L ile başlayan 5 harfli kelimeler

Başında L harfi bulunan 5 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

5 Harfli Kelimeler

Laçin, Laçka, Laden, Lades, Ladin, Lafçı, Lafız, Lafzi, Lagar, Lagos, Lağım, Lağıv, Lahsa, Lakap, Lakçı, Lakoz, Lango, Lanse, Largo, Laser, Laski, Lasta, Laşka, Latin, Lavaj, Lavaş, Lazca, Lazer, Lazım, Lazim, Lazut, Leçek, Ledün, Legal, Leğen, Lehçe, Lehim, Lemis, Lemur, Lenfa, Lento, Lepra, Lerze, Letçe, Levha, Levye, Leyla, Leyli, Lezar, Leziz, Lığlı, Lıkır, Libas, Liboş, Libre, Libya, Lider, Lifli, Lihye, Liken, Likit, Likör, Liman, Limbo, Limit, Limon, Linet, Linin, Lipit, Lipom, Liret, Lirik, Lisan, Liste, Litre, Livar, Lizol, Lizöz, Lobut, Lobye, Loder, Lodos, Logos, Lojik, Lokal, Lokma, Lokum, Lonca, Longa, Lopur, Lorke, Lorta, Loşça, Lotus, Lökoz, Lökün, Löpür, Lugat, Lüfer, Lügat, Lügol, Lümen, Lünet, Lüpçü, Lütuf, Lüzum

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin eş anlamlıları


lâçka : gevşemiş, lâşka
lâden : lâdengillerden, rastık
lâfçı : geveze, iyi, dedikoducu
lâfız : söz, kelime
lâgos : lâhos
lâğıv : feshetme
lakçı : lakacı
lango : dökümhanede
laser : lâzer
lâzim : lüzumlu, gerekli
lâzut : mısır
leçek : yaşmak
leğen : genellikle, havsala, hamam leğeni, ilyen
lento : boyunduruk, ağır
lepra : cüzam, cüzzam
letçe : letonca
levha : safiha, tablo, resim, tabelâ, hadde fabrikası, işaret, plaka, sıcak haddeci
levye : kaldırmak, oynatmaya, kanırtmaç
leylî : yatılı
lider : önder, şef, başacı, başçıl, başkan, ön teker, tek adam, yolçu
lifli : ağaç mobilya
lihye : sakal
likit : sıvı

Bazı L ile başlayan 5 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


liret :

TDK:
isim İtalya nın para birimi

longa :
TDK:
isim, müzik Türk müziğinde yörük özellik taşıyan oyun havası

lopur :
TDK:
löpür

L ile başlayan 5 harfli İlçe isimleri

Laçin (Çorum)
Ladik (Samsun)

L ile başlayan 5 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Limon Ağacı - Yazar: Sandy Tolan
Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri - Yazar: Ümit Eker
Lirik Kıyılar - Yazar: Atila Oğuz
Limon Çiçeği - Yazar: Betül Şükür
Lirik Kıyılar - Yazar: Atila Oğuz
Limon Masası - Yazar: Julian Barnes
Limon Yağmuru - Yazar: Emrah Öztürk
Limon Ağacı - Yazar: Sandy Tolan
Lirik Dualar Kitabı - Yazar: Halil İbrahim...
Limon Yapraklarının Kokusu - Yazar: Clara Sanchez

Kelime Bulma Motoru