GE ile biten kelimeler

Sonunda GE harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Yeşilçekirge

10 Harfli Kelimeler

Değiştirge

9 Harfli Kelimeler

Sayıçizge

8 Harfli Kelimeler

Bildirge, Enallage, Gösterge

7 Harfli Kelimeler

Bitelge, Biterge, Çekelge, Çekerge, Çekinge, Çekirge, Çevirge, Çizelge, Çökelge, Dizelge, Düşelge, Düşerge, Geçinge, Genelge, Göçelge, Görünge, İşlenge, Sömürge, Süpürge, Yönerge, Yörünge

6 Harfli Kelimeler

Anenge, Delege, Elemge, İlinge, Ölüzge, Önerge, Ükelge

5 Harfli Kelimeler

Belge, Berge, Beyge, Bilge, Birge, Bödge, Bölge, Bürge, Çerge, Çizge, Denge, Dinge, Dizge, Düzge, Etige, Eyüge, Gauge, Gölge, Künge, Patge, Simge, Tenge, Yenge

4 Harfli Kelimeler

Bige, İmge, Müge, Örge, Özge, Üyge, Yige

3 Harfli Kelimeler

Ege, Öge, Üge

Bazı GE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


anenge : tıpkısı
berge : vergi, berke, kamçı, değnek
beyge : bike
bilge : bilgili, hakim, eriken, ertim, tela, tolmış, toluk, tuluk
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bödge : çağ, zaman
bürge : kellik, bahşiş, hediye
çekelge : süre, mesafe, uzam, çekerge
çekerge : çekelge
çekinge : kaçınma, sakınca
çerge : otağ, çadır, çergi
çevirge : modem
çizge : grafik, çizenek, diyagram
çökelge : bataklık, balçık
delege : elçi, murahhas, seçilmen
denge : ısıldevimbilimde, bağdaşma, muvazene, istikrar, toplumsal denge, balans
dinge : evlerde
dizelge : liste
dizge : manzume

Bazı GE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


belge :

TDK:
isim Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman

bildirge :
TDK:
isim Beyanname

gösterge :
TDK:
1. isim Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
"Bu, yeterince cesur olamadığımın bir göstergesi olabilir." - İ. O. Anar
2. Bir durumla ilgili çeşitli aşamaları gösteren liste, icmal
3. ekonomi Bir gelişimi gösteren nicelikler veya değerler arasındaki ilişki, endeks, indeks
4. dil bilimi Anlamla biçimin, gösterenle gösterilenin kaynaşmasından oluşan dil birimi, belirtke
5. fizik Bir aracın işlemesiyle ilgili bazı ölçümlerin sonucunu kendiliğinden gösteren araç, müşir (II), indikatör
"Göstergesi gece gündüz İstanbul üzerinde duran hayli eski ama sağlam radyoyu açtı." - A. İlhan

GE ile biten İlçe isimleri

Pütürge (Malatya)

Kelime Bulma Motoru