L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçka : gevşemiş, lâşka
lâdes : lâdes oyunu
lâfçı : geveze, iyi, dedikoducu
lâfız : söz, kelime
lâgar : zayıf, çelimsiz, etsiz, kuru
lâgos : lâhos
lâğım : geriz, baca, kapak taşı
lâğıv : feshetme
lahsa : salyane
lakçı : lakacı
lâşka : lâçka
lâtin : lâtin halkları
lâzer : laser
lâzim : lüzumlu, gerekli
lento : boyunduruk, ağır
lepra : cüzam, cüzzam
lerze : titreme, titreyiş
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
libas : giysi
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
lifli : ağaç mobilya
likit : sıvı, akışkan

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâçka :

TDK:
laçka

lâğıv :
TDK:
lağıv

lisan :
TDK:
isim Dil (II)
"Mektup uzun değildi, biraz da ticari bir lisanla yazılmıştı." - P. Safa

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Suyun Üzerinde Lotus - Yazar: Sabri Şatır
Bin Yapraklı Lotus - Yazar: İnan Çetin

Kelime Bulma Motoru