L ile biten 10 harfli kelimeler

Sonunda L harfi bulunan 10 harfli 80 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Akbalıkçıl, Androsefal, Arsıulusal, Artifisyel, Astropikal, Bakteriyel, Barparalel, Benözekçil, Bibliyofil, Biomedikal, Brakisefal, Cihanşümul, Çağaşımsal, Darbımesel, Darıfülfül, Deneyimsel, Dincierkil, Düşüngüsel, Elektrofil, Elipsoidal, Empermeabl, Evladüıyal, Eytişimsel, Faktöriyel, Farzımuhal, Fosforışıl, Gayrikabil, Gayrimakul, Gayrimesul, Geleneksel, Germanofil, Gırtlaksıl, Göreneksel, Görüntüsel, Gramatikal, Gülmecesel, Herzevekil, Hidrosefal, Hüsnükabul, İndividüel, İradımesel, İrrasyonel, İşleyimsel, Kalıtımsal, Kartpostal, Katibiadil, Kolesterol, Konvertibl, Korgeneral, Makrosefal, Matriarkal, Mikrosefal, Mutazallil, Mütebeddil, Mütehammil, Mütehavvil, Müteselsil, Müteşekkil, Mütevekkil, Odyovizüel, Otokontrol, Paradoksal, Patriarkal, Potansiyel, Prezantabl, Prezentabl, Resmikabul, Sıfat-fiil, Sinüzoidal, Strüktürel, Suiistimal, Teritoryal, Trikosefal, Tuğgeneral, Tümgeneral, Viyolonsel, Yerözekçil, Yönetimsel, Yönetkisel, Yüksekokul

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin eş anlamlıları


akbalıkçıl : leyleksilerden, bataklık
androsefal : insan başlı, insanbaşlı
artifisyel : yapma
bakteriyel : bakteryel
benözekçil : benmerkezci, egosantrik
bibliyofil : kitapsever
brakisefal : kısa kafalı
cihanşümul : evrensel, üniversal
dincierkil : teokratik
düşüngüsel : ideolojik
empermeabl : yağmurluk
eytişimsel : diyalektik
faktöriyel : çarpınım
farzımuhal : olmayacak, sayarak
gayrimakul : saçma
gayrimesul : sorumsuz
geleneksel : an'anevî, anadan görme, ananevi, klâsik, konvansiyonel, tradisyonel
germanofil : almansever
gramatikal : dilbilgisel, gramere
individüel : bireysel
irrasyonel : gayriaklî, anlamsız, akıl dışı
işleyimsel : endüstriyel
kalıtımsal : ırsî, irsî, kalıtsal
kartpostal : kart
kâtibiadil : noter
kolesterol : kolesterin
konvertibl : çevrilgen
matriarkal : anaerkil, maderşahî
mutazallil : gölgeli
müteselsil : zincirleme
müteşekkil : oluşmuş, oluşan
patriarkal : ataerkil
potansiyel : gizil

Bazı L ile biten 10 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


fosforışıl :

TDK:
sıfat, fizik Fosforışı özelliği olan
"Başlıca fosforışıl cisimler kalsiyum sülfür, radyum sülfür, stronsiyum sülfür ve çinko sülfürdür."

Germanofil :
TDK:
özel, sıfat Almansever

iradımesel :
TDK:
isim, edebiyat Bir düşünceyi atasözleri, özdeyiş vb. ile güçlendirme

L ile biten 10 harfli İlçe isimleri

Şehitkamil (Gaziantep)
Karamürsel (Kocaeli)

Kelime Bulma Motoru