L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
arsıulusal : uluslararası
barparalel : jimnastik
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
çağaşımsal : anakronik
darbımesel : atasözü
deneyimsel : empirik
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
elektrofil : eksicil
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
gayrimakul : saçma
germanofil : almansever
gırtlaksıl : hançere samiti
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
işleyimsel : endüstriyel
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
konvertibl : çevrilgen
korgeneral : ferik
mütehammil : dayanıklı, götürümlü, yabalak
mütehavvil : değişken, kararsız
müteselsil : zincirleme
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
odyovizüel : görsel-işitsel, görsel işitsel
patriarkal : ataerkil
prezantabl : sunulabilir
prezentabl : sunulabilir
suiistimal : yolsuzluk
teritoryal : yerel
tümgeneral : ferik, ikinci ferik
yönetkisel : siyasal, politik
yüksekokul : akademi

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


akbalıkçıl :

TDK:
isim, hayvan bilimi Leyleksilerden, bataklık, ırmak ve göl kıyılarında yaşayan, oldukça büyük, ak renkli bir tür kuş (Egretta alba)

bibliyofil :
TDK:
sıfat Kitapsever

kolesterol :
TDK:
isim, tıp (***) Kanda ve büyük ölçüde ödde bulunan, besinlerle alınan sterol, kolesterin

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru