L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
androsefal : insan başlı, insanbaşlı
artifisyel : yapma
bakteriyel : bakteryel
barparalel : jimnastik
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
darbımesel : atasözü
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrimakul : saçma
gayrimesul : sorumsuz
germanofil : almansever
gırtlaksıl : hançere samiti
gülmecesel : mizahi
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kartpostal : kart
kolesterol : kolesterin
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
mütebeddil : dengesiz, değişen, kararsız
mütehavvil : değişken, kararsız
patriarkal : ataerkil
potansiyel : gizil, gizilgüç, varlığı, gerilim, gizil güç
sıfat-fiil : ortaç, partisip, durum ortacı, fiilimsi
suiistimal : yolsuzluk
teritoryal : yerel
tuğgeneral : liva

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


cihanşümul :

TDK:
sıfat Evrensel
"Böyle bir tarih ister istemez cihanşümul olacak yani insan toplumları hakkında bilinebilen her şeyi kucaklayacak." - C. Meriç

gramatikal :
TDK:
sıfat Dil bilgisi kurallarına uygun

korgeneral :
TDK:
isim, askerlik Kara ve hava kuvvetlerinde rütbesi tümgeneralle orgeneral arasında olan general, ferik (II)

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru