L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçin : doğan
lâçka : gevşemiş, lâşka
lâdin : çamgillerden
lâfçı : geveze, iyi, dedikoducu
lâfız : söz, kelime
lâğıv : feshetme
lahsa : salyane
lakçı : lakacı
laser : lâzer
leçek : yaşmak
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
letçe : letonca
leyla : gececi
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
libya : dinar, kuzey afrika
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
lihye : sakal
liman : ağız, jeoteknik teknikeri, ulaştırma teknikeri, yolcu salonu
limon : turunçgillerden, 3, hibeş, iliman, turunçgiller
linet : sürgün, ishal
lirik : coşkun
livar : saz

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâgos :

TDK:
lagos

lıkır :
TDK:
isim Sıvıların bir kaptan akarken çıkardığı ses

libas :
TDK:
isim Giysi
"Bu libaslar altında ikisinin de yürümeleri, tavırları değişmişti." - A. H. Müftüoğlu

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Saklanmış Levha - Korku Metinleri - Yazar: Günseli İnal
Lokal Anestezi - Yazar: Ecem Hotoğlu

Kelime Bulma Motoru