L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçin : doğan
lâden : lâdengillerden, rastık
lâgar : zayıf, çelimsiz, etsiz, kuru
lâğıv : feshetme
lahsa : salyane
lakçı : lakacı
lâzer : laser
lâzım : gerek, gerekli, lüzumlu
lâzut : mısır
leçek : yaşmak
legal : yasal, kanunî, meşru, legalleşmek
lehçe : bölgesel, diyalekt, şive, ağız, zeba­n
lenfa : lenf, akkan
lento : boyunduruk, ağır
lepra : cüzam, cüzzam
lerze : titreme, titreyiş
letçe : letonca
leylî : yatılı
leziz : lezzetli, hoş, güzel, zevkli, lâtif
libas : giysi
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
limit : sınır

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


lâzım :

TDK:
lazım

lento :
TDK:
1. zarf, müzik Ağır bir biçimde (çalınmak)
2. isim Bu tempoda çalınan parça

libas :
TDK:
isim Giysi
"Bu libaslar altında ikisinin de yürümeleri, tavırları değişmişti." - A. H. Müftüoğlu

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Mavi Liste Denglerin İlk Vakası - Yazar: Wolfgang Schorlau
Kara Liste - Yazar: Brad Thor

Kelime Bulma Motoru