Fırlatılmak, Fırsatçılık, Fısfıslamak, Fısfıslanma, Fısıldanmak, Fısıldaşmak, Fısıldayıcı, Fıstıkçılık, Fıstıklamak, Fışırdatmak, Fışkırtılma, Fidyeinecat, Fihristleme, Fiilimsiler, Fikirsizlik, Filarizleme, Filizlenmek, Fingirdemek, Fingirdeşme, Firketeleme, Fitillenmek, Fiyatlanmak, Fizikokimya, Fizyolojist, Fizyoterapi, Fokurdatmak, Fonksiyonel, Fonotelgraf, Formaldehit, Formaliteci, Formatlamak, Formülleşme, Fosfatlamak, Fosforoskop, Fosilleşmek, Fosurdatmak, Foşurdatmak, Fotomekanik, Fototaktizm, Fototropizm, Francalalık, Frenkleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


fabrikasyon : yapım
façasıolmak : havalı
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
farklıolmak : başka olmak
faydalanmak : yararlanmak, müstefit olmak
fazlalaşmak : çoğalmak, ziyadeleşmek, sayısıartmak, artmak
fazlalıklar : zevaid
ferahlanmak : rahatlamak, açılmak, genişlemek, rahat etmek
ferahlatmak : rahatlatmak, sadıra şifa vermek, sadra şifa vermek, terfih etmek
fertiklemek : sıvışmak
feshedilmek : kapatılmak, dağıtılmak, lâğvedilmek
feshedilmiş : mefsuh, münfesih
fesholunmak : dağılmak
feylosofluk : filozofluk
fındıkkıran : işveli, şuh, fındık
fırçalanmak : temizlenmek
fısfıslamak : koku
fiilimsiler : eylemsiler
fitillenmek : kızdırılmak, kışkırtılmak
fiyatlanmak : pahalılaşmak
fizyolojist : fizyolog
fokurdatmak : fokurdamasınısağlamak
fonksiyonel : işlevsel
formaliteci : biçimci, şekilci, şekilperest, formalist
fosforoskop : katı
fosilleşmek : taşıllaşmak, gerilemek, köhneleşmek

Bazı F ile başlayan 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fıstıkçılık :

TDK:
isim Fıstıkçının yaptığı iş

fosurdatmak :
TDK:
foşurdatmak

F ile başlayan 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Eski Rusya'da Çeviri Faaliyetler - Yazar: Leyla Şener

Kelime Bulma Motoru