KE ile biten kelimeler

Sonunda KE harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Boynuzluteke

10 Harfli Kelimeler

Müstemleke, Prefabrike, Space-like, Tarkurtike

9 Harfli Kelimeler

Sofistike

8 Harfli Kelimeler

Belirtke, Komplike, Mütareke, Tümleşke, Yerleşke

7 Harfli Kelimeler

Adıyeke, Başülke, Bileşke, Değişke, Fezleke, Kerrake, Melaike, Metruke, Muareke, Müdrike, Provoke, Tehlike, Turnike

6 Harfli Kelimeler

Aplike, Aybike, Dereke, Hareke, Meleke, Melike, Şebeke, Teleke, Teneke, Tereke, Teşeke, Üretke, Yinçke

5 Harfli Kelimeler

Abike, Berke, Birke, Bloke, Burke, Bülke, Çinke, Fiske, Helke, Herke, Keşke, Lorke, Marke, Maske, Öreke, Parke, Peyke, Seçke, Sikke, Sirke, Takke, Tekke, Tenke, Tepke, Trake, Yetke

4 Harfli Kelimeler

Arke, Bike, Böke, Buke, Çeke, Erke, Ilke, İlke, Keke, Lake, Leke, Öfke, Pike, Şike, Şoke, Teke, Tike, Ülke, Yeke

3 Harfli Kelimeler

Eke, Öke

Bazı KE ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abike : alicenap
adıyeke : mec.
aybike : dolunay
berke : berge, birge, burke
böke : kahraman, şampiyon, önder, başkan, reis, kabadayı, cesur, efe, güreşçi, pehlivan, güçlü
burke : burka, berke, kamçı
çeke : virgül
çinke : sağlam, benek
değişke : modifikasyon
eke : büyük, yetişkin, yaşlı, kart, dahi, sahip, egemen, bakıcı, eğitici
helke : kova, herke, bakraç
herke : bakraç, kova, helke
ilke : umde, unsur, prensip, öge, mebde, düşünce
keke : kekeme
komplike : karışık, dolaşık, karmaşık
leke : namussuzluk

Bazı KE ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


keke :

TDK:
sıfat Kekeme

melâike :
TDK:
melaike

müstemleke :
TDK:
isim Sömürge
"Liberalizm, müstemlekelerde tatbik edilmiş bir sistemdir." - Atatürk

KE ile biten İlçe isimleri

Feke (Adana)
Finike (Antalya)
Söke (Aydın)
Silifke (Mersin)

KE ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kara Leke - Yazar: Jussi Adler-Olsen

Kelime Bulma Motoru